Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Onsdag den 17. december 2014 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 4.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 5.Anerkendelse af Palæstina som stat (indgivne beslutningsforslag)
 6.Stålsektoren i EU: Beskyttelse af arbejdstagere og industrier (indgivne beslutningsforslag)
 7.Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (indgivne beslutningsforslag)
 8.Modtagne dokumenter
 9.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (18.-19. december 2014) (forhandling)
 10.Afstemningstid
  
10.1.Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.2.Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.3.Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i 2014 (afstemning)
  
10.4.Forslag til ændringsbudget nr. 3/2014: Indtægter fra bøder og renter – Indtægter fra tilbagestrømninger til FEMIP (Euro-Middelhavs-faciliteten for investeringer og partnerskab) – Omfordeling af bevillinger til Den Europæiske Fiskerifond – Stigning i betalingsbevillingerne til forpligtelser i forbindelse med tidligere års budgetter – Uforudsete omstændigheder i henhold til artikel 13 i FFR-forordningen – Personale i Kommissionen, Kontorerne, Regionsudvalget og hos Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)
  
10.5.Forslag til ændringsbudget nr. 4/2014: Traditionelle egne indtægter, moms- og BNI-grundlag (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.6.Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Oversvømmelser i Italien – Jordskælv i Grækenland – Isstorm i Slovenien – Is og oversvømmelser i Kroatien (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.7.Forslag til ændringsbudget nr. 5/2014: Oversvømmelser i Italien (Sardinien) i 2013 – Jordskælv i Grækenland – Isstorm i Slovenien – Is efterfulgt af oversvømmelser i Kroatien i 2014 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.8.Forslag til ændringsbudget nr. 6/2014: Revision af overslaget over de traditionelle egne indtægter, moms og BNI-bidrag (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.9.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: Oversvømmelser i Serbien, Kroatien og Bulgarien (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.10.Forslag til ændringsbudget nr. 7/2014: Oversvømmelser i Serbien, Kroatien og Bulgarien (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.11.Forslag til ændringsbudget nr. 8/2014: Overskuddet fra gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.12.Unionens egne indtægter: tilpasning af Medlemsstaternes nationale bidrag * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.13.Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Katastroferamte regioner (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.14.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet - finansiering af cypriotiske strukturfondprogrammer (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.15.Nouveau projet de budget général de l'Union européenne - exercice 2015 (afstemning)
  
10.16.Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2015 (afstemning)
  
10.17.Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af XXX om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 for så vidt angår klassificering af alvorlige overtrædelser af Unionens regler, som kan medføre, at en vejtransportvirksomhed ikke opfylder vandelskravet, og om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF (afstemning)
  
10.18.Forslag til Rådets direktiv om fastsættelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og diesel (afstemning)
  
10.19.Kommissionens delegerede forordning (EU) om fastsættelse af en udsmidsplan for Østersøen (afstemning)
  
10.20.Solvens II (afstemning)
  
10.21.Fornyelse af strategien for EU's indre sikkerhed (afstemning)
  
10.22.Anerkendelse af Palæstina som stat (afstemning)
  
10.23.Stålsektoren i EU: Beskyttelse af arbejdstagere og industrier (afstemning)
  
10.24.Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 15.Det amerikanske Senats rapport om CIA's anvendelse af tortur (forhandling)
 16.Ytringsfrihed i Tyrkiet: Nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på medier (forhandling)
 17.Associeringsaftale med Georgien *** - Indgåelse af en associeringsaftale mellem Den Europæiske Union på den ene side og Georgien på den anden side (forhandling)
 18.Khartoumprocessen og det forestående "Migrationsruteinitiativ mellem EU og Afrikas Horn" (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (241 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2317 kb) 
 
Protokol (205 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (259 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (939 kb) 
 
Protokol (334 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (655 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1979 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik