Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 17. detsember 2014 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 4.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 5.Palestiina omariikluse tunnustamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.ELi terasetööstus: töötajate ja tööstuse kaitsmine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 7.Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 8.Esitatud dokumendid
 9.Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (18.–19. detsember 2014) (arutelu)
 10.Hääletused
  
10.1.Ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.2.Ecuadorist pärinevate kaupade tariifne kohtlemine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.3.Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2014. aastal (hääletus)
  
10.4.Paranduseelarve projekt nr 3/2014 (trahvidest, intressidest, tasudest ja tagasimaksetest laekunud tulud – maksete assigneeringud – Euroopa Komisjoni, Regioonide Komitee ja Euroopa Andmekaitseinspektori ametikohtade loetelu) (hääletus)
  
10.5.Paranduseelarve projekt nr 4/2014: traditsioonilised omavahendid, käibemaksu- ja kogurahvatulu baas (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.6.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: üleujutused Itaalias – maavärin Kreekas – lumetorm Sloveenias – lumetorm ja üleujutused Horvaatias (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.7.Paranduseelarve projekt nr 5/2014 (2013. aasta üleujutused Itaalias (Sardiinias) - maavärin Kreekas - lumetorm Sloveenias - lumetorm ja järgnenud üleujutused 2014. aastal Horvaatias) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.8.Paranduseelarve projekt nr 6/2014: traditsiooniliste omavahendite ning käibemaksepõhiste ja kogurahvatulul põhinevate omavahendite prognoosi korrigeerimine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.9.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: üleujutused Serbias, Horvaatias ja Bulgaarias (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.10.Paranduseelarve projekt nr 7/2014: üleujutused Serbias, Horvaatias ja Bulgaarias (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.11.Paranduseelarve projekt nr 8/2014: 2013. aasta eelarve täitmise käigus tekkinud ülejääk (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.12.Liidu omavahendite süsteem – liikmesriikide osamaksete korrigeerimine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.13.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: loodusõnnetuste tagajärjel kannatada saanud piirkonnad (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.14.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine – Küprose struktuurifondide programmide rahastamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.15.Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve uus projekt (hääletus)
  
10.16.Euroopa Liidu 2015. aasta uus üldeelarve (hääletus)
  
10.17.Autoveoalaste raskete rikkumiste klassifikatsioon (hääletus)
  
10.18.Arvutusmeetodid ja aruandlusnõuded bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta (hääletus)
  
10.19.Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses kalapüügiga Läänemerel (hääletus)
  
10.20.Solventsus II (hääletus)
  
10.21.ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine (hääletus)
  
10.22.Palestiina omariikluse tunnustamine (hääletus)
  
10.23.ELi terasetööstus: töötajate ja tööstuse kaitsmine (hääletus)
  
10.24.Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 15.USA Senati aruanne piinamise kohta LKA poolt (arutelu)
 16.Sõnavabadus Türgis: ajakirjanike ja meediaväljaannete juhtide hiljutised vahistamised ning süstemaatiline surve meediakanalitele (arutelu)
 17.Assotsieerimisleping Gruusiaga *** - Assotsieerimislepingu sõlmimine Gruusiaga (arutelu)
 18.Hartumi protsess ja eelseisev ELi – Aafrika Sarve piirkonna rändeteede algatus (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (236 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (2317 kb) 
 
Protokoll (201 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletuste tulemused (291 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (924 kb) 
 
Protokoll (316 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (660 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2054 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika