Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Zapisnik
Srijeda, 17. prosinca 2014. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 3.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 4.Odluke o određenim dokumentima
 5.Priznanje palestinske državnosti (podneseni prijedlozi rezolucija)
 6.Sektor čelika u EU-u: zaštita radnika i industrija (podneseni prijedlozi rezolucija)
 7.Situacija na Sredozemlju i potreba za cjelovitim pristupom EU-a migraciji (podneseni prijedlozi rezolucija)
 8.Podnošenje dokumenata
 9.Pripreme zasjedanja Europskog vijeća ( 18. ‒ 19. prosinca 2014.) (rasprava)
 10.Glasovanje
  10.1.Autonomne trgovinske povlastice za Republiku Moldovu ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.2.Tarifno postupanje za robu podrijetlom iz Ekvadora ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.3.Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke 2014. godine (glasovanje)
  10.4.Nacrt izmjene proračuna br. 3/2014: prihod od novčanih kazni, plaćanja kamata, nadoknade troškova i povrata troškova - odobrena sredstva za plaćanja – planovi radnih mjesta Komisije, Odbora regija i Europskog nadzornika za zaštitu podataka (glasovanje)
  10.5.Nacrt izmjene proračuna br. 4/2014.: tradicionalna vlastita sredstva (TVS), osnovice za PDV i bruto nacionalni dohodak (BND) (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.6.Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a: Poplave u Italiji – potresi u Grčkoj – led u Sloveniji – led i poplave u Hrvatskoj (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.7.Nacrt izmjene proračuna br. 5/2014: poplave u Italiji (Sardinija) u 2013. - potresi u Grčkoj - led u Sloveniiji - led i poplave u Hrvatskoj u 2014. (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.8.Nacrt izmjene proračuna br. 6/2014: preispitivanje procjena tradicionalnih vlastitih sredstava, doprinosa iz PDV-a i BND-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.9.Mobilizacija sredstava iz Fonda solidarnosti EU-a: poplave u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.10.Nacrt izmjene proračuna br. 7/2014: poplave u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.11.Nacrt izmjene proračuna br. 8/2014: višak koji proizlazi iz izvršenja proračuna za 2013. godinu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.12.Vlastita sredstva Unije – usklađenje nacionalnih doprinosa država članica * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.13.Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a: regije pogođene katastrofama (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.14.Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti – financiranje programa strukturnih fondova za Cipar (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.15.Novi nacrt općeg proračuna Europske unije – financijska godina 2015. (glasovanje)
  10.16.Novi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015. (glasovanje)
  10.17.Uredba (EU) br. .../.. Komisije оd XXX o dopuni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu klasifikacije teških povreda pravila Unije, što može dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika te o izmjeni Priloga III. Direktivi 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (glasovanje)
  10.18.Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju metode izračuna i zahtjeva za izvješćivanje u skladu s Direktivom 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva (glasovanje)
  10.19.Delegirana uredba Komisije (EU) o donošenju plana odbacivanja ulova u Baltičkom moru (glasovanje)
  10.20.Solventnost II (glasovanje)
  10.21.Obnavljanje strategije unutarnje sigurnosti EU-a (glasovanje)
  10.22.Priznanje palestinske državnosti (glasovanje)
  10.23.Sektor čelika u EU-u: zaštita radnika i industrija (glasovanje)
  10.24.Situacija na Sredozemlju i potreba za cjelovitim pristupom EU-a migraciji (glasovanje)
 11.Obrazloženja glasovanja
 12.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 13.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 14.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 15.Izvješće Senata SAD-a o upotrebi mučenja od strane CIA-e (rasprava)
 16.Sloboda izražavanja u Turskoj: nedavna uhićenja novinara, vodećih ljudi u medijskim kućama i sustavni pritisak na medije (rasprava)
 17.Sporazum o pridruživanju s Gruzijom *** - Sklapanje Sporazuma o pridruživanju s Gruzijom (rasprava)
 18.Postupak iz Kartuma i buduća „Inicijativa za migracijski put EU – Rog Afrike” (rasprava)
 19.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 20.Zatvaranje dnevne sjednice
 Popis nazočnih
Zapisnik (237 kb)  Popis nazočnih (65 kb)
 
Zapisnik (252 kb)  Popis nazočnih (37 kb)  Rezultati glasovanja (281 kb)  Poimenična glasovanja (944 kb)
 
Zapisnik (325 kb)  Popis nazočnih (64 kb)  Rezultati glasovanja (657 kb)  Poimenična glasovanja (1976 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti