Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 4.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 5.Palestinos valstybingumo pripažinimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 7.24. Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 8.Gauti dokumentai
 9.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2014 m. gruodžio 18–19 d.) (diskusijos)
 10.Balsuoti skirtas laikas
  
10.1.Autonominės prekybos lengvatos Moldovos Respublikai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.2.Ekvadoro kilmės prekėms taikomas muitų tarifų režimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.3.Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2014 m. (balsavimas)
  
10.4.Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projektas. Pajamos iš baudų, palūkanų mokėjimų, kompensacijų ir grąžintinų sumų. Mokėjimų asignavimai. Komisijos, Europos regionų komiteto ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno personalas (balsavimas)
  
10.5.Taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projektas. Tradiciniai nuosavi ištekliai (TNI), PVM ir bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) bazės (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.6.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Potvyniai Italijoje; žemės drebėjimai Graikijoje; ledo audra Slovėnijoje; ledas ir potvyniai Kroatijoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.7.Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projektas. 2013 m. potvyniai Italijoje (Sardinijoje); žemės drebėjimai Graikijoje; ledo audra Slovėnijoje; 2014 m. ledas ir potvyniai Kroatijoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.8.Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projektas: tradicinių nuosavų išteklių, PVM ir BNP prognozės peržiūra (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.9.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Potvyniai Serbijoje, Kroatijoje ir Bulgarijoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.10.Taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projektas: potvyniai Serbijoje, Kroatijoje ir Bulgarijoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.11.Taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projektas. Perteklius, susidaręs vykdant 2013 m. biudžetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.12.Sąjungos nuosavi ištekliai: valstybių narių įnašų patikslinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.13.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Nelaimių ištikti regionai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.14.Lankstumo priemonės mobilizavimas siekiant finansuoti Kiprui skirtas struktūrinių fondų programas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.15.Naujas Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas (balsavimas)
  
10.16.Naujas Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrasis biudžetas (balsavimas)
  
10.17.[...] Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 papildomas sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, klasifikacija ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB III priedas (balsavimas)
  
10.18.Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatoma skaičiavimo metodika ir atskaitomybės reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės (balsavimas)
  
10.19.Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo nustatomas Baltijos jūrai skirtas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (balsavimas)
  
10.20.Mokumas II (balsavimas)
  
10.21.ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimas (balsavimas)
  
10.22.Palestinos valstybingumo pripažinimas (balsavimas)
  
10.23.ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga (balsavimas)
  
10.24.Padėtis Viduržemio jūros regione praėjus metams po tragiškų Lampedūzos įvykių (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 15.JAV Senato ataskaita dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (diskusijos)
 16.Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje (diskusijos)
 17.Asociacijos susitarimas su Gruzija *** - Asociacijos susitarimo su Gruzija sudarymas (diskusijos)
 18.Chartumo procesas ir artėjanti ES ir Somalio pusiasalio migracijos maršruto iniciatyva (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (243 kb) Dalyvių sąrašas (65 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2317 kb) 
 
Protokolas (258 kb) Dalyvių sąrašas (37 kb) Balsavimo rezultatai (276 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (916 kb) 
 
Protokolas (330 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (657 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2100 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika