Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2014. gada 17. decembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 4.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 5.Palestīnas valsts statusa atzīšana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 6.ES tērauda rūpniecības stāvoklis — darba ņēmēju un nozaru aizsardzība (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 7.Stāvoklis Vidusjūrā un nepieciešamība pēc vispārējas ES pieejas migrācijai (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 8.Dokumentu iesniegšana
 9.Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei (2014. gada 18. un 19. decembrī) (debates)
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Autonomās tirdzniecības preferences Moldovas Republikai ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.2.Tarifa režīms Ekvadoras izcelsmes precēm ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.3.Rezerves neparedzētiem izdevumiem izmantošana 2014. gadā (balsošana)
  10.4.Budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projekts: ieņēmumi no soda naudām un procentiem – ieņēmumi no atmaksājumiem un ieņēmumi, kas atmaksāti – maksājumu apropriācijas – Komisijas, Reģionu komitejas un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja štatu saraksti (balsošana)
  10.5.Budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projekts — tradicionālie pašu resursi (TPR), PVN bāze un nacionālā kopienākuma (NKI) bāze (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.6.ES Solidaritātes fonda izmantošana (plūdi Itālijā, zemestrīces Grieķijā, ledus Slovēnijā, ledus un plūdi Horvātijā) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.7.Budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projekts — plūdi Itālijā (Sardīnijā) 2013. gadā, zemestrīces Grieķijā, ledus Slovēnijā, ledus un plūdi Horvātijā 2014. gadā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.8.Budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projekts — tradicionālo pašu resursu, PVN iemaksas un NKI iemaksas prognožu pārskatīšana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.9.ES Solidaritātes fonda izmantošana — plūdi Serbijā, Horvātijā un Bulgārijā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.10.Budžeta grozījuma Nr. 7/2014 projekts — plūdi Serbijā, Horvātijā un Bulgārijā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.11.Budžeta grozījuma Nr. 8/2014 projekts — 2013. finanšu gada budžeta izpildes pārpalikums (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.12.Savienības pašu resursi — dalībvalstu iemaksu pielāgošana * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.13.ES Solidaritātes fonda izmantošana — katastrofu skartie reģioni (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.14.Elastības instrumenta izmantošana struktūrfondu programmu finansēšanai Kiprā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.15.Jauns Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta projekts (balsošana)
  10.16.Jauns Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējais budžets (balsošana)
  10.17.Komisijas ... Regula (ES) Nr. …/..., ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1071/2009 attiecībā uz Savienības noteikumu tādu nopietnu pārkāpumu klasifikāciju, kas var izraisīt autopārvadātāja labas reputācijas zaudēšanu, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/22/EK III pielikumu (balsošana)
  10.18.Priekšlikums Padomes direktīvai par aprēķinu metožu un datu ziņošanas prasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti (balsošana)
  10.19.Komisijas deleģētā regula (ES), ar kuru izveido izmetumu plānu zvejniecībām, kas darbojas Baltijas jūrā (balsošana)
  10.20.Maksātspēja II (balsošana)
  10.21.ES iekšējās drošības stratēģijas atjaunošana (balsošana)
  10.22.Palestīnas valsts statusa atzīšana (balsošana)
  10.23.ES tērauda rūpniecības stāvoklis — darba ņēmēju un nozaru aizsardzība (balsošana)
  10.24.Stāvoklis Vidusjūrā un nepieciešamība pēc vispārējas ES pieejas migrācijai (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 15.ASV Senāta ziņojums par CIP veikto spīdzināšanu (debates)
 16.Vārda brīvība Turcijā — nesenie žurnālistu un plašsaziņas līdzekļu vadošo darbinieku aresti un sistemātiskais spiediens uz plašsaziņas līdzekļiem Turcijā (debates)
 17.Asociācijas nolīgums ar Gruziju *** - Asociācijas nolīguma noslēgšana ar Gruziju (debates)
 18.Hartumas process un gaidāmā ES un Āfrikas raga migrācijas ceļa ierosme (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (248 kb)  Apmeklējumu reģistrs (65 kb)
 
Protokols (253 kb)  Apmeklējumu reģistrs (37 kb)  Balsojumu rezultāti (305 kb)  Balsojumi pēc saraksta (924 kb)
 
Protokols (330 kb)  Apmeklējumu reģistrs (65 kb)  Balsojumu rezultāti (667 kb)  Balsojumi pēc saraksta (2130 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika