Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 17 decembrie 2014 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 3.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 4.Decizii privind anumite documente
 5.Recunoașterea suveranității statale a Palestinei (propuneri de rezoluție depuse)
 6.Situația industriei siderurgice din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor (propuneri de rezoluție depuse)
 7.Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației la nivelul UE (propuneri de rezoluție depuse)
 8.Depunere de documente
 9.Pregătirea Consiliului European (18-19 decembrie 2014) (dezbatere)
 10.Votare
  10.1.Preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.2.Tratamentul tarifar al mărfurilor originare din Ecuador ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.3.Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2014 (vot)
  10.4.Proiect de buget rectificativ nr. 3/2014: Venituri din amenzi, dobânzi, rambursări și restituiri - Credite de plată - Personalul Comisiei Europene, al Comitetului Regiunilor și al Autorității Europene pentru Protecția Datelor (vot)
  10.5.Proiect de buget rectificativ nr. 4/2014: Resurse proprii tradiționale (RPT), bazele de calcul ale TVA și venitului național brut (VNB) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.6.Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: Inundaţii în Italia - Cutremur în Grecia - Furtuni de gheață în Slovenia – Furtuni de gheață şi inundaţii în Croaţia (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.7.Proiect de buget rectificativ nr. 5/2014: Inundaţii în Italia (Sardinia) în 2013 - Cutremur în Grecia - Furtuni de gheață în Slovenia – Furtuni de ghață și inundaţii în Croaţia în 2014 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.8.Proiect de buget rectificativ nr. 6/2014: Revizuirea previziunilor privind resursele proprii tradiționale, contribuțiile bazate pe TVA și pe VNB (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.9.Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: inundațiile din Serbia, Croația și Bulgaria (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.10.Proiect de buget rectificativ nr. 7/2014: Inundațiile din Serbia, Croația și Bulgaria (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.11.Proiect de buget rectificativ nr. 8/2014: Excedentul rezultat din executarea exercițiului bugetar 2013 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.12.Sistemul de resurse proprii al Uniunii - ajustarea contribuțiilor naționale ale statelor membre * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.13.Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: regiunile afectate de catastrofe (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.14.Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate - finanțarea programelor destinate Ciprului din cadrul fondurilor structurale (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.15.Nouveau projet de budget général de l'Union européenne - exercice 2015 (vot)
  10.16.Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 (vot)
  10.17.Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisiei din XXX de completare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clasificarea încălcărilor grave ale normelor Uniunii, care pot determina pierderea de către un operator de transport rutier a bunei reputații și de modificare a anexei III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului (vot)
  10.18.Propunere de directivă a Consiliului de stabilire a metodologiilor de calculare și a cerințelor de raportare în conformitate cu Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei (vot)
  10.19.Regulamentul delegat (UE) al Comisei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru Marea Baltică (vot)
  10.20.Solvabilitate II (vot)
  10.21.Reînnoirea Strategiei de securitate internă a UE (vot)
  10.22.Recunoașterea suveranității statale a Palestinei (vot)
  10.23.Situația industriei siderurgice din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor (vot)
  10.24.Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației la nivelul UE (vot)
 11.Explicații privind votul
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 15.Raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (dezbatere)
 16.Libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente ale unor jurnaliști și directori media și presiunea sistematică exercitată împotriva mass-mediei (dezbatere)
 17.Acordul de asociere cu Georgia *** - Încheierea Acordului de asociere cu Georgia (dezbatere)
 18.Procesul de la Khartoum și viitoarea „Inițiativă privind ruta de migrație UE-Cornul Africii” (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (247 kb) Lista de prezenţă (65 kb)    Voturi prin apel nominal (2317 kb) 
 
Proces-verbal (265 kb) Lista de prezenţă (37 kb) Rezultatele voturilor (289 kb) Voturi prin apel nominal (949 kb) 
 
Proces-verbal (336 kb) Lista de prezenţă (64 kb) Rezultatele voturilor (662 kb) Voturi prin apel nominal (2119 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate