Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 4.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 5.Uznanie štátnej suverenity Palestíny (predložené návrhy uznesení)
 6.Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a priemyselných odvetví (predložené návrhy uznesení)
 7.Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii (predložené návrhy uznesení)
 8.Predloženie dokumentov
 9.Príprava zasadnutia Európskej rady (18. – 19. decembra 2014) (rozprava)
 10.Hlasovanie
  
10.1.Autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.2.Colné zaobchádzanie s tovarom s pôvodom z Ekvádoru ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.3.Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2014 (hlasovanie)
  
10.4.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2014: Príjmy z pokút, úrokových platieb, náhrad a splátok – Platobné rozpočtové prostriedky – Plány pracovných miest Komisie, Výboru regiónov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (hlasovanie)
  
10.5.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2014 - tradičné vlastné zdroje (TVZ), základy DPH a hrubého národného dôchodku (HND) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.6.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: Záplavy v Taliansku - zemetrasenie v Grécku - poľadovica v Slovinsku - poľadovica a záplavy v Chorvátsku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.7.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2014: Záplavy v Taliansku (Sardínia) v roku 2013 - zemetrasenie v Grécku - poľadovica v Slovinsku - poľadovica a následné záplavy v Chorvátsku v roku 2014 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.8.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2014: revízia prognózy tradičných vlastných zdrojov a príspevkov z DPH a z HND (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.9.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: povodne v Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.10.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2014: povodne v Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.11.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2014 - prebytok vyplývajúci z plnenia rozpočtu v rozpočtovom roku 2013 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.12.Systém vlastných zdrojov Únie – úprava príspevkov jednotlivých členských štátov * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.13.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: regióny postihnuté katastrofami (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.14.Mobilizácia nástroja flexibility – financovanie programov štrukturálnych fondov na Cypre (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.15.Nový návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2015 (hlasovanie)
  
10.16.Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015 (hlasovanie)
  
10.17.Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES (hlasovanie)
  
10.18.Návrh smernice Rady, ktorou sa stanovujú metódy výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív (hlasovanie)
  
10.19.Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov v Baltskom mori (hlasovanie)
  
10.20.Solventnosť II (hlasovanie)
  
10.21.Obnovenie stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ (hlasovanie)
  
10.22.Uznanie štátnej suverenity Palestíny (hlasovanie)
  
10.23.Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a priemyselných odvetví (hlasovanie)
  
10.24.Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 15.Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (rozprava)
 16.Sloboda prejavu v Turecku: nedávne zatknutie novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický nátlak namierený voči médiám (rozprava)
 17.Dohoda o pridružení s Gruzínskom *** - Uzavretie dohody o pridružení medzi Európskou úniou na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (rozprava)
 18.Chartúmsky proces a nadchádzajúca iniciatíva zameraná na migračné trasy medzi EÚ a Africkým rohom (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (245 kb) Prezenčná listina (65 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (2317 kb) 
 
Zápisnica (252 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (298 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (947 kb) 
 
Zápisnica (333 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (663 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2121 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia