Index 
Jegyzőkönyv
PDF 339kWORD 260k
2014. december 17., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 4.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 5.A palesztin államiság elismerése (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 6.Acélágazat az EU-ban: a munkavállalók és az ipar védelme (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 7.A földközi-tengeri térségben uralkodó helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 8.Dokumentumok benyújtása
 9.A 2014. december 18-19-i Európai Tanács előkészítése (vita)
 10.Szavazások órája
  10.1.A Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  10.2.Az Ecuadorból származó árukra vonatkozó tarifális elbánás ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  10.3.A rendkívüli tartalék igénybevétele 2014-ben (szavazás)
  10.4.3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: Pénzbírságokból, kamatokból és visszafizetésekből származó bevételek – Kifizetési előirányzatok – A Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai adatvédelmi biztos hivatala személyzetének létszáma (szavazás)
  10.5.4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: Tradicionális saját források (TOR), adóalap és bruttó nemzeti jövedelem (GNI) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  10.6.Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele: Olaszországi árvizek – Görögországi földrengések – Szlovéniai jégesők – Horvátországi jégesők és árvizek (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  10.7.5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: 2013. évi olaszországi (Szardínia) árvizek – Görögországi földrengések – Szlovéniai jégesők – 2014. évi jégesőket követő horvátországi árvizek (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  10.8.6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: A tradicionális saját források, a héa és a GNI-alapú hozzájárulások előjelzésének felülvizsgálata (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  10.9.Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele: Árvizek Szerbiában, Horvátországban és Bulgáriában (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  10.10.7/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: A Szerbiát, Horvátországot és Bulgáriát sújtó árvizek (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  10.11.8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: A 2013. évi költségvetés végrehajtásából eredő többlet (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  10.12.Az Unió saját forrásai - A tagállamok nemzeti hozzájárulásainak kiigazítása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  10.13.Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele: a katasztrófa sújtotta régiók (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  10.14.A rugalmassági eszköz igénybevétele: A strukturális alapokból Ciprus számára előirányzott programok finanszírozása (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  10.15.Az Európai Unió általános költségvetésének új tervezete - 2015-ös költségvetési év (szavazás)
  10.16.Az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó új általános költségvetése (szavazás)
  10.17.A közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező súlyos jogsértések osztályozása (szavazás)
  10.18.Javaslat a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti számítási módszerek és jelentéstételi követelmények meghatározásáról szóló tanácsi irányelvre (szavazás)
  10.19.A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete a balti-tengeri visszadobási terv elkészítéséről (szavazás)
  10.20.Szolvencia II. (szavazás)
  10.21.Az EU belső biztonsági stratégiájának megújítása (szavazás)
  10.22.A palesztin államiság elismerése (szavazás)
  10.23.Acélágazat az EU-ban: a munkavállalók és az ipar védelme (szavazás)
  10.24.A földközi-tengeri térségben uralkodó helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről (szavazás)
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 15.Az Egyesült Államok Szenátusának jelentése a CIA által alkalmazott kínzásokról (vita)
 16.Szólásszabadság Törökországban: újságírók és sajtómunkások közelmúltbeli letartóztatása és a sajtóra nehezedő rendszeres nyomás (vita)
 17.Társulási megállapodás Grúziával *** - Társulási megállapodás megkötése Grúziával (vita)
 18.A kartúmi folyamat és a jövőbeni „EU–Afrika szarva migrációs útvonal kezdeményezés” (vita)
 19.A következő ülésnap napirendje
 20.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. mellékletének felváltásáról C(2014)08734 - 2014/2985(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2014. november 26.

Utalva az illetékes bizottsághoz: JURI

- A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról C(2014)08937 - 2014/2989(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2014. november 28.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete ideiglenes rendkívüli támogatás biztosításáról az észt, lett és litván tejtermelők számára C(2014)09049 - 2014/2986(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2014. november 26.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) C(2014)09198 - 2014/2994(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2014. december 8.

Utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- Helyesbítés a 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a vállalkozások fix általános költségeken alapuló szavatolótőke-követelményei tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. szeptember 4-i C(2014)6200 felhatalmazáson alapuló rendelethez (EGT-vonatkozású szöveg) C(2014)09431 - 2014/3013(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2014. december 15.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete a tej- és tejtermékágazatot érintő ideiglenes támogatási intézkedéseknek a vajra és sovány tejporra vonatkozó 2015. évi állami intervenciós időszak meghosszabbítása formájában történő megállapításáról C(2014)09547 - 2014/3014(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2014. december 16.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer tekintetében történő kiegészítéséről C(2014)09810 - 2014/3012(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2014. december 15.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI.

°
° ° °

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, melyek esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a vállalkozások fix általános költségeken alapuló szavatolótőke-követelményei tekintetében történő módosításáról C(2014)06200 – 2014/2820(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap a beérkezés 2014. december 4-i időpontjától számítva.
A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: a Parlament kérésére további 3 hónap.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete a közös halászati politika keretében létrehozott tanácsadó testületek működésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról C(2014)07012 - 2014/2887(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap a beérkezés 2014. október 9-i időpontjától számítva.
A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: a Parlament kérésére további 2 hónap.
Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a halászok higiéniai, egészségügyi, biztonsági és munkakörülményeinek javítása, a tengeri biológiai sokféleség és a tengeri ökoszisztémák védelme és helyreállítása, az éghajlatváltozás mérséklése és a halászhajók energiahatékonyságának javítása érdekében az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból támogatható költségek meghatározásával történő kiegészítéséről C(2014)08611 - 2014/2982(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés 2014. december 5-i időpontjától számítva.
A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: a Parlament kérésére további 2 hónap.
Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH.


3. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

A Tanács kifogást juttatott el a Parlamentnek az alábbi jogi aktussal kapcsolatban:

- A Bizottság rendelete az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, újrafeldolgozott műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 282/2008/EK rendelet módosításáról – D035732/03 – 2014/2886(RPS)
A beérkezés időpontja: 2014. december 11.
Utalva az alap jogi aktus illetékes bizottságához: ENVI.

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (C(2014)9221 - 2014/3006(RPS) - határidő: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2014. december 5.)
utalva, illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

- A Bizottság irányelve a 2004/23/EK irányelvnek az importált szövetekre és sejtekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírások egyenértékűségének ellenőrzését szolgáló eljárások tekintetében történő végrehajtásáról (D034433/04 - 2014/3010(RPS) - határidő: 13/3/2015)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság irányelve a 2006/86/EK irányelvnek az emberi szövetek és sejtek kódolására vonatkozó egyes technikai követelmények tekintetében történő módosításáról (D034434/04 - 2014/3007(RPS) - határidő: 13/3/2015)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az interoperabilitás és az adatcsere szabályaira vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról (D034450/05 - 2014/3003(RPS) - határidő: 11/3/2015)
utalva, illetékes: ITRE

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az ólom és az ólomvegyületek tekintetében történő módosításáról (D035742/03 - 2014/3005(RPS) - határidő: 11/3/2015)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 1,4-dimetil-naftalin, benfurakarb, karbofurán, karboszulfán, etefon, fenamidon, fenvalerát, fenhexamid, furatiokarb, imazapir, malation, pikoxistrobin, spirotetramát, tepraloxidim és trifloxistrobin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D035768/02 - 2014/2992(RPS) - határidő: 5/2/2015)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található csontolaj, szén-monoxid, ciprodinil, dodemorf, iprodion, metaldehid, a metazaklór, paraffinolaj (CAS 64742-54-7), ásványolajok (CAS 92062-35-6) és propargit maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D035772/02 - 2014/2993(RPS) - határidő: 4/2/2015)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1178/2011/EU rendeletnek a polgári légi közlekedésben részt vevő légi személyzetre vonatkozó műszaki követelmények és igazgatási eljárások tekintetében történő módosításáról (D035899/03 - 2014/2990(RPS) - határidő: 1/3/2015)
utalva, illetékes: TRAN

- A Bizottság irányelve a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (D036128/02 - 2014/3009(RPS) - határidő: 13/3/2015)
utalva, illetékes: TRAN

- A Bizottság irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (D036234/02 - 2014/3008(RPS) - határidő: 13/3/2015)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (D036300/02 - 2014/3002(RPS) - határidő: 11/1/2015)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a horvát nyelvű figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal való kiegészítése, valamint a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló 605/2014/EU bizottsági rendelet módosításáról (D036855/01 - 2014/2984(RPS) - határidő: 27/2/2015)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság határozata a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (D036881/02 - 2014/3004(RPS) - határidő: 12/3/2015)
utalva, illetékes: ITRE

- A Bizottság rendelete a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes gépjármű-kategóriákra a fejlett vészfékező rendszerek szempontjából vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról szóló 347/2012/EU rendelet módosításáról (D037052/01 - 2014/2991(RPS) - határidő: 2/3/2015)
utalva, illetékes: IMCO.


4. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2014. november 27-i határozatát követően)

AFET bizottság

- 2013. évi jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (2014/2216(INI))
vélemény: FEMM, DEVE

AGRI bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Az erdőket és az erdőalapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási stratégia (2014/2223(INI))
vélemény: ITRE, ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

DEVE bizottság

- A magánszektor és a fejlesztés (2014/2205(INI))
vélemény: AFET, INTA

- Az Ebola-válság: hosszú távú tanulságok, és hogyan kell megerősíteni a fejlődő országok egészségügyi rendszerét a jövőbeli válságok megelőzése érdekében (2014/2204(INI))
vélemény: FEMM, ENVI

ECON bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: 2015. évi éves növekedési jelentés (2014/2221(INI))
vélemény: ENVI, BUDG (az eljárási szabályzat 54. cikke)

EMPL bizottság

- A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2015. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (2014/2222(INI))

ENVI bizottság

- Erőforrás-hatékonyság: elmozdulás a körkörös gazdaság felé (2014/2208(INI))
vélemény: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Biztonságosabb egészségügyi ellátás Európában: a betegbiztonság javítása és az antimikrobiális rezisztencia leküzdése (2014/2207(INI))

FEMM bizottság

- A nők és férfiak közötti egyenlőség terén elért haladás az Európai Unióban 2013-ban (2014/2217(INI))

IMCO bizottság

- Az egységes piac irányítása a 2015-ös európai szemeszterben (2014/2212(INI))

INTA bizottság

- A szellemitulajdon-jogok harmadik országokban történő érvényesítésének stratégiája (2014/2206(INI))
vélemény: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

ITRE bizottság

- A nem nemesfémek fenntartható európai iparának kialakítása (2014/2211(INI))

- A családi vállalkozások Európában (2014/2210(INI))
vélemény: FEMM, EMPL

- A kkv-k zöld növekedési lehetőségei (2014/2209(INI))
vélemény: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

PETI bizottság

- Az európai ombudsman különjelentése a Frontex kapcsán végzett OI/5/2012/BEH-MHZ számú, hivatalból indított vizsgálatról (2014/2215(INI))

REGI bizottság

- Az adriai- és jón-tengeri térségre vonatkozó uniós stratégia (2014/2214(INI))
vélemény: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- Az uniós szakpolitikák városi dimenziója (2014/2213(INI))
vélemény: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 132. cikkének (1) bekezdése)

(Az Elnökök Értekezletének 2014. november 27-i határozatát követően)

AFET bizottság

- A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása (a Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentés alapján) (2014/2220(INI))

- Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének éves jelentése az Európai Parlament számára (2014/2219(INI))
vélemény: BUDG

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 216. cikkének (8) bekezdése)

(Az Elnökök Értekezletének 2014. november 27-i határozatát követően)

PETI bizottság

- Éves jelentés a Petíciós Bizottság 2014. évi tevékenységéről (2014/2218(INI))

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

IMCO bizottság

- Az európai energiabiztonsági stratégia (2014/2153(INI))
utalva, illetékes: ITRE
vélemény: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2014. november 27-i határozatát követően)

AGRI bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Az erdőket és az erdőalapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási stratégia (2014/2223(INI))
vélemény: ITRE, ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

ECON bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: 2015. évi éves növekedési jelentés (2014/2221(INI))
vélemény: ENVI, BUDG (az eljárási szabályzat 54. cikke)

Közös bizottságok (az eljárási szabályzat 53. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2014. november 27-i határozatát követően)

ENVI, AGRI bizottság

- A mezőgazdasági céllal tartott és szaporított szarvasmarhafélék, házisertésfajták, juh- és kecskefélék, valamint lófélék klónozása (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)
vélemény: ITRE, INTA, IMCO, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)


5. A palesztin államiság elismerése (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A palesztin államiság elismerése (2014/2964(RSP))

A vita időpontja: 2014. november 26. (2014.11.26-i jegyzőkönyv, 17. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová és Lars Adaktusson, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Palesztina államiságának elismeréséről (2014/2964(RSP)) (B8-0277/2014);

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Bart Staes, Alyn Smith, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Karima Delli, Jill Evans, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall, Keith Taylor, Pascal Durand, Bronis Ropė, Judith Sargentini, Eva Joly, Yannick Jadot, Klaus Buchner, Philippe Lamberts és Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Palesztina államiságának elismeréséről (2014/2964(RSP)) (B8-0309/2014);

- Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Georgios Katrougkalos, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez és Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Palesztina államiságának elismeréséről (2014/2964(RSP)) (B8-0310/2014);

- Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel és Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Palesztina államiságának elismeréséről (2014/2964(RSP)) (B8-0349/2014);

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Brando Benifei, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Boris Zala és Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Palesztina államiságának elismeréséről (2014/2964(RSP)) (B8-0357/2014);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski és Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Palesztina államiságának elismeréséről (2014/2964(RSP)) (B8-0359/2014).

Szavazás: 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.22. pont .


6. Acélágazat az EU-ban: a munkavállalók és az ipar védelme (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: Acélágazat az EU-ban: a munkavállalók és az ipar védelme (2014/2976(RSP))

A vita időpontja: 2014. november 26. (2014.11.26-i jegyzőkönyv, 22. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber és Fredrick Federley, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az európai uniós acélágazatról: a munkavállalók és az ipar védelme (2014/2976(RSP)) (B8-0351/2014);

- Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, David Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Flavio Zanonato, Adam Gierek, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein, Jonás Fernández és Sorin Moisă, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az európai uniós acélágazatról: a munkavállalók és az ipar védelme (2014/2976(RSP)) (B8-0352/2014);

- Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa és Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az európai uniós acélágazatról: a munkavállalók és az ipar védelme (2014/2976(RSP)) (B8-0353/2014);

- Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský és Marcus Pretzell, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az európai uniós acélágazatról (2014/2976(RSP)) (B8-0354/2014);

- Laura Agea, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Eleonora Evi és Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az acélágazat helyzetéről az EU-ban: a munkavállalók és az ipar védelme (2014/2976(RSP)) (B8-0355/2014);

- Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús és Raffaele Fitto, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az európai uniós acélágazatról: a munkavállalók és az ipar védelme (2014/2976(RSP)) (B8-0356/2014).

Szavazás: 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.23. pont .


7. A földközi-tengeri térségben uralkodó helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000078/2014) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Tanácshoz: A földközi-tengeri térségben uralkodó helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000079/2014) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A földközi-tengeri térségben uralkodó helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

A vita időpontja: 2014. november 25. (2014.11.25-i jegyzőkönyv, 15. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Claude Moraes, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében, a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről (2014/2907(RSP)) (B8-0362/2014)

Szavazás: 2014.12.17-i jegyzőkönyv, 10.24. pont .


8. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtotta be a Tanács és a Bizottság:

- A DEC 53/2014. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0065/2014 - C8-0272/2014 - 2014/2201(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 55/2014. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0066/2014 - C8-0273/2014 - 2014/2202(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A 2/2014. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – Európai Külügyi Szolgálat (N8-0069/2014 - C8-0281/2014 - 2014/2226(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


9. A 2014. december 18-19-i Európai Tanács előkészítése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A 2014. december 18-19-i Európai Tanács előkészítése (2014/2706(RSP))

Benedetto Della Vedova (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Pervenche Berès, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Giulia Moi, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Beatrix von Storch, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Beatrix von Storch, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Paul Nuttall, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Marcel de Graaff, független, és Françoise Grossetête.

ELNÖKÖL:
Olli REHN alelnök

Felszólal: Enrique Guerrero Salom, Andrzej Duda, Pavel Telička, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Eleonora Forenza, Josep-Maria Terricabras, Giulia Moi, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Mercedes Bresso, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Mark Demesmaeker és Alexander Graf Lambsdorff.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Esteban González Pons, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Josep-Maria Terricabras és Tibor Szanyi, Pervenche Berès, Bernd Lucke, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dimitrios Papadimoulis, Reinhard Bütikofer, Sotirios Zarianopoulos, András Gyürk, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: István Ujhelyi, Iratxe García Pérez, Evžen Tošenovský, Harald Vilimsky, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jörg Leichtfried, Paulo Rangel, Olle Ludvigsson, Mirosław Piotrowski, Marine Le Pen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Rebecca Harms, Othmar Karas, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kostas Chrysogonos, Carlos Zorrinho, Manolis Kefalogiannis, José Inácio Faria, a kékkártyás eljárás lebonyolításáról, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Krišjānis Kariņš, István Ujhelyi, David Casa, Guillaume Balas, Eleni Theocharous, Maria João Rodrigues, Jörg Leichtfried, Paul Tang és Knut Fleckenstein, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Richard Sulík.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Ivo Vajgl, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi és Monika Flašíková Beňová.

Felszólal: Jean-Claude Juncker és Benedetto Della Vedova.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 12.00-kor felfüggesztik)

(12.00 és 12.30 között a Parlament a LUX-díj átadására ül össze)

(Az ülés 12.30-kor folytatódik)


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

10. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


10.1. A Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről szóló 55/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0086)


10.2. Az Ecuadorból származó árukra vonatkozó tarifális elbánás ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Ecuadorból származó árukra vonatkozó tarifális elbánásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0087)


10.3. A rendkívüli tartalék igénybevétele 2014-ben (szavazás)

Jelentés a rendkívüli tartaléknak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 14. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2014)0088)


10.4. 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: Pénzbírságokból, kamatokból és visszafizetésekből származó bevételek – Kifizetési előirányzatok – A Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai adatvédelmi biztos hivatala személyzetének létszáma (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról III. szakasz – Bizottság [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2014)0089)


10.5. 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: Tradicionális saját források (TOR), adóalap és bruttó nemzeti jövedelem (GNI) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0090)


10.6. Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele: Olaszországi árvizek – Görögországi földrengések – Szlovéniai jégesők – Horvátországi jégesők és árvizek (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 11. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (áradások Olaszországban, földrengés Görögországban, jégviharok Szlovéniában, valamint jégviharok és áradások Horvátországban) [COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0091)


10.7. 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: 2013. évi olaszországi (Szardínia) árvizek – Görögországi földrengések – Szlovéniai jégesők – 2014. évi jégesőket követő horvátországi árvizek (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0092)


10.8. 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: A tradicionális saját források, a héa és a GNI-alapú hozzájárulások előjelzésének felülvizsgálata (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0093)


10.9. Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele: Árvizek Szerbiában, Horvátországban és Bulgáriában (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 11. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (áradások Szerbiában, Horvátországban és Bulgáriában) [COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0094)


10.10. 7/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: A Szerbiát, Horvátországot és Bulgáriát sújtó árvizek (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 7/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0095)


10.11. 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: A 2013. évi költségvetés végrehajtásából eredő többlet (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0096)


10.12. Az Unió saját forrásai - A tagállamok nemzeti hozzájárulásainak kiigazítása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló 1150/2000/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Gérard Deprez és Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0097)


10.13. Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele: a katasztrófa sújtotta régiók (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 11. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0098)


10.14. A rugalmassági eszköz igénybevétele: A strukturális alapokból Ciprus számára előirányzott programok finanszírozása (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Rugalmassági Eszköznek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 12. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0099)


10.15. Az Európai Unió általános költségvetésének új tervezete - 2015-ös költségvetési év (szavazás)

- Módosítástervezetek az Európai Unió 2015. évi általános költségvetése III. szakaszának előirányzataihoz a Bizottság vonatkozásában;

- Módosítástervezetek az Európai Unió 2015. évi általános költségvetése I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. és X. szakaszának előirányzataihoz az Európai Parlament, a Tanács, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az európai ombudsman, az európai adatvédelmi biztos és az Európai Külügyi Szolgálat vonatkozásában.

A Szerződések rendelkezései szerint a módosítástervezetek elfogadásához az Európai Parlament tagjai többségének támogató szavazata szükséges.

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)


10.16. Az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó új általános költségvetése (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Eider Gardiazabal Rubial és Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2014)0100)

Felszólalások

Marisa Matias a 30. módosítás elfogadhatatlanságáról.

A szavazást követően, Jean Arthuis (a BUDG bizottság elnöke).

Benedetto Della Vedova (a Tanács soros elnöke)) megállapítja, hogy a Parlament módosítások nélkül elfogadta a Tanács álláspontját a 2015. évi költségvetés tervezetéről, és gratulál ehhez az eredményhez.

Az elnök csatlakozik Benedetto Della Vedovahoz és a következő nyilatkozatot teszi:

„A költségvetési eljárás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke értelmében lezárult. Megállapítom, hogy a 2015. évi költségvetés véglegesen el lett fogadva.”


10.17. A közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező súlyos jogsértések osztályozása (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány, az eljárási szabályzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint (4) bekezdése c) pontjának megfelelően benyújtva, az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő, adott esetben a közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező, súlyos jogsértések osztályozása tekintetében történő kiegészítéséről és a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló bizottsági rendelettervezetről (D034120/02 – 2014/2859(RPS)) (B8-0325/2014) - TRAN bizottság - Előadó: Michael Cramer

(minősített többség szükséges a határozatra irányuló javaslat elfogadásához)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2014)0101)


10.18. Javaslat a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti számítási módszerek és jelentéstételi követelmények meghatározásáról szóló tanácsi irányelvre (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány, az eljárási szabályzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint (4) bekezdése c) pontjának megfelelően benyújtva, a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti számítási módszerek és jelentéstételi követelmények meghatározásáról szóló .../.../EU tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (D00000/00 – 2014/2931(RPS)) (B8-0326/2014) - ENVI bizottság - Előadó: Giovanni La Via

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva


10.19. A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete a balti-tengeri visszadobási terv elkészítéséről (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány, az eljárási szabályzat 105. cikke (4) bekezdésének megfelelően, Marek Józef Gróbarczyk által, a(z) ECR képviselőcsoport nevében benyújtva, a balti-tengeri visszadobási tervet létrehozó 2014. október 20-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről 2014/2912(DEA) (B8-0319/2014)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva

Felszólalások

Marek Józef Gróbarczyk, a szavazás előtt.


10.20. Szolvencia II. (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány, az eljárási szabályzat 105. cikke (4) bekezdésének megfelelően Sven Giegold által, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében benyújtva, a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről szóló, 2014. október 10-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről C(2014)07230 ; 2014/2893(DEA) (B8-0358/2014)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva


10.21. Az EU belső biztonsági stratégiájának megújítása (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0350/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2014)0102)


10.22. A palesztin államiság elismerése (szavazás)

A vita időpontja: 2014. november 26. (2014.11.26-i jegyzőkönyv, 17. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványokat 2014. december 17-én jelentették be (2014.12.17-i jegyzőkönyv, 5. pont )

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014 és B8-0359/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0277/2014

(amely a B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014 és B8-0357/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark és Pascal Arimont, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala és Janusz Zemke, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart és Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza és Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli és Ernest Maragall, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto és Eleonora Evi.

Elfogadva (P8_TA(2014)0103)

Felszólalások

A szavazás előtt, James Carver, az állásfoglalásra irányuló indítvány elfogadhatóságáról.

A szavazást követően, Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

(A B8-0359/2014 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


10.23. Acélágazat az EU-ban: a munkavállalók és az ipar védelme (szavazás)

A vita időpontja: 2014. november 26. (2014.11.26-i jegyzőkönyv, 22. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2014. december 17. (2014.12.17-i jegyzőkönyv, 6. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 és B8-0356/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0351/2014

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0352/2014

(amely a B8-0352/2014 és B8-0356/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini és Lambert van Nistelrooij, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein és Clare Moody, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Reinhard Bütikofer és Monika Vana, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2014)0104)

Felszólalások

Rosa D'Amato szóbeli módosítást javasol a 15. módosításhoz.

Mivel több mint 40 képviselő foglal állást a szóbeli módosítás elfogadása ellen, a módosítást elvetik.

(A B8-0353/2014, B8-0354/2014 és B8-0355/2014 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


10.24. A földközi-tengeri térségben uralkodó helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről (szavazás)

A vita időpontja: 2014. november 25. (2015.11.25-i jegyzőkönyv, 15. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítvány bejelentésének napja: 2014. december 17. (2014.12.17-i jegyzőkönyv, 7. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0362/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2014)0105)


11. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Sorin Moisă -jelentés - A8-0053/2014
Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Seán Kelly és Daniel Hannan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében

Gérard Deprez -jelentés - A8-0068/2014
Peter Jahr

Gérard Deprez -jelentés - A8-0069/2014
Peter Jahr és Ivana Maletić

Gérard Deprez -jelentés - A8-0076/2014
Maite Pagazaurtundúa Ruiz és Peter Jahr

Gérard Deprez -jelentés - A8-0078/2014
Alessandra Moretti, Ivana Maletić, Andrej Plenković és Daniel Hannan

Gérard Deprez -jelentés - A8-0072/2014
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Tonino Picula és Ruža Tomašić

Az Európai Unió általános költségvetésének új tervezete – 2015-ös költségvetési év
Clare Moody és Alessandra Moretti

Eider Gardiazabal Rubial és Monika Hohlmeier -jelentés - A8-0067/2014
Caterina Chinnici, Zoltán Balczó, Ivana Maletić, Richard Corbett és Marian Harkin

Az EU belső biztonsági stratégiájának megújítása (2014/2819(RSP)) - B8-0350/2014
Laura Ferrara és Caterina Chinnici

A palesztin államiság elismerése (2014/2964(RSP)) - RC-B8-0277/2014
Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Branislav Škripek, Igor Šoltes, Marian Harkin, Tonino Picula, Lynn Boylan, Tibor Szanyi, Karima Delli, Nathan Gill, Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker, Marijana Petir, Jan Zahradil, Janice Atkinson, Jill Seymour, Diane James, David Coburn és Fabio Massimo Castaldo

Acélágazat az EU-ban: a munkavállalók és az ipar védelme (2014/2976(RSP)) - RC-B8-0352/2014
Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Michela Giuffrida, Barbara Kappel, Marie-Christine Arnautu, Theresa Griffin, Paloma López Bermejo, Caterina Chinnici és Maria Spyraki.

A szavazatok indokolása holnap, a 2014. december 18-i, csütörtöki ülésen folytatódik.


12. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (Név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.45-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

13. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


14. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az ECON bizottság javaslatát a 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet a szanálásfinanszírozási rendszerhez való előzetes hozzájárulás tekintetében kiegészítő 2014. október 21-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2014)07674; 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014) a 2014. december 16-i, keddi plenáris ülésen jelentették be (2014.12.16-i jegyzőkönyv, 13. pont ).

68 képviselő ellenezte ezt az ajánlást az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésében megállapított határidőn belül.

Ezért az ajánlásról a 2014. december 18-i, csütörtöki ülésen szavazni fognak.

Az alábbi benyújtási határidőket állapították meg:

- módosítások: 2014. december 17., szerda, 17 óra.

- részenkénti szavazásra irányuló kérelmek, külön szavazásra irányuló kérelmek és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek: 2014. december 17., szerda, 19 óra.


15. Az Egyesült Államok Szenátusának jelentése a CIA által alkalmazott kínzásokról (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Egyesült Államok Szenátusának jelentése a CIA által alkalmazott kínzásokról (2014/2997(RSP))

Benedetto Della Vedova (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sajjad Karim, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Krisztina Morvai, független, Cristian Dan Preda, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Cecilia Wikström, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Martina Anderson, Judith Sargentini, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, aki válaszol a következő képviselő négy kékkártyás kérdésére is: Urmas Paet, Sophia in 't Veld, Afzal Khan és Cornelia Ernst, és Claude Moraes.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Claude Moraes, aki válaszol a következő képviselő két kékkártyás kérdésére is: Afzal Khan és Sajjad Karim, Hans-Olaf Henkel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Jean Lambert, Gianluca Buonanno, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Barbara Spinelli, Carlos Coelho, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki és Ivo Vajgl.

Felszólal: Pablo Iglesias, Janusz Korwin-Mikke, Daniel Buda, Ana Gomes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: António Marinho e Pinto, Beatrix von Storch, Javier Couso Permuy, Gilles Lebreton, Csaba Sógor, Kati Piri, Deirdre Clune, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers és Elena Valenciano.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michał Boni, Nicola Caputo, Sajjad Karim és Jozo Radoš.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Josu Juaristi Abaunz és Ignazio Corrao.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Benedetto Della Vedova.

Felszólal: Sophia in 't Veld.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a februári I. ülésen.


16. Szólásszabadság Törökországban: újságírók és sajtómunkások közelmúltbeli letartóztatása és a sajtóra nehezedő rendszeres nyomás (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Szólásszabadság Törökországban: újságírók és sajtómunkások közelmúltbeli letartóztatása és a sajtóra nehezedő rendszeres nyomás (2014/3011(RSP))

Benedetto Della Vedova (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alalnöke/at Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kristina Winberg, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Matteo Salvini, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Brando Benifei, Renate Sommer, Richard Howitt, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Charles Tannock és Lampros Fountoulis, Morten Messerschmidt, Patrick Le Hyaric, Ska Keller, James Carver, Eleftherios Synadinos, és Gunnar Hökmark, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Costas Mavrides.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Edouard Ferrand, Artis Pabriks, Victor Boştinaru, Sven Schulze, Ismail Ertug, Jeroen Lenaers, Nikos Androulakis, Eleni Theocharous, Javi López, Fernando Ruas és Lefteris Christoforou.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Alessandra Moretti, Notis Marias, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivo Vajgl, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides és Nicola Caputo.

Felszólal: Benedetto Della Vedova.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


17. Társulási megállapodás Grúziával *** - Társulási megállapodás megkötése Grúziával (vita)

Ajánlás az egyrészről az EU és az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodás Európai Unió részéről való megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

Jelentés az egyrészről az Eutópai Unió és az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodás Európai Unió részéről való megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről szóló nem jogalkotási állásfoglalásra irányuló indítvánnyal [2014/2816(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

Andrejs Mamikins előterjeszti az ajánlást és a jelentést.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

Felszólal: Olli Rehn (az INTA bizottság véleményének előadója), Jaromír Štětina, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Aymeric Chauprade, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Sandra Kalniete és Marek Jurek, et Cristian Dan Preda.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Aymeric Chauprade és Sajjad Karim, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Cristian Dan Preda, aki válaszol arra, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Heidi Hautala, Franz Obermayr, Sandra Kalniete, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrejs Mamikins, Kati Piri, Bas Belder, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković, Richard Howitt, Sajjad Karim, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Lars Adaktusson, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Eduard Kukan, Andi Cristea, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Tonino Picula, Marcus Pretzell, Fulvio Martusciello, Clare Moody, Gabrielius Landsbergis és Michał Boni.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zigmantas Balčytis, Urmas Paet, Ignazio Corrao, József Nagy és Brando Benifei.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Andrejs Mamikins.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.12.18-i jegyzőkönyv, 10.1. pont és 2014.12.18-i jegyzőkönyv, 10.2. pont .


18. A kartúmi folyamat és a jövőbeni „EU–Afrika szarva migrációs útvonal kezdeményezés” (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A kartúmi folyamat és a jövőbeni „EU–Afrika szarva migrációs útvonal kezdeményezés” (2014/3001(RSP))

Benedetto Della Vedova (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marie-Christine Vergiat, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Jeroen Lenaers, Doru-Claudian Frunzulică, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Barbara Spinelli és James Carver, Marielle de Sarnez, Barbara Spinelli, Laura Ferrara, Frank Engel, Ana Gomes, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, Marijana Petir, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar és Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Angel Dzhambazki.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Benedetto Della Vedova.

A vitát berekesztik.


19. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 544.579/OJJE).


20. Az ülés berekesztése

Az ülést 21.15-kor berekesztik.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat