Rodyklė 
Protokolas
PDF 330kWORD 258k
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 4.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 5.Palestinos valstybingumo pripažinimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 7.24. Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 8.Gauti dokumentai
 9.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2014 m. gruodžio 18–19 d.) (diskusijos)
 10.Balsuoti skirtas laikas
  
10.1.Autonominės prekybos lengvatos Moldovos Respublikai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.2.Ekvadoro kilmės prekėms taikomas muitų tarifų režimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.3.Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2014 m. (balsavimas)
  
10.4.Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projektas. Pajamos iš baudų, palūkanų mokėjimų, kompensacijų ir grąžintinų sumų. Mokėjimų asignavimai. Komisijos, Europos regionų komiteto ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno personalas (balsavimas)
  
10.5.Taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projektas. Tradiciniai nuosavi ištekliai (TNI), PVM ir bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) bazės (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.6.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Potvyniai Italijoje; žemės drebėjimai Graikijoje; ledo audra Slovėnijoje; ledas ir potvyniai Kroatijoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.7.Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projektas. 2013 m. potvyniai Italijoje (Sardinijoje); žemės drebėjimai Graikijoje; ledo audra Slovėnijoje; 2014 m. ledas ir potvyniai Kroatijoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.8.Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projektas: tradicinių nuosavų išteklių, PVM ir BNP prognozės peržiūra (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.9.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Potvyniai Serbijoje, Kroatijoje ir Bulgarijoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.10.Taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projektas: potvyniai Serbijoje, Kroatijoje ir Bulgarijoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.11.Taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projektas. Perteklius, susidaręs vykdant 2013 m. biudžetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.12.Sąjungos nuosavi ištekliai: valstybių narių įnašų patikslinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.13.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Nelaimių ištikti regionai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.14.Lankstumo priemonės mobilizavimas siekiant finansuoti Kiprui skirtas struktūrinių fondų programas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.15.Naujas Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas (balsavimas)
  
10.16.Naujas Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrasis biudžetas (balsavimas)
  
10.17.[...] Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 papildomas sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, klasifikacija ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB III priedas (balsavimas)
  
10.18.Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatoma skaičiavimo metodika ir atskaitomybės reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės (balsavimas)
  
10.19.Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo nustatomas Baltijos jūrai skirtas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (balsavimas)
  
10.20.Mokumas II (balsavimas)
  
10.21.ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimas (balsavimas)
  
10.22.Palestinos valstybingumo pripažinimas (balsavimas)
  
10.23.ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga (balsavimas)
  
10.24.Padėtis Viduržemio jūros regione praėjus metams po tragiškų Lampedūzos įvykių (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 15.JAV Senato ataskaita dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (diskusijos)
 16.Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje (diskusijos)
 17.Asociacijos susitarimas su Gruzija *** - Asociacijos susitarimo su Gruzija sudarymas (diskusijos)
 18.Chartumo procesas ir artėjanti ES ir Somalio pusiasalio migracijos maršruto iniciatyva (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. .../.., kuriuo pakeičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo I ir II priedai C(2014)08734 - 2014/2985(DEA)

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2014 m. lapkričio 26 d.

Perduota atsakingam komitetui: JURI

- Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo C(2014)08937 - 2014/2989(DEA)

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2014 m. lapkričio 28 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo numatoma laikina išskirtinė pagalba Estijos, Latvijos ir Lietuvos pieno gamintojams C(2014)09049 - 2014/2986(DEA)

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2014 m. lapkričio 26 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- [data] Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. .../..., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 papildomas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimui taikomais transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimais C(2014)09198 - 2014/2994(DEA)

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2014 m. gruodžio 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- 2014 m. rugsėjo 4 d. Komisijos deleguotojo reglamento C(2014) 6200 final, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 241/2014 nuostatos dėl įmonių nuosavų lėšų, nustatomų pagal pastoviąsias pridėtines išlaidas, reikalavimų, klaidų ištaisymas (Tekstas svarbus EEE) C(2014)09431 - 2014/3013(DEA)

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2014 m. gruodžio 15 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo nustatoma pieno ir pieno produktų sektoriuje taikytina išskirtinė laikinoji priemonė – 2015m. laikotarpio, kuriuo sviestui ir nugriebto pieno milteliams taikoma valstybės intervencija, paankstinimas C(2014)09547 - 2014/3014(DEA)

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2014 m. gruodžio 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. .../.., kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos C(2014)09810 - 2014/3012(DEA)

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2014 m. gruodžio 15 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI.

°
° ° °

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 241/2014 nuostatos dėl įmonių nuosavų lėšų, nustatomų pagal pastoviąsias pridėtines išlaidas, reikalavimų C(2014)06200 - 2014/2820(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2014 m. rugsėjo 4 d.

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar 3 mėn., paprašius Europos Parlamentui.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos išsamios patariamųjų tarybų veiklos taisyklės pagal bendrą žuvininkystės politiką C(2014)07012 - 2014/2887(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2014 m. spalio 9 d.

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar 2 mėn., paprašius Europos Parlamentui.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.508/2014 papildomas nuostatomis dėl finansuoti iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšų tinkamų išlaidų žvejų higienai, sveikatai, saugai ir darbo sąlygoms gerinti, jūrų biologinei įvairovei ir ekosistemoms apsaugoti ir atkurti, klimato kaitai švelninti ir žvejybos laivų energijos vartojimo efektyvumui didinti C(2014)08611 - 2014/2982(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2014 m. lapkričio 24 d.

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar 2 mėn., paprašius Europos Parlamentui.

Perduota atsakingam komitetui: PECH.


3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentas gavo Tarybos prieštaravimą dėl šio teisės akto:

- Komisijos reglamentas (EB) Nr. 282/2008 dėl perdirbto plastiko medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu – D035732/03 – 2014/2886(RPS)

Gavimo data: 2014 m. gruodžio 11 d.

Perduota atsakingam komitetui, kad parengtų pagrindinį pagal teisėkūros procedūrą priimamą aktą: ENVI.

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį priderinti prie technikos ir mokslo pažangos (C(2014)9221 - 2014/3006(RPS) - terminas: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. 5 gruodžio 2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos direktyva, kuria įgyvendinamos Direktyvos 2004/23/EB nuostatos dėl importuojamų audinių ir ląstelių lygiaverčių kokybės ir saugos standartų patikrinimo tvarkos (D034433/04 - 2014/3010(RPS) - terminas: 2015.03.13)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva, kuria dėl tam tikrų žmogaus audinių ir ląstelių kodavimo techninių reikalavimų iš dalies keičiama Direktyva 2006/86/EB (D034434/04 - 2014/3007(RPS) - terminas: 2015.03.13)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomas sistemų sąveikos ir duomenų mainų tinklo kodeksas (D034450/05 - 2014/3003(RPS) - terminas: 2015.03.11)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl švino ir jo junginių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D035742/03 - 2014/3005(RPS) - terminas: 2015.03.11)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- [data] Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios 1,4-dimetilnaftaleno, benfurakarbo, karbofurano, karbosulfano, etefono, fenamidono, fenvalerato, fenheksamido, furatiokarbo, imazapiro, malationo, pikoksistrobino, spirotetramato, tepraloksidimo ir trifloksistrobino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D035768/02 - 2014/2992(RPS) - terminas: 2015.02.05)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios kaulų alyvos, anglies monoksido, ciprodinilo, dodemorfo, iprodiono, metaldehido, metazachloro, parafininės alyvos (CAS 64742-54-7), naftos alyvos (CAS 92062-35-6) ir propargito liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D035772/02 - 2014/2993(RPS) - terminas: 2015.02.04)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl techninių reikalavimų ir administracinių procedūrų, susijusių su civilinių orlaivių įgulomis, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 (D035899/03 - 2014/2990(RPS) - terminas: 2015.03.01)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (D036128/02 - 2014/3009(RPS) - terminas: 2015.03.13)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurios direktyvas II priedas (D036234/02 - 2014/3008(RPS) - terminas: 2015.03.13)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį priderinti prie technikos ir mokslo pažangos (D036300/02 - 2014/3002(RPS) - terminas: 2015.01.11)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 605/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant įtraukti pavojingumo ir atsargumo frazes kroatų kalba ir jį priderinti prie technikos ir mokslo pažangos (D036855/01 - 2014/2984(RPS) - terminas: 2015.02.27)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų I priedas (D036881/02 - 2014/3004(RPS) - terminas: 2015.03.12)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 347/2012, kuriuo dėl tam tikrų kategorijų variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimų, atsižvelgiant į pažangiąsias avarinio stabdymo sistemas, įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 (D037052/01 - 2014/2991(RPS) - terminas: 2015.03.02)
perduota atsakingam komitetui: IMCO.


4. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 27.11.2014)

AFET komitetas

- Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje (2014/2216(INI))
nuomonė: FEMM, DEVE

AGRI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Nauja ES miškų strategija – miškams ir su mišku susijusiam sektoriui (2014/2223(INI))
nuomonė: ITRE, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

DEVE komitetas

- Privatusis sektorius ir vystymasis (2014/2205(INI))
nuomonė: AFET, INTA

- Ebolos viruso krizė: ilgalaikės pamokos ir būdai stiprinti sveikatos priežiūros sistemą besivystančiose šalyse siekiant užkirsti kelią krizėms ateityje (2014/2204(INI))
nuomonė: FEMM, ENVI

ECON komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. metinė augimo apžvalga (2014/2221(INI))
nuomonė: ENVI, BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

EMPL komitetas

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2014 m. metinėje augimo apžvalgoje (2014/2222(INI))

ENVI komitetas

- Išteklių naudojimo efektyvumas: žiedinės ekonomikos link (2014/2208(INI))
nuomonė: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Saugesnė sveikatos priežiūra Europoje: pacientų saugumo didinimas ir kova su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms (2014/2207(INI))

FEMM komitetas

- 2013 m. pažanga lyčių lygybės Europos Sąjungoje srityje (2014/2217(INI))

IMCO komitetas

- Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2015 m. Europos semestrą (2014/2212(INI))

INTA komitetas

- Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir užtikrinimo trečiosiose šalyse strategija (2014/2206(INI))
nuomonė: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

ITRE komitetas

- Tvarios Europos netauriųjų metalų pramonės plėtra (2014/2211(INI))

- Europos šeimos įmonės (2014/2210(INI))
nuomonė: FEMM, EMPL

- Ekologiškai tvaraus augimo galimybės MVĮ (2014/2209(INI))
nuomonė: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

PETI komitetas

- Europos ombudsmeno savo iniciatyva atlikto tyrimo Nr. OI/5/2012/BEH-MHZ dėl FRONTEX specialioji ataskaita (2014/2215(INI))

REGI komitetas

- ES Adrijos ir Jonijos jūrų regiono strategija (2014/2214(INI))
nuomonė: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- ES politikos miestų dimensija (2014/2213(INI))
nuomonė: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 1 dalis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 27.11.2014)

AFET komitetas

- Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas (pagal Tarybos metinį pranešimą Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos) (2014/2220(INI))

- Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai metinė ataskaita Europos Parlamentui (2014/2219(INI))
(nuomonė: BUDG)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 8 dalis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 27.11.2014)

PETI komitetas

- Metinis pranešimas dėl 2014 m. Peticijų komiteto veiklos (2014/2218(INI))

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

IMCO komitetas

- Europos energetinio saugumo strategija (2014/2153(INI))
perduota atsakingam komitetui: ITRE
nuomonė: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 27.11.2014)

AGRI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Nauja ES miškų strategija – miškams ir su mišku susijusiam sektoriui (2014/2223(INI))
nuomonė: ITRE, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

ECON komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. metinė augimo apžvalga (2014/2221(INI))
(nuomonė: ENVI, BUDG)

Bendri komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 27.11.2014)

ENVI, AGRI komitetai

- Ūkiniais tikslais laikomų ir dauginamų galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų klonavimas (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))

nuomonė: ITRE, INTA, IMCO, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)


5. Palestinos valstybingumo pripažinimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Palestinos valstybingumo pripažinimas (2014/2964(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2014 m. lapkričio 26 d. ( 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová ir Lars Adaktusson PPE frakcijos vardu – dėl Palestinos valstybingumo pripažinimo (2014/2964(RSP)) (B8-0277/2014);

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Bart Staes, Alyn Smith, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Karima Delli, Jill Evans, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall, Keith Taylor, Pascal Durand, Bronis Ropė, Judith Sargentini, Eva Joly, Yannick Jadot, Klaus Buchner, Philippe Lamberts ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Palestinos valstybingumo pripažinimo (2014/2964(RSP)) (B8-0309/2014);

- Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Georgios Katrougkalos, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez ir Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Palestinos valstybingumo pripažinimo (2014/2964(RSP)) (B8-0310/2014);

- Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel ir Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu – dėl Palestinos valstybingumo pripažinimo (2014/2964(RSP)) (B8-0349/2014);

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Brando Benifei, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Boris Zala ir Richard Howitt S&D frakcijos vardu – dėl Palestinos valstybingumo pripažinimo (2014/2964(RSP)) (B8-0357/2014);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski ir Bas Belder ECR frakcijos vardu – dėl Palestinos valstybingumo pripažinimo (2014/2964(RSP)) (B8-0359/2014).

Balsavimas: 10.22 punktas


6. ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga (2014/2976(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2014 m. lapkričio 26 d. ( 22 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber ir Fredrick Federley ALDE frakcijos vardu – dėl „ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga“ (2014/2976(RSP)) (B8-0351/2014);

- Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, David Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Flavio Zanonato, Adam Gierek, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein, Jonás Fernández ir Sorin Moisă S&D frakcijos vardu – dėl „ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga“ (2014/2976(RSP)) (B8-0352/2014);

- Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa ir Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu – dėl „ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga“ (2014/2976(RSP)) (B8-0353/2014);

- Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský ir Marcus Pretzell ECR frakcijos vardu – dėl Europos Sąjungos plieno sektoriaus (2014/2976(RSP)) (B8-0354/2014);

- Laura Agea, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Eleonora Evi ir Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu – dėl „Padėtis ES plieno sektoriuje: darbuotojų ir pramonės apsauga“ (2014/2976(RSP)) (B8-0355/2014);

- Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús ir Raffaele Fitto PPE frakcijos vardu – „ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga“ (2014/2976(RSP)) (B8-0356/2014).

Balsavimas: 10.23 punktas


7. 24. Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000078/2014) ir kurį Claude Moraes LIBE komiteto vardu pateikė Tarybai: Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000079/2014) ir kurį Claude Moraes LIBE komiteto vardu pateikė Komisijai: Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Diskusijos buvo surengtos 2014 m. lapkričio 25 d. ( 15 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

- Claude Moraes Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu – dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją (2014/2907(RSP)) (B8-0362/2014)

Balsavimas: 10.24 punktas


8. Gauti dokumentai

Gauti šie Tarybos ir Komisijos dokumentai:

- Pasiūlymas perkelti DEC 53/2014 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N8-0065/2014 - C8-0272/2014 - 2014/2201(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 55/2014 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N8-0066/2014 - C8-0273/2014 - 2014/2202(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti 2/2014 asignavimus. - Europos išorės veiksmų tarnyba (N8-0069/2014 - C8-0281/2014 - 2014/2226(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


9. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2014 m. gruodžio 18–19 d.) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2014 m. gruodžio 18–19 d.) (2014/2706(RSP))

Benedetto Della Vedova (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Pervenche Berès), Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Giulia Moi), Syed Kamall ECR frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatrix von Storch), Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatrix von Storch), Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Paul Nuttall EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), nepriklausomas Parlamento narys Marcel de Graaff ir Françoise Grossetête.

PIRMININKAVO: Olli REHN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Enrique Guerrero Salom, Andrzej Duda, Pavel Telička (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Eleonora Forenza, Josep-Maria Terricabras, Giulia Moi (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Mercedes Bresso), Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Mark Demesmaeker ir Alexander Graf Lambsdorff.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Esteban González Pons (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Josep-Maria Terricabras ir Tibor Szanyi), Pervenche Berès, Bernd Lucke (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alexander Graf Lambsdorff), Olli Rehn, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dimitrios Papadimoulis), Reinhard Bütikofer, Sotirios Zarianopoulos, András Gyürk (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė István Ujhelyi), Iratxe García Pérez, Evžen Tošenovský, Harald Vilimsky (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jörg Leichtfried), Paulo Rangel, Olle Ludvigsson, Mirosław Piotrowski, Marine Le Pen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Rebecca Harms), Othmar Karas (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kostas Chrysogonos), Carlos Zorrinho, Manolis Kefalogiannis, José Inácio Faria dėl procedūros „prašau žodžio“ eigos, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Krišjānis Kariņš, István Ujhelyi, David Casa, Guillaume Balas, Eleni Theocharous, Maria João Rodrigues, Jörg Leichtfried, Paul Tang ir Knut Fleckenstein (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Richard Sulík).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Ivo Vajgl, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi ir Monika Flašíková Beňová.

Kalbėjo: Jean-Claude Juncker ir Benedetto Della Vedova.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 12.00 val.)

(12.00–12.30 val. Europos Parlamento nariai susirinko LUX premijos įteikimo proga)

(Posėdis atnaujintas 12.30 val.)


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

10. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


10.1. Autonominės prekybos lengvatos Moldovos Respublikai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 55/2008, įvedantis autonomines prekybos lengvatas Moldovos Respublikai [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2014)0086).


10.2. Ekvadoro kilmės prekėms taikomas muitų tarifų režimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Ekvadoro kilmės prekėms taikomo muitų tarifų režimo [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2014)0087).


10.3. Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2014 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 14 punktą [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2014)0088).


10.4. Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projektas. Pajamos iš baudų, palūkanų mokėjimų, kompensacijų ir grąžintinų sumų. Mokėjimų asignavimai. Komisijos, Europos regionų komiteto ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno personalas (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto, III skirsnis – Komisija [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2014)0089).


10.5. Taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projektas. Tradiciniai nuosavi ištekliai (TNI), PVM ir bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) bazės (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projekto, III skirsnis – Komisija [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2014)0090).


10.6. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Potvyniai Italijoje; žemės drebėjimai Graikijoje; ledo audra Slovėnijoje; ledas ir potvyniai Kroatijoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą (potvyniai Italijoje, žemės drebėjimas Graikijoje, ledo audros Slovėnijoje ir ledo audros ir potvyniai Kroatijoje) [COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2014)0091).


10.7. Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projektas. 2013 m. potvyniai Italijoje (Sardinijoje); žemės drebėjimai Graikijoje; ledo audra Slovėnijoje; 2014 m. ledas ir potvyniai Kroatijoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projekto, III skirsnis – Komisija [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2014)0092).


10.8. Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projektas: tradicinių nuosavų išteklių, PVM ir BNP prognozės peržiūra (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projekto, III skirsnis – Komisija [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2014)0093).


10.9. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Potvyniai Serbijoje, Kroatijoje ir Bulgarijoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą (Potvyniai Serbijoje, Kroatijoje ir Bulgarijoje) [COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2014)0094).


10.10. Taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projektas: potvyniai Serbijoje, Kroatijoje ir Bulgarijoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projekto, III skirsnis – Komisija [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2014)0095).


10.11. Taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projektas. Perteklius, susidaręs vykdant 2013 m. biudžetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projekto, III skirsnis – Komisija [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2014)0096).


10.12. Sąjungos nuosavi ištekliai: valstybių narių įnašų patikslinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantį Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Gérard Deprez ir Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2014)0097).


10.13. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Nelaimių ištikti regionai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą [COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2014)0098).


10.14. Lankstumo priemonės mobilizavimas siekiant finansuoti Kiprui skirtas struktūrinių fondų programas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 12 punktą [COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2014)0099).


10.15. Naujas Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas (balsavimas)

- Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto III skirsnio (Komisija) asignavimų pakeitimų projektai;

- Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ir X skirsnių (Europos Parlamentas, Taryba, Teisingumo Teismas, Audito Rūmai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Regionų komitetas, Ombudsmenas, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir Europos išorės veiksmų tarnyba) asignavimų pakeitimų projektai.

Remiantis sutarčių nuostatomis, kad pakeitimų projektai būtų patvirtinti, jiems turi pritarti dauguma Europos Parlamento narių.

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)


10.16. Naujas Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrasis biudžetas (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl naujo 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Eider Gardiazabal Rubial ir Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2014)0100).

Kalbėjo:

Marisa Matias dėl 30 pakeitimo nepriimtinumo.

Po balsavimo – Jean Arthuis (BUDG komiteto pirmininkas).

Benedetto Della Vedova (einantis Tarybos pirmininko pareigas)) konstatavo, kad Parlamentas patvirtino Tarybos poziciją dėl 2015 finansinių metų biudžeto projekto be pakeitimo ir pasidžiaugė šiuo rezultatu.

Pirmininkas pritarė Benedetto Della Vedova žodžiams ir padarė šį pareiškimą:

„Biudžeto procedūra buvo užbaigta vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsniu. Konstatuoju, kad 2015 finansinių metų biudžeto projektas galutinai priimtas.“


10.17. [...] Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 papildomas sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, klasifikacija ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB III priedas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalių ir 4 dalies c punktą, dėl Komisijos reglamento, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 papildomas sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, klasifikacija ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento direktyvos 2006/22/EB III priedas, projekto D034120/02 ; 2014/2859(RPS) (B8-0325/2014) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Michael Cramer

(Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2014)0101).


10.18. Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatoma skaičiavimo metodika ir atskaitomybės reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalių ir 4 dalies c punktą, dėl Tarybos direktyvos .../.../ES, kuria nustatoma skaičiavimo metodika ir atskaitomybės reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, projekto D00000/00 ; 2014/2931(RPS) (B8-0326/2014) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Giovanni La Via

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta.


10.19. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo nustatomas Baltijos jūrai skirtas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalių ir 4 dalies c punktą – dėl 2014 m. spalio 20 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomas Baltijos jūrai skirtas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas 2014/2912(DEA) (B8-0319/2014)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta.

Kalbėjo:

Marek Józef Gróbarczyk prieš vykstant balsavimui.


10.20. Mokumas II (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalių ir 4 dalies c punktą – dėl 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) C(2014)07230 ; 2014/2893(DEA) (B8-0358/2014)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta.


10.21. ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0350/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2014)0102).


10.22. Palestinos valstybingumo pripažinimas (balsavimas)

Diskusijos vyko 2014 m. lapkričio 26 d. ( 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2014 m. gruodžio 17 d. ( 5 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014 ir B8-0359/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0277/2014

(keičia B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014 ir B8-0357/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark ir Pascal Arimont PPE frakcijos vardu,

Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala ir Janusz Zemke S&D frakcijos vardu,

Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu,

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu,

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli ir Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto ir Eleonora Evi.

Priimta (P8_TA(2014)0103)

Kalbėjo:

James Carver dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos priimtinumo. Po balsavimo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu ir Syed Kamall ECR frakcijos vardu.

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0359/2014 anuliuotas.)


10.23. ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga (balsavimas)

Diskusijos vyko 26 novembre 2014 ( 22 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2014 m. gruodžio 17 d. ( 6 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 ir B8-0356/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0351/2014

Atmesta.

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0352/2014

(keičia B8-0352/2014 ir B8-0356/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini ir Lambert van Nistelrooij PPE frakcijos vardu,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein ir Clare Moody S&D frakcijos vardu,

Reinhard Bütikofer ir Monika Vana Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2014)0104).

Kalbėjo:

Rosa D'Amato pasiūlė 15 pakeitimo žodinį pakeitimą.

Kadangi daugiau kaip 40 Parlamento narių prieštaravo šiam žodiniam pakeitimui, jis nebuvo priimtas balsuoti.

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0353/2014, B8-0354/2014 ir B8-0355/2014 anuliuoti.)


10.24. Padėtis Viduržemio jūros regione praėjus metams po tragiškų Lampedūzos įvykių (balsavimas)

Diskusijos vyko 25 novembre 2014 ( 15 punktas.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos paskelbtas 2014 m. gruodžio 17 d. ( 7 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0362/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2014)0105).


11. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Sorin Moisă - A8-0053/2014
Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Seán Kelly ir Daniel Hannan ECR frakcijos vardu

Pranešimas: Gérard Deprez - A8-0068/2014
Peter Jahr

Pranešimas: Gérard Deprez - A8-0069/2014
Peter Jahr ir Ivana Maletić

Pranešimas: Gérard Deprez - A8-0076/2014
Maite Pagazaurtundúa Ruiz ir Peter Jahr

Pranešimas: Gérard Deprez - A8-0078/2014
Alessandra Moretti, Ivana Maletić, Andrej Plenković ir Daniel Hannan

Pranešimas: Gérard Deprez - A8-0072/2014
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Tonino Picula ir Ruža Tomašić

Naujas Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas
Clare Moody ir Alessandra Moretti

Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial ir Monika Hohlmeier - A8-0067/2014
Caterina Chinnici, Zoltán Balczó, Ivana Maletić, Richard Corbett ir Marian Harkin

ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimas (2014/2819(RSP)) - B8-0350/2014
Laura Ferrara ir Caterina Chinnici

Palestinos valstybingumo pripažinimas - (2014/2964(RSP)) RC-B8-0277/2014
Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Branislav Škripek, Igor Šoltes, Marian Harkin, Tonino Picula, Lynn Boylan, Tibor Szanyi, Karima Delli, Nathan Gill, Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker, Marijana Petir, Jan Zahradil, Janice Atkinson, Jill Seymour, Diane James, David Coburn ir Fabio Massimo Castaldo

ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga (2014/2976(RSP)) - RC-B8-0352/2014
Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Michela Giuffrida, Barbara Kappel, Marie-Christine Arnautu, Theresa Griffin, Paloma López Bermejo, Caterina Chinnici ir Maria Spyraki.

Paaiškinimai dėl balsavimo vyks rytdienos, ketvirtadienis 2014 m. gruodžio 18 d., posėdyje.


12. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.45 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

13. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


14. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti 2014 m. spalio 21 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo papildomos 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl ex ante įnašų, skirtų pertvarkymo finansavimo struktūroms C(2014)07674 ; 2014/2923(DEA) (B8-0381/2014) buvo paskelbta 2014 m. gruodžio 16 d. plenariniame posėdyje ( 13 punktas).

68 Parlamento nariai paprieštaravo šiai rekomendacijai per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalyje nustatytą 24 val. terminą.

Todėl ši rekomendacija buvo įtraukta į 2014 m. gruodžio 18 d., ketvirtadienio, balsuoti skirtą laiką.

Nustatyti šie teikimų terminai:

- pakeitimai: 2014 m. gruodžio 17 d., trečiadienis, 17.00 val.

- prašymai balsuoti dalimis, prašymai balsuoti atskirai ir prašymai balsuoti vardiniu būdu: 2014 m. gruodžio 17 d., trečiadienis, 19.00 val.


15. JAV Senato ataskaita dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: JAV Senato ataskaita dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (2014/2997(RSP))

Benedetto Della Vedova (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sajjad Karim), Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Krisztina Morvai, Cristian Dan Preda, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Cecilia Wikström (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), Martina Anderson, Judith Sargentini, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok (taip pat atsakė į keturis mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Urmas Paet, Sophia in 't Veld, Afzal Khan ir Cornelia Ernst) ir Claude Moraes.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Claude Moraes (taip pat sakaė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Afzal Khan ir Sajjad Karim), Hans-Olaf Henkel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Jean Lambert, Gianluca Buonanno (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Barbara Spinelli), Carlos Coelho (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki ir Ivo Vajgl.

Kalbėjo: Pablo Iglesias, Janusz Korwin-Mikke, Daniel Buda, Ana Gomes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė António Marinho e Pinto), Beatrix von Storch, Javier Couso Permuy, Gilles Lebreton, Csaba Sógor, Kati Piri, Deirdre Clune, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers ir Elena Valenciano.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michał Boni, Nicola Caputo, Sajjad Karim ir Jozo Radoš.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Josu Juaristi Abaunz ir Ignazio Corrao.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Benedetto Della Vedova.

Kalbėjo Sophia in 't Veld.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: pirmoji vasario mėn. sesija


16. Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje (2014/3011(RSP))

Benedetto Della Vedova (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Kristina Winberg EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Matteo Salvini (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Brando Benifei), Renate Sommer, Richard Howitt (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Charles Tannock ir Lampros Fountoulis), Morten Messerschmidt, Patrick Le Hyaric, Ska Keller, James Carver, Eleftherios Synadinos ir Gunnar Hökmark (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Costas Mavrides).

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Edouard Ferrand, Artis Pabriks, Victor Boştinaru, Sven Schulze, Ismail Ertug, Jeroen Lenaers, Nikos Androulakis, Eleni Theocharous, Javi López, Fernando Ruas ir Lefteris Christoforou.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Alessandra Moretti, Notis Marias (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivo Vajgl), Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Benedetto Della Vedova.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita sesija


17. Asociacijos susitarimas su Gruzija *** - Asociacijos susitarimo su Gruzija sudarymas (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [2014/2816(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

Andrejs Mamikins pristatė rekomendaciją ir pranešimą.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo: Olli Rehn (INTA komiteto nuomonės referentas), Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu, Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu, Marek Jurek ECR frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrejs Mamikins), Tamás Meszerics Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Aymeric Chauprade (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Sandra Kalniete ir Marek Jurek) ir Cristian Dan Preda.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Aymeric Chauprade ir Sajjad Karim, (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Cristian Dan Preda, kuris į jį atsakė), Victor Boştinaru, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Heidi Hautala, Franz Obermayr, Sandra Kalniete (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrejs Mamikins), Kati Piri, Bas Belder, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković, Richard Howitt, Sajjad Karim (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Lars Adaktusson, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Eduard Kukan, Andi Cristea, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Tonino Picula, Marcus Pretzell, Fulvio Martusciello, Clare Moody, Gabrielius Landsbergis ir Michał Boni.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zigmantas Balčytis, Urmas Paet, Ignazio Corrao, József Nagy ir Brando Benifei.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Andrejs Mamikins.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.1 punktas ir 10.2 punktas


18. Chartumo procesas ir artėjanti ES ir Somalio pusiasalio migracijos maršruto iniciatyva (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Chartumo procesas ir artėjanti ES ir Somalio pusiasalio migracijos maršruto iniciatyva (2014/3001(RSP))

Benedetto Della Vedova (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Roberta Metsola PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marie-Christine Vergiat), Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Doru-Claudian Frunzulică (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Barbara Spinelli ir James Carver), Marielle de Sarnez, Barbara Spinelli, Laura Ferrara, Frank Engel, Ana Gomes, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, Marijana Petir, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar ir Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Angel Dzhambazki.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Benedetto Della Vedova.

Diskusijos baigtos.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 544.579/OJJE).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 21.15 val.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Teisinė informacija - Privatumo politika