Indiċi 
Minuti
PDF 341kWORD 260k
L-Erbgħa, 17 ta' Diċembru 2014 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 5.Rikonoxximent tal-Istat Palestinjan (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.L-industrija tal-azzar tal-UE: nipproteġu l-ħaddiema u l-industriji (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 7.Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 8.Dokumenti mressqa
 9.Tħejjijiet għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (18-19 ta' Diċembru 2014) (dibattitu)
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  
10.1.Preferenzi awtonomi għall-kummerċ għar-Repubblika tal-Moldova ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.2.Trattament tariffarju għal merkanzija li toriġina mill-Ekwador ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.3.Mobilizzazzjoni tal-Marġini ta' Kontinġenza fl-2014 (votazzjoni)
  
10.4.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2014: Dħul mill-multi u pagamenti tal-imgħax, mir-rimborżi u r-ripagamenti - Approprjazzjonijiet ta' pagament - Persunal tal-Kummissjoni, il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)
  
10.5.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2014: Riżorsi proprji tradizzjonali (TOR), bażijiet tal-VAT u Introjtu Nazzjonali Gross (ING) (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.6.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE: Għargħar fl-Italja - Terremoti fil-Greċja - Silġ fis-Slovenja - Silġ u għargħar fil-Kroazja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.7.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2014: Għargħar fl-Italja (Sardenja) fl-2013 - Terremoti fil-Greċja - Silġ fis-Slovenja - Silġ u għargħar fil-Kroazja fl-2014 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.8.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2014: Reviżjoni tal-previżjonijiet tar-riżorsi proprji tradizzjonali, tal-kontribuzzjonijiet tal-VAT u l-ING (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.9.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE: Għargħar fis-Serbja, fil-Kroazja u fil-Bulgarija (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.10.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7/2014: Għargħar fis-Serbja, il-Kroazja u l-Bulgarija (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.11.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 8/2014 - bilanċ pożittiv li jirriżulta mill-implimentazzjoni tas-sena finanzjarja 2013 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.12.Riżorsi proprji tal-Unjoni - aġġustament tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali tal-Istati Membri * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.13.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE: reġjuni milquta minn katastrofijiet (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.14.Mobilizzazzjoni tal-istrument ta' flessibbiltà – finanzjament tal-programmi tal-Fondi Strutturali għal Ċipru (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.15.Abbozz ġdid tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea - sena finanzjarja 2015 (votazzjoni)
  
10.16.Baġit ġenerali ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015 (votazzjoni)
  
10.17.Klassifikazzjoni ta’ ksur serju tar-regoli tal-Unjoni, li jista’ jwassal għat-telf ta’ reputazzjoni tajba tal-operatur tat-trasport bit-triq (votazzjoni)
  
10.18.Metodi ta’ kalkolu u r-rekwiżiti ta’ rappurtar dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil (votazzjoni)
  
10.19.Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) li jwaqqaf pjan ta' skartar fil-Baħar Baltiku (votazzjoni)
  
10.20.Solvibbiltà II (votazzjoni)
  
10.21.It-tiġdid tal-Istrateġija ta' Sigurtà Interna tal-UE (votazzjoni)
  
10.22.Rikonoxximent tal-Istat Palestinjan (votazzjoni)
  
10.23.L-industrija tal-azzar tal-UE: nipproteġu l-ħaddiema u l-industriji (votazzjoni)
  
10.24.Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni (votazzjoni)
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 14.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 15.Rapport tas-Senat Amerikan dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (dibattitu)
 16.Libertà ta' espressjoni fit-Turkija: Arresti reċenti ta' ġurnalisti, diriġenti fis-settur tal-midja u pressjoni sistematika kontra l-midja (dibattitu)
 17.Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Ġeorġja *** - Konklużjoni ta' Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Ġeorġja (dibattitu)
 18.Il-Proċess ta' Khartoum u l-inizjattiva futura rigward ir-Rotta Migratorja UE-Qarn tal-Afrika (dibattitu)
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati li ġejjin intbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru …/.. li jissostitwixxi l-Annessi I u II tar-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali C(2014)08734 - 2014/2985(DEA)

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-26 ta' Novembru 2014

Irriferut lill-kumitat responsabbli: JURI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-aġenziji tal-pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni tal-kontijiet, il-garanziji u l-użu tal-euro C(2014)08937 - 2014/2989(DEA)

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-28 ta' Novembru 2014

Irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jistipula għajnuna temporanja eċċezzjonali lill-produtturi tal-ħalib fl-Estonja, fil-Latvja u fil-Litwanja C(2014)09049 - 2014/2986(DEA)

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment taa-26 ta' Novembru 2014

Irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 167/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti ta' sikurezza funzjonali tal-vetturi għall-approvazzjoni tal-vetturi għall-agrikoltura u l-forestrija (Test b’rilevanza għaż-ŻEE) C(2014)09198 - 2014/2994(DEA)

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Diċembru 2014

Irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Rettifika għar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni C(2014) 6200 finali li jemenda r-Regolament Delegat (UE) Nru 241/2014 fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għal ditti abbażi tal-ispejjeż ġenerali fissi (Test b'rilevanza għaż-ŻEE) C(2014)09431 - 2014/3013(DEA)

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-15 ta' Diċembru 2014

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jistabbilixxi miżuri temporanji eċċezzjonali għas-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib fil-forma ta’ avvanzar tal-perjodu ta' intervent pubbliku għall-butir u għat-trab tal-ħalib xkumat għall-2015 C(2014)09547 - 2014/3014(DEA)

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-16 ta' Diċembru 2014

Irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru .../.. li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-iskema ta' awtorizzazzjonijiet għat-tħawwil tad-dwieli C(2014)09810 - 2014/3012(DEA)

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-15 ta' Diċembru 2014

Irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI.

°
° ° °

Abbozzi ta' atti delegati li għalihom it-terminu għall-oġġezzjonijiet ġie prorogat:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) Nru 241/2014 fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għal ditti abbażi tal-ispejjeż ġenerali fissi C(2014)06200 - 2014/2820(DEA)
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-4 ta' Settembru 2014

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: 3 xhur supplimentari għat-talba tal-Parlament Ewropew.

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi r-regoli dettaljati dwar il-funzjonament tal-Kunsilli Konsultattivi skont il-Politika Komuni tas-Sajd C(2014)07012 - 2014/2887(DEA)
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-9 ta' Ottubru 2014

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn supplimentari għat-talba tal-Parlament Ewropew.

Irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidentifika l-ispejjeż li huma eliġibbli għall-għajnuna tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd sabiex jittejbu l-kundizzjonijiet tal-iġjene, tas-saħħa, tas-sigurtà u tax-xogħol tas-sajjieda, sabiex jiġu protetti u rkuprati l-bijodiversità u l-ekosistemi tal-baħar, sabiex jittaffa t-tibdil fil-klima u sabiex tiżdied l-effiċjenza enerġetika tal-bastimenti tas-sajd C(2014)08611 - 2014/2982(DEA)
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-24 ta' Novembru 2014

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn supplimentari għat-talba tal-Parlament Ewropew.

Irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH.


3. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-Parlament irċieva l-oġġezzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-att delegat segwenti:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 282/2008 dwar materjali u oġġetti tal-plastik riċiklat maħsuba sabiex jiġu f'kuntatt ma' oġġetti tal-ikel – D035732/03 – 2014/2886(RPS)
Data ta' riċeviment: 11 ta' Diċembru 2014
Irriferut lill-kumitat responsabbli għall-att leġiżlattiv bażiku: ENVI.

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (C(2014)9221 - 2014/3006(RPS) - skadenza: 1 xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment ta' 5 ta' Diċembru 2014)
irriferut responsabbli: ENVI
opinjoni: IMCO

- Direttiva tal-Kummissjoni li timplimenta d-Direttiva 2004/23/KE dwar il-proċeduri għall-verifika tal-istandards ekwivalenti ta’ kwalità u sikurezza ta’ tessuti u ċelloli importati (D034433/04 - 2014/3010(RPS) - skadenza: 13.3.2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda d-Direttiva 2006/86/KE rigward ċerti rekwiżiti tekniċi għall-kodifikar ta' tessuti u ċelloli umani (D034434/04 - 2014/3007(RPS) - skadenza: 13.3.2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi Kodiċi tan-Netwerk għar-Regoli dwar l-Interoperabbiltà u l-Iskambju ta’ Dejta (D034450/05 - 2014/3003(RPS) - skadenza: 11.3.2015)
irriferut responsabbli: ITRE

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi ("REACH") fir-rigward taċ-ċomb u l-komposti tiegħu (D035742/03 - 2014/3005(RPS) - skadenza: 11.3.2015)
irriferut responsabbli: ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi ta' residwu għall-1,4-dimetilnaftalen, il-benfurakarb, il-karbofuran, il-karbosulfan, l-etefon, il-fenamidon, il-fenvalerat, il-feneżamid, il-furatijokarb, l-imażapir, il-malatijon, il-pikossistrobin, l-ispirotetramat, it-tepralossidim u t-triflossitrobin f'ċerti prodotti jew fuqhom (D035768/02 - 2014/2992(RPS) - skadenza: 5.2.2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi ta’ residwu fil-każ taż-żejt tal-għadam, il-monossidu tal-karbonju, iċ-ċiprodinil, id-dodemorfu, l-iprodion, il-metaldeid, il-metażaklor, il-pitrolju (CAS 64742-54-7), iż-żjut minerali (petroleum oils) (CAS 92062-35-6) u l-propargit f'ċerti prodotti jew fuqhom (D035772/02 - 2014/2993(RPS) - skadenza: 4.2.2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1178/2011 fir-rigward tar-rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-ekwipaġġi tal-ajruplani tal-avjazzjoni ċivili (D035899/03 - 2014/2990(RPS) - skadenza: 1.3.2015)
irriferut responsabbli: TRAN

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda d-Direttiva 2006/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liċenzji tas-sewqan (D036128/02 - 2014/3009(RPS) - skadenza: 13.3.2015)
irriferut responsabbli: TRAN

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda l-Anness II tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (D036234/02 - 2014/3008(RPS) - skadenza: 13.3.2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (D036300/02 - 2014/3002(RPS) - skadenza: 11.1.2015)
irriferut responsabbli: ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 605/2014 li jemenda, għall-finijiet tal-introduzzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta’ periklu u prekawzjoni fil-lingwa Kroata u tal-adattament tagħha għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (D036855/01 - 2014/2984(RPS) - skadenza: 27.2.2015)
irriferut responsabbli: ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks ta' trażmissjoni tal-gass naturali (D036881/02 - 2014/3004(RPS) - skadenza: 12.3.2015)
irriferut responsabbli: ITRE

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 347/2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għal ċerti kategoriji ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward ta’ sistemi avvanzati għal ibbrejkjar f’emerġenza (D037052/01 - 2014/2991(RPS) - skadenza: 2.3.2015)
irriferut responsabbli: IMCO.


4. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 27.11.2014)

Kumitat AFET

- Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2013 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (2014/2216(INI))
opinjoni: FEMM, DEVE

Kumitat AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Strateġija ġdida tal-UE għall-Foresti: għall-foresti u s-settur ibbażat fuq il-foresti (2014/2223(INI))
opinjoni: ITRE, ENVI ((Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat DEVE

- Is-settur privat u l-iżvilupp (2014/2205(INI))
opinjoni: AFET, INTA

- Il-Kriżi tal-Ebola: it-tagħlimiet fit-tul u kif nistgħu nsaħħu s-sistemi tas-saħħa fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jiġu evitati kriżijiet futuri (2014/2204(INI))
opinjoni: FEMM, ENVI

Kumitat ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2015 (2014/2221(INI))
opinjoni: ENVI, BUDG (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat EMPL

- Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2015 (2014/2222(INI))

Kumitat ENVI

- Effiċjenza fl-użu tar-riżorsi: lejn ekonomija ċirkolari (2014/2208(INI))
opinjoni: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Kura tas-saħħa aktar sikura fl-Ewropa: it-titjib tas-sikurezza tal-pazjenti u l-ġlieda kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi (2014/2207(INI))

Kumitat FEMM

- Progress dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea fl-2013 (2014/2217(INI))

Kumitat IMCO

- Il-governanza tas-Suq Uniku fis-Semestru Ewropew 2015 (2014/2212(INI))

Kumitat INTA

- Strateġija għall-protezzjoni u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali f'pajjiżi terzi (2014/2206(INI))
opinjoni: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

Kumitat ITRE

- L-iżvilupp ta' industrija Ewropea sostenibbli tal-metalli komuni (2014/2211(INI))

- In-Negozji tal-Familja fl-Ewropa (2014/2210(INI))
opinjoni: FEMM, EMPL

- Opportunitajiet ta' tkabbir ekoloġiku għall-SMEs (2014/2209(INI))
opinjoni: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

Kumitat PETI

- Rapport speċjali tal-Ombudsman Ewropew dwar l-inkjesta fuq inizjattiva proprja OI/5/2012/BEH-MHZ rigward il-Frontex (2014/2215(INI))

Kumitat REGI

- Strateġija tal-UE għar-reġjun Adrijatiku u Joniku (2014/2214(INI))
opinjoni: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- Id-dimensjoni urbana tal-politiki tal-UE (2014/2213(INI))
opinjoni: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 132(1) tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 27.11.2014)

Kumitat AFET

- L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (abbażi tar-Rapport Annwali tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni) (2014/2220(INI))

- Rapport Annwali tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà lill-Parlament Ewropew(2014/2219(INI))
opinjoni: BUDG

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 216(8) tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 27.11.2014)

Kumitat PETI

- Rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2014 (2014/2218(INI))

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat IMCO

- Strateġija Ewropea għas-Sigurtà tal-Enerġija (2014/2153(INI))
irriferut responsabbli: ITRE
opinjoni: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 27.11.2014)

Kumitat AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Strateġija ġdida tal-UE għall-Foresti: għall-foresti u s-settur ibbażat fuq il-foresti (2014/2223(INI))
(opinjoni: ITRE, ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2015 (2014/2221(INI))
(opinjoni: ENVI, BUDG (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitati Konġunti (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 27.11.2014)

Kumitati ENVI, AGRI

- L-ikklonar ta’ annimali tal-ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina u ekwina miżmuma u riprodotti għal skopijiet ta’ biedja (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
(opinjoni: ITRE, INTA, IMCO, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura))


5. Rikonoxximent tal-Istat Palestinjan (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Rikonoxximent tal-Istat Palestinjan (2014/2964(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 26 ta' Novembru 2014 (punt 17 tal- Minuti ta' 26.11.2014).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová u Lars Adaktusson f'isem il-Grupp PPE, dwar ir-rikonoxximent ta’ Stat Palestinjan 2014/2964(RSP) (B8-0277/2014);

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Bart Staes, Alyn Smith, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Karima Delli, Jill Evans, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall, Keith Taylor, Pascal Durand, Bronis Ropė, Judith Sargentini, Eva Joly, Yannick Jadot, Klaus Buchner, Philippe Lamberts u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar ir-rikonoxximent ta’ Stat Palestinjan 2014/2964(RSP) (B8-0309/2014);

- Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Georgios Katrougkalos, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez u Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar ir-rikonoxximent ta' Stat Palestinjan 2014/2964(RSP) (B8-0310/2014);

- Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel u Jozo Radoš f'isem il-Grupp ALDE, dwar ir-rikonoxximent ta' Stat Palestinjan 2014/2964(RSP) (B8-0349/2014);

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Brando Benifei, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Boris Zala u Richard Howitt f'isem il-Grupp S&D, dwar ir-rikonoxximent ta' Stat Palestinjan 2014/2964(RSP) (B8-0357/2014);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski u Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, dwar ir-rikonoxximent ta’ Stat Palestinjan 2014/2964 (RSP)). (B8-0359/2014).

Votazzjoni: punt 10.22 tal- Minuti ta' 17.12.2014.


6. L-industrija tal-azzar tal-UE: nipproteġu l-ħaddiema u l-industriji (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-industrija tal-azzar tal-UE: nipproteġu l-ħaddiema u l-industriji (2014/2976(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 26 ta' Novembru 2014 (punt 22 tal- Minuti ta' 26.11.2014).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber u Fredrick Federley f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-settur tal-azzar fl-UE: il-protezzjoni tal-ħaddiema u l-industriji (2014/2976(RSP)) (B8-0351/2014);

- Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, David Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Flavio Zanonato, Adam Gierek, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein, Jonás Fernández u Sorin Moisă f'isem il-Grupp S&D, dwar is-settur tal-azzar tal-UE: il-protezzjoni tal-ħaddiema u l-industriji (2014/2976(RSP)) (B8-0352/2014);

- Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa u Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-settur tal-azzar fl-UE: il-protezzjoni tal-ħaddiema u l-industriji (2014/2976(RSP)) (B8-0353/2014);

- Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský u Marcus Pretzell f'isem il-Grupp ECR, dwar is-settur tal-azzar fl-Unjoni Ewropea (2014/2976(RSP)) (B8-0354/2014);

- Laura Agea, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Eleonora Evi u Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni tas-settur tal-azzar fl-UE: il-protezzjoni tal-ħaddiema u l-industriji (2014/2976(RSP)) (B8-0355/2014);

- Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús u Raffaele Fitto f'isem il-Grupp PPE, dwar is-settur tal-azzar tal-UE Il-protezzjoni tal-ħaddiema u l-industriji (2014/2976(RSP)) (B8-0356/2014).

Votazzjoni: punt 10.23 tal- Minuti ta' 17.12.2014.


7. Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000078/2014) imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kunsill: Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000079/2014) imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Id-dibattitu sar fid-data 25 ta' Novembru 2014 (punt 15 tal- Minuti ta' 25.11.2014).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Claude Moraes, f'isem il- Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni (2014/2907(RSP)) (B8-0362/2014)

Votazzjoni: punt 10.24 tal- Minuti ta' 17.12.2014.


8. Dokumenti mressqa

Id-dokumenti segwenti tressqu mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 53/2014 - Taqsima III - Kummissjoni (N8-0065/2014 - C8-0272/2014 - 2014/2201(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 55/2014 - Taqsima III - Kummissjoni (N8-0066/2014 - C8-0273/2014 - 2014/2202(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet 2/2014 - Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (N8-0069/2014 - C8-0281/2014 - 2014/2226(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG


9. Tħejjijiet għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (18-19 ta' Diċembru 2014) (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tħejjijiet għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (18-19 ta' Diċembru 2014) (2014/2706(RSP))

Benedetto Della Vedova (President fil-kariga tal-Kunsill) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Pervenche Berès, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Giulia Moi, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Beatrix von Storch, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Beatrix von Storch, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Paul Nuttall f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Liisa Jaakonsaari, Marcel de Graaff Membru mhux affiljat, u Françoise Grossetête.

PRESIDENZA: Olli REHN
Viċi President

Interventi ta': Enrique Guerrero Salom, Andrzej Duda, Pavel Telička, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Eleonora Forenza, Josep-Maria Terricabras, Giulia Moi, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Mercedes Bresso, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Mark Demesmaeker u Alexander Graf Lambsdorff.

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

Interventi ta': Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Esteban González Pons, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Josep-Maria Terricabras u Tibor Szanyi, Pervenche Berès, Bernd Lucke, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Dimitrios Papadimoulis, Reinhard Bütikofer, Sotirios Zarianopoulos, András Gyürk, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' István Ujhelyi, Iratxe García Pérez, Evžen Tošenovský, Harald Vilimsky, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jörg Leichtfried, Paulo Rangel, Olle Ludvigsson, Mirosław Piotrowski, Marine Le Pen, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Rebecca Harms, Othmar Karas, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Kostas Chrysogonos, Carlos Zorrinho, Manolis Kefalogiannis, José Inácio Faria, dwar l-iżvolġiment tal-proċedura "karta blu", Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Krišjānis Kariņš, István Ujhelyi, David Casa, Guillaume Balas, Eleni Theocharous, Maria João Rodrigues, Jörg Leichtfried, Paul Tang u Knut Fleckenstein, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Richard Sulík.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Ivo Vajgl, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi u Monika Flašíková Beňová.

Interventi ta': Jean-Claude Juncker u Benedetto Della Vedova.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.00)

(Minn 12.00 san-12.30, il-Parlament iltaqa' fl-okkażjoni tal-għoti tal-Premju LUX)

(Ħin li fih kompliet is-seduta: 12.30)


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

10. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


10.1. Preferenzi awtonomi għall-kummerċ għar-Repubblika tal-Moldova ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 55/2008 li jintroduċi l-preferenzi awtonomi għall-kummerċ għar-Repubblika tal-Moldova [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2014)0086)


10.2. Trattament tariffarju għal merkanzija li toriġina mill-Ekwador ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trattament tariffarju għal merkanzija li toriġina mill-Ekwador [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2014)0087)


10.3. Mobilizzazzjoni tal-Marġini ta' Kontinġenza fl-2014 (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Marġni ta' Kontinġenza, b'konformità mal-punt 14 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2014)0088)


10.4. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2014: Dħul mill-multi u pagamenti tal-imgħax, mir-rimborżi u r-ripagamenti - Approprjazzjonijiet ta' pagament - Persunal tal-Kummissjoni, il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2014 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2014)0089)


10.5. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2014: Riżorsi proprji tradizzjonali (TOR), bażijiet tal-VAT u Introjtu Nazzjonali Gross (ING) (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2014 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2014)0090)


10.6. Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE: Għargħar fl-Italja - Terremoti fil-Greċja - Silġ fis-Slovenja - Silġ u għargħar fil-Kroazja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea, f'konformità mal-punt 11 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (għargħar fl-Italja, terremot fil-Greċja, silġ fis-Slovenja u silġ u għargħar fil-Kroazja) [COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2014)0091)


10.7. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2014: Għargħar fl-Italja (Sardenja) fl-2013 - Terremoti fil-Greċja - Silġ fis-Slovenja - Silġ u għargħar fil-Kroazja fl-2014 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2014 tal-Unjoni Ewropew għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2014)0092)


10.8. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2014: Reviżjoni tal-previżjonijiet tar-riżorsi proprji tradizzjonali, tal-kontribuzzjonijiet tal-VAT u l-ING (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2014 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2014)0093)


10.9. Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE: Għargħar fis-Serbja, fil-Kroazja u fil-Bulgarija (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea, f'konformità mal-punt 11 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (Għargħar fis-Serbja, fil-Kroazja u fil-Bulgarija) [COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2014)0094)


10.10. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7/2014: Għargħar fis-Serbja, il-Kroazja u l-Bulgarija (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7/2014 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2014)0095)


10.11. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 8/2014 - bilanċ pożittiv li jirriżulta mill-implimentazzjoni tas-sena finanzjarja 2013 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 8/2014 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2014)0096)


10.12. Riżorsi proprji tal-Unjoni - aġġustament tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali tal-Istati Membri * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000 li jimplimenta d-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet Ewropej [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Gérard Deprez u Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2014)0097)


10.13. Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE: reġjuni milquta minn katastrofijiet (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea, f'konformità mal-punt 11 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba [COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2014)0098)


10.14. Mobilizzazzjoni tal-istrument ta' flessibbiltà – finanzjament tal-programmi tal-Fondi Strutturali għal Ċipru (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità, b'konformità mal-punt 12 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba [COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2014)0099)


10.15. Abbozz ġdid tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea - sena finanzjarja 2015 (votazzjoni)

-Abbozz ta' emendi għall-approprjazzjonijiet fit-Taqsima III tal-abbozz tal-baġit ġenerali 2015, li jikkonċernaw lill-Kummissjoni;

- Abbozz ta' emendi għat-Taqsimiet I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX u X tal-abbozz tal-baġit ġenerali 2015 li jikkonċernaw lill-Parliament Ewropew, il-Kunsill, il-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti tal-Awdituri, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, il-Kumitat tar-Reġjuni, l-Ombudsman Ewropew, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna.

Skont it-Trattati, l-adozzjoni tal-abbozz ta' emendi tirrikjedi l-vot ta' maġġoranza tal-Membri kollha li jikkomponu l-Parlament.

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)


10.16. Baġit ġenerali ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015 (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial u Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2014)0100)

Interventi

Marisa Matias dwar l-inammissibilità tal-emenda 30.

Wara l-votazzjoni, Jean Arthuis (President tal-Kumitat BUDG).

Benedetto Della Vedova (President fil-kariga tal-Kunsill)) ikkonstata li l-Parlament approva l-pożizzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-abbozz ta' baġit għas-sena finanzjarja 2015 mingħajr emendi u feraħ b'dan ir-riżultat.

Il-President ingħaqad ma' dak li ngħad minn Benedetto Della Vedova u għamel din id-dikjarazzjoni:

"Il-proċedura baġitarja ntemmet bi qbil mal-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Jiena niddikjara li l-baġit għas-sena finanzjarja 2015 ġie addottat b'mod definittiv".


10.17. Klassifikazzjoni ta’ ksur serju tar-regoli tal-Unjoni, li jista’ jwassal għat-telf ta’ reputazzjoni tajba tal-operatur tat-trasport bit-triq (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni, imressqa skont l-Artikolu 106(2) u (3) u (4)(c) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-klassifikazzjoni ta' ksur serju tar-regoli tal-Unjoni, li jista' jwassal għat-telf ta' reputazzjoni tajba tal-operatur tat-trasport bit-triq u li jemenda l-Anness III tad-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew D034120/02 ; 2014/2859(RPS) (B8-0325/2014) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Michael Cramer

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa għall-adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2014)0101)


10.18. Metodi ta’ kalkolu u r-rekwiżiti ta’ rappurtar dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni, imressqa skont l-Artikolu 106(2) u (3) u (4)(c) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar l-Abbozz tad-Direttiva tal-Kunsill .../.../UE li tistabbilixxi l-metodi ta’ kalkolu u r-rekwiżiti ta’ rappurtar skont id-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil D00000/00 ; 2014/2931(RPS) (B8-0326/2014) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Giovanni La Via

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Rifjut


10.19. Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) li jwaqqaf pjan ta' skartar fil-Baħar Baltiku (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni, imressqa skont l-Artikolu 105(4), tar-Regoli ta' Proċedura minn Marek Józef Gróbarczyk f'isem il-Grupp ECR, dwar ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni tal-20 ta' Ottubru 2014 li jwaqqaf pjan ta' skartar fil-Baħar Baltiku 2014/2912(DEA) (B8-0319/2014)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Rifjut

Interventi

Marek Józef Gróbarczyk, qabel il-votazzjoni.


10.20. Solvibbiltà II (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni, imressqa skont l-Artikolu 105(4), tar-Regoli ta' Proċedura minn Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar ir-Regolament delegat tal-Kummissjoni tal-10 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta d-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) C(2014)07230 ; 2014/2893(DEA) (B8-0358/2014)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Rifjut


10.21. It-tiġdid tal-Istrateġija ta' Sigurtà Interna tal-UE (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0350/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2014)0102)


10.22. Rikonoxximent tal-Istat Palestinjan (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fis-26 ta' Novembru 2014 (punt 17 tal- Minuti ta' 26.11.2014).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 17 ta' Diċembru 2014 (punt 5 tal- Minuti ta' 17.12.2014)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014 u B8-0359/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0277/2014

(flok B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014 u B8-0357/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark u Pascal Arimont f'isem il-Grupp PPE,

Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala u Janusz Zemke f'isem il-Grupp S&D,

Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart u Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE,

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza u Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL,

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli u Ernest Maragall f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto u Eleonora Evi.

Adozzjoni (P8_TA(2014)0103)

Interventi

Qabel il-votazzjoni, James Carver, dwar l-ammissibilità tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni.

Wara l-votazzjoni, Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, u Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR.

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0359/2014 iddekadiet.)


10.23. L-industrija tal-azzar tal-UE: nipproteġu l-ħaddiema u l-industriji (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fis-26 ta' Novembru 2014 (punt 22 tal- Minuti ta' 26.11.2014).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 17 ta' Diċembru 2014 (punt 6 tal- Minuti ta' 17.12.2014).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 u B8-0356/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0351/2014

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0352/2014

(flok B8-0352/2014 u B8-0356/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini u Lambert van Nistelrooij f'isem il-Grupp PPE,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein u Clare Moody f'isem il-Grupp S&D,

Reinhard Bütikofer u Monika Vana f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2014)0104)

Interventi

Rosa D'Amato pproponiet emenda orali għall-emenda 15.

Billi aktar minn 40 Membru opponew li l-emenda orali tiġi kkunsidrata, din ma ġietx aċċettata.

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0353/2014, B8-0354/2014 u B8-0355/2014 iddekadew.)


10.24. Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fil-25 ta' Novembru 2014 (punt 15 tal- Minuti ta' 25.11.2015.

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni tħabbret fid-data 17 ta' Diċembru 2014 (punt 7 tal- Minuti ta' 17.12.2014).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0362/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 24)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2014)0105)


11. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Sorin Moisă - A8-0053/2014
Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Seán Kelly u Daniel Hannan f'isem il-Grupp ECR

Rapport Gérard Deprez - A8-0068/2014
Peter Jahr

Rapport Gérard Deprez - A8-0069/2014
Peter Jahr u Ivana Maletić

Rapport Gérard Deprez - A8-0076/2014
Maite Pagazaurtundúa Ruiz u Peter Jahr

Rapport Gérard Deprez - A8-0078/2014
Alessandra Moretti, Ivana Maletić, Andrej Plenković u Daniel Hannan

Rapport Gérard Deprez - A8-0072/2014
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Tonino Picula u Ruža Tomašić

Abbozz ġdid tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea - sena finanzjarja 2015
Clare Moody u Alessandra Moretti

Rapport Eider Gardiazabal Rubial u Monika Hohlmeier - A8-0067/2014
Caterina Chinnici, Zoltán Balczó, Ivana Maletić, Richard Corbett u Marian Harkin

It-tiġdid tal-Istrateġija ta' Sigurtà Interna tal-UE (2014/2819(RSP)) - B8-0350/2014
Laura Ferrara u Caterina Chinnici

Rikonoxximent tal-Istat Palestinjan (2014/2964(RSP)) - RC-B8-0277/2014
Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Branislav Škripek, Igor Šoltes, Marian Harkin, Tonino Picula, Lynn Boylan, Tibor Szanyi, Karima Delli, Nathan Gill, Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker, Marijana Petir, Jan Zahradil, Janice Atkinson, Jill Seymour, Diane James, David Coburn u Fabio Massimo Castaldo

L-industrija tal-azzar tal-UE: nipproteġu l-ħaddiema u l-industriji (2014/2976(RSP)) - RC-B8-0352/2014
Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Michela Giuffrida, Barbara Kappel, Marie-Christine Arnautu, Theresa Griffin, Paloma López Bermejo, Caterina Chinnici u Maria Spyraki.

L-ispjegazzjonijiet tal-vot se jkomplu waqt is-seduta tal-ġurnata segwenti l-Ħamis 18 ta' Diċembru 2014.


12. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.45. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

13. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


14. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

Ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat ECON li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament delegat tal-Kummissjoni tal-21 ta' Ottubru 2014 li jisupplimenta d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet ex ante għall-arranġamenti ta' finanzjament ta' riżoluzzjoni (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014) tħabbret fil-plenarja nhar it-Tlieta 16 ta' Diċembru 2014 (punt 13 tal- Minuti ta' 16.12.2014).

68 Membru qajmu oġġezzjoni għal din ir-rakkomandazzjoni fi żmien 24 siegħa kif stabbilit fl-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

Konsegwentement, din ir-rakkomandazzjoni ddaħħlet fil-ħin tal-votazzjonijiet tal-Ħamis 18 ta' Diċembru 2014.

Ġew stabbiliti dawn it-termini għat-tressiq li ġejjin:

- emendi: l-Erbgħa 17 ta' Diċembru 2014, 17.00.

- talbiet għal votazzjoni maqsuma, talbiet għal votazzjonijiet separati u talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet: l-Erbgħa 17 ta' Diċembru 2014, 19.00.


15. Rapport tas-Senat Amerikan dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Rapport tas-Senat Amerikan dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (2014/2997(RSP))

Benedetto Della Vedova (President fil-kariga tal-Kunsill) u Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Monika Hohlmeier f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sajjad Karim, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Krisztina Morvai Membru mhux affiljata, Cristian Dan Preda, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Cecilia Wikström, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jonathan Arnott, Martina Anderson, Judith Sargentini, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, li wieġeb ukoll erba' mistoqsijiet "karta blu" ta' Urmas Paet, Sophia in 't Veld, Afzal Khan u Cornelia Ernst, u Claude Moraes.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Claude Moraes, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet “karta blu” ta' Afzal Khan u Sajjad Karim, Hans-Olaf Henkel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Jean Lambert, Gianluca Buonanno, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Barbara Spinelli, Carlos Coelho, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki u Ivo Vajgl.

Interventi ta': Pablo Iglesias, Janusz Korwin-Mikke, Daniel Buda, Ana Gomes, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' António Marinho e Pinto, Beatrix von Storch, Javier Couso Permuy, Gilles Lebreton, Csaba Sógor, Kati Piri, Deirdre Clune, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers u Elena Valenciano.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michał Boni, Nicola Caputo, Sajjad Karim u Jozo Radoš.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Josu Juaristi Abaunz u Ignazio Corrao.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Benedetto Della Vedova.

Intervent ta': Sophia in 't Veld.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: sessjoni parzjali ta' Frar I.


16. Libertà ta' espressjoni fit-Turkija: Arresti reċenti ta' ġurnalisti, diriġenti fis-settur tal-midja u pressjoni sistematika kontra l-midja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Libertà ta' espressjoni fit-Turkija: Arresti reċenti ta' ġurnalisti, diriġenti fis-settur tal-midja u pressjoni sistematika kontra l-midja (2014/3011(RSP))

Benedetto Della Vedova (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kristina Winberg f'isem il-Grupp EFDD, Matteo Salvini Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Brando Benifei, Renate Sommer, Richard Howitt, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Charles Tannock u Lampros Fountoulis, Morten Messerschmidt, Patrick Le Hyaric, Ska Keller, James Carver, Eleftherios Synadinos, u Gunnar Hökmark, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Costas Mavrides.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Edouard Ferrand, Artis Pabriks, Victor Boştinaru, Sven Schulze, Ismail Ertug, Jeroen Lenaers, Nikos Androulakis, Eleni Theocharous, Javi López, Fernando Ruas u Lefteris Christoforou.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Alessandra Moretti, Notis Marias, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivo Vajgl, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides u Nicola Caputo.

Intervent ta': Benedetto Della Vedova.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: sessjoni parzjali li jmiss.


17. Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Ġeorġja *** - Konklużjoni ta' Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Ġeorġja (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ġeorġja min-naħa l-oħra [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ġeorġja min-naħa l-oħra [2014/2816(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

Andrejs Mamikins ippreżenta r-rakkomandazzjoni u r-rapport.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Olli Rehn (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Jaromír Štětina f'isem il-Grupp PPE, Knut Fleckenstein f'isem il-Grupp S&D, Marek Jurek f'isem il-Grupp ECR, Javier Nart f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Aymeric Chauprade, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Sandra Kalniete u Marek Jurek, u Cristian Dan Preda.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Interventi ta': Aymeric Chauprade u Sajjad Karim, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Cristian Dan Preda, li wieġbu, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Heidi Hautala, Franz Obermayr, Sandra Kalniete, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andrejs Mamikins, Kati Piri, Bas Belder, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković, Richard Howitt, Sajjad Karim, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' James Carver, Lars Adaktusson, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Eduard Kukan, Andi Cristea, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Tonino Picula, Marcus Pretzell, Fulvio Martusciello, Clare Moody, Gabrielius Landsbergis u Michał Boni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Zigmantas Balčytis, Urmas Paet, Ignazio Corrao, József Nagy u Brando Benifei.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Andrejs Mamikins.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.1 tal- Minuti ta' 18.12.2014 u punt 10.2 tal- Minuti ta' 18.12.2014.


18. Il-Proċess ta' Khartoum u l-inizjattiva futura rigward ir-Rotta Migratorja UE-Qarn tal-Afrika (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-Proċess ta' Khartoum u l-inizjattiva futura rigward ir-Rotta Migratorja UE-Qarn tal-Afrika (2014/3001(RSP))

Benedetto Della Vedova (President fil-kariga tal-Kunsill) u Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marie-Christine Vergiat, Birgit Sippel f'isem il-Grupp S&D, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' James Carver, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Jeroen Lenaers, Doru-Claudian Frunzulică, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Barbara Spinelli u James Carver, Marielle de Sarnez, Barbara Spinelli, Laura Ferrara, Frank Engel, Ana Gomes, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, Marijana Petir, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar u Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias u Angel Dzhambazki.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Benedetto Della Vedova.

Id-dibattitu ngħalaq.


19. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 544.579/OJJE).


20. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 21.15.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zwiefka

Skużati:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Avviż legali - Politika tal-privatezza