Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/3000(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0389/2014

Συζήτηση :

PV 18/12/2014 - 2.3
CRE 18/12/2014 - 2.3

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2014 - 8.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0108

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

2.3. Σουδάν: η περίπτωση του Δρος Amin Mekki Medani
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 και B8-0395/2014 (2014/3000(RSP))

Οι Judith Sargentini, Joachim Zeller, Charles Tannock, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Urmas Paet και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν Οι Francesc Gambús, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Aymeric Chauprade, μη εγγεγραμμένος, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Georg Mayer.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2014)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου