Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 18. detsember 2014 - Strasbourg

2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 16.12.2014protokoll punkt 2.)


2.1. Demokraatliku opositsiooni tagakiusamine Venezuelas

Resolutsiooni ettepanekud B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 ja B8-0380/2014 (2014/2998(RSP))

Luis de Grandes Pascual, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Fernando Maura Barandiarán ja Javier Couso Permuy tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel, Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Beatriz Becerra Basterrechea, Karol Karski fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Klaus Buchner, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Karol Karski ja Javier Nart, Amjad Bashir fraktsiooni EFDD nimel, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Bas Belder, Renate Weber ja Inês Cristina Zuber.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Carlos Iturgaiz, Claudia Tapardel, Andrew Lewer ja Miguel Viegas.

Sõna võttis Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.12.2014protokoll punkt 8.1.


2.2. Mauritaania ja eelkõige Biram Dah Abeidi juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 ja B8-0388/2014 (2014/2999(RSP))

Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Jana Žitňanská, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Gérard Deprez ja Lidia Senra Rodríguez tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bogdan Brunon Wenta ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.12.2014protokoll punkt 8.2.


2.3. Sudaan ja dr Amin Mekki Medani juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 ja B8-0395/2014 (2014/3000(RSP))

Judith Sargentini, Joachim Zeller, Charles Tannock, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Urmas Paet ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Francesc Gambús fraktsiooni PPE nimel, Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Aymeric Chauprade (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Georg Mayer.

(Arutelu jätkamine: 18.12.2014protokoll punkt 4)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika