Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2014 m. gruodžio 18 d. - Strasbūras

2.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2 punktas)


2.1. Demokratinės opozicijos persekiojimas Venesueloje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 ir B8-0380/2014 (2014/2998(RSP))

Luis de Grandes Pascual, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Fernando Maura Barandiarán ir Javier Couso Permuy pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu, Francisco Assis S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatriz Becerra Basterrechea), Karol Karski ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Klaus Buchner, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Karol Karski ir Javier Nart), Amjad Bashir EFDD frakcijos vardu, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Bas Belder, Renate Weber ir Inês Cristina Zuber.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Carlos Iturgaiz, Claudia Tapardel, Andrew Lewer ir Miguel Viegas.

Kalbėjo Benedetto Della Vedova (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.1 punktas


2.2. Mauritanija, ypač Biramo Dah Abeido atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 ir B8-0388/2014 (2014/2999(RSP))

Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Jana Žitňanská, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Gérard Deprez ir Lidia Senra Rodríguez pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Stanislav Polčák PPE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Georgios Epitideios , nepriklausomas Parlamento narys, Bogdan Brunon Wenta ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Benedetto Della Vedova (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.2 punktas


2.3. Sudanas: Dr. Amino Mekki Medani atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 ir B8-0395/2014 (2014/3000(RSP))

Judith Sargentini, Joachim Zeller, Charles Tannock, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Urmas Paet ir Marie-Christine Vergiat pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Francesc Gambús PPE frakcijos vardu, Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Aymeric Chauprade , nepriklausomas Parlamento narys, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Georg Mayer.

(Diskusijų tęsinys: 4 punktas.)

Teisinė informacija - Privatumo politika