Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2014. gada 18. decembris - Strasbūra

2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 16.12.2014. protokola 2. punkts.)


2.1. Demokrātiskās opozīcijas vajāšana Venecuēlā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 un B8-0380/2014 (2014/2998(RSP)).

Luis de Grandes Pascual, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Fernando Maura Barandiarán un Javier Couso Permuy iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Jaromír Štětina PPE grupas vārdā, Francisco Assis S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Beatriz Becerra Basterrechea, Karol Karski ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Klaus Buchner, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Karol Karski un Javier Nart, Amjad Bashir EFDD grupas vārdā, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Bas Belder, Renate Weber un Inês Cristina Zuber.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Carlos Iturgaiz, Claudia Tapardel, Andrew Lewer un Miguel Viegas.

Uzstājās Benedetto Della Vedova (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.12.2014. protokola 8.1. punkts.


2.2. Mauritānija, jo īpaši Biram Dah Abeid lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 un B8-0388/2014 (2014/2999(RSP)).

Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Jana Žitňanská, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Gérard Deprez un Lidia Senra Rodríguez iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Stanislav Polčák PPE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Bogdan Brunon Wenta un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Benedetto Della Vedova (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.12.2014. protokola 8.2. punkts.


2.3. Sudāna — Dr. Amin Mekki Medani lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 un B8-0395/2014 (2014/3000(RSP)).

Judith Sargentini, Joachim Zeller, Charles Tannock, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Urmas Paet un Marie-Christine Vergiat iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Francesc Gambús PPE grupas vārdā, Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Aymeric Chauprade, pie grupām nepiederošs deputāts, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un Georg Mayer.

(Debašu turpinājums: 18.12.2014. protokola 4. punkts.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika