Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 18 december 2014 - Straatsburg

2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 16.12.2014 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


2.1. Vervolging van de democratische oppositie in Venezuela

Ontwerpresoluties B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 en B8-0380/2014 (2014/2998(RSP))

Luis de Grandes Pascual, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Fernando Maura Barandiarán en Javier Couso Permuy lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie, Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beatriz Becerra Basterrechea, Karol Karski, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Klaus Buchner, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Karol Karski en Javier Nart, Amjad Bashir, namens de EFDD-Fractie, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Bas Belder, Renate Weber en Inês Cristina Zuber.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Carlos Iturgaiz, Claudia Tapardel, Andrew Lewer en Miguel Viegas.

Het woord wordt gevoerd door Benedetto Della Vedova (fungerend voorzitter van de Raad).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 18.12.2014.


2.2. Mauritanië, met name de zaak van Biram Dah Abeid

Ontwerpresoluties B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 en B8-0388/2014 (2014/2999(RSP))

Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Jana Žitňanská, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Gérard Deprez en Lidia Senra Rodríguez lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Stanislav Polčák, namens de PPE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Bogdan Brunon Wenta en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Benedetto Della Vedova (fungerend voorzitter van de Raad).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 18.12.2014.


2.3. Sudan: de zaak van Dr. Amin Mekki Medani

Ontwerpresoluties B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 en B8-0395/2014 (2014/3000(RSP))

Judith Sargentini, Joachim Zeller, Charles Tannock, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Urmas Paet en Marie-Christine Vergiat lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Francesc Gambús, namens de PPE-Fractie, Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Aymeric Chauprade, niet-fractiegebonden lid, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Georg Mayer.

(Vervolg van het debat: punt 4 van de notulen van 18.12.2014)

Juridische mededeling - Privacybeleid