Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 18 декември 2014 г. - Страсбург

4.1. Судан: случаят с Амин Меки Медани (продължeние на разискването)
Пълни стенографски протоколи

Изказа се Benedetto Della Vedova (действащ председател на Съвета).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 18.12.2014.

°
° ° °

Изказа се Bruno Gollnisch.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност