Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

4.1. Σουδάν: η περίπτωση του Δρος Amin Mekki Medani (συνέχεια της συζήτησης)
Πλήρη Πρακτικά

Παρεμβαίνει ο Benedetto Della Vedova (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2014.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Bruno Gollnisch.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου