Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 18. detsember 2014 - Strasbourg

5. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Council of the European Union: Appointment of the Chairperson of the European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB) (N8-0070/2014 - C8-0285/2014 – 2014/0902(NLE)) (dokument on kättesadav ainult inglise keeles)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (07597/2014 - C8-0286/2014 - 2010/0361(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

JURI

nõuandvad komisjonid:

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

2) parlamendiliikmed:

2.1) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Dominique Bilde ja Jean-Marie Le Pen. Resolutsiooni ettepanek toidutootmise eesmärgil loomade kloonimise kohta (B8-0317/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

nõuandvad komisjonid:

ENVI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek loomade kohustusliku uimastamise kohta enne tapmist või surmamist (B8-0318/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek antibiootikumide ületarbimise ja üha suureneva antibiootikumiresistentsuse kohta (B8-0320/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek linnugripi leviku vastaste erakorraliste meetmete tugevdamiseks Euroopa Liidus (B8-0321/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

nõuandvad komisjonid:

AGRI

- Lorenzo Fontana. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta seada ELi arenguabi andmise eeltingimuseks usuvabaduse austamine abikõlblikus riigis (B8-0322/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek loomade heaolu kohta naaritsakasvandustes (B8-0323/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Lorenzo Fontana. Resolutsiooni ettepanek autoveosektori ühtse regulatiivse raamistiku kohta (B8-0324/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

TRAN

nõuandvad komisjonid:

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek küberkiusamise vastaste riiklike õigusnormide ühtlustamise kohta (B8-0327/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ELi-sisese Euroopa lapsendamisagentuuri loomise kohta (B8-0328/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ELi ja USA vabakaubanduslepingu (Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus) ning linnulihasektori kohta (B8-0329/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

INTA

nõuandvad komisjonid:

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ELi ja USA vabakaubanduslepingu (TTIP) ning küülikukasvatussektori kohta (B8-0330/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

INTA

nõuandvad komisjonid:

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek nutitelefonidel tellimata teenuste aktiveerimise kohta (B8-0331/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

IMCO

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Vahemere veetaseme tõusu ja Itaalia rannikualade kaitsmise kohta (B8-0332/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

nõuandvad komisjonid:

TRAN

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalia põllumajanduslike toiduainete kaitsmise kohta (B8-0333/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek naiste mõrvade sagenemise kohta Itaalias (B8-0334/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

FEMM

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek liigse naftasisalduse kohta Vahemeres (B8-0335/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalia halbade ilmastikuolude ja põllumajandussektori kriisi tõttu tekkinud hädaolukorra kohta Veneto maakonnas (B8-0336/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek halbade ilmastikuolude kohta Põhja-Itaalias ja mesindust ähvardavate ohtude kohta (B8-0337/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ebaseadusliku kalapüügi kohta Garda järvel (B8-0338/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

PECH

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek majandus- ja rahaliidu liikmesriikide võimaluse kohta saada ühisrahast võimalikuks loobumiseks selged eeskirjad (B8-0339/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek lapspruutidega seotud probleemide kohta (B8-0340/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

FEMM

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek toidu kohta esitatavaid toitumisalaseid väiteid käsitleva ja VKEsid ülemäära koormava määruse läbivaatamise kohta (B8-0341/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek taotluse kohta kehtestada kõigile liikmesriikidele ühtsed kalapüügi eeskirjad (B8-0342/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

PECH

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek märgise „Made in Italy” kaitse kohta likööri sambuca puhul (B8-0343/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

nõuandvad komisjonid:

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek vabatahtlike ühenduste kaitsmise ja mäepääste kohta (B8-0344/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek naiste ja laste vastu suunatud vägivalla ja nende väärkohtlemise kohta Darfuris (B8-0345/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Türgiga peetavate ühinemisläbirääkimiste katkestamise kohta (B8-0347/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

- Urmas Paet. Resolutsiooni ettepanek sõjaväelennukite kohta, mis lendavad Euroopa õhuruumis väljalülitatud sidesüsteemide ja transponderitega ning ohustavad reisilennukeid (B8-0361/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

TRAN

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek spordiväljakutel toimuva vägivallaga võitlemiseks mõeldud siseriiklike õigusaktide ühtlustamise kohta (B8-0363/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

nõuandvad komisjonid:

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ettevõtte Eternit kohtuasja ning keskkonnakatastroofi põhjustanud kuriteo aegumise kohta (B8-0364/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek järelevalvemehhanismi loomise kohta ELi ja USA vabakaubanduslepingu (TTIP) raames töötajate põhiõiguste kaitsmiseks (B8-0365/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek pangandusalaste õigusaktide läbipaistvuse suurendamise kohta Euroopas (B8-0366/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek gaasi- ja elektrivõrguettevõtjate vahetamise ning Itaalia tarbijate kõige ebasoodsama olukorra kohta Euroopas (B8-0367/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ITRE

nõuandvad komisjonid:

IMCO

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek laste materiaalse ja kultuurilise vaesuse kohta Itaalias (B8-0368/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Euroopas toidualaste veebipettuste sagenemise ja liikmesriikide alalise järelevalverühma loomise kohta (B8-0369/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

nõuandvad komisjonid:

IMCO

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Eurostati ja 122,6 miljoni vaesusriskis elava Euroopa kodaniku kohta (B8-0370/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalias aegumistähtaja ületanud toodete konfiskeerimise ja Euroopa elanike tervisekaitse tagamise kohta (B8-0371/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalias esitatud varjupaigataotluste ja määruse (EÜ) nr 343/2003 (endise Dublini konventsiooni) järgimise kohta (B8-0372/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek sõjapiirkondades elavate laste olukorra kohta maailmas (B8-0373/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

2.2) ettepanek võtta vastu soovitus (kodukorra artikkel 134)

- Javier Nart. Soovituse ettepanek nõukogule olukorra kohta Iraagis ja Süürias ning ISISe pealetungi kohta (B8-0360/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

2.3) resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 105 lõige 4)

- Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström komisjoni 19. augusti 2014. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa (C(2014)05833 ; 2014/2805(DEA) (B8-0348/2014)).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika