Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 18 ta' Diċembru 2014 - Strasburgu

5. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Council of the European Union: Appointment of the Chairperson of the European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB) (N8-0070/2014 - C8-0285/2014 - 2014/0902(NLE)) (Dan id-dokument huwa disponibbli biss bl-Ingliż)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni Ewropea dwar il-protezzjoni legali tas servizzi bbażati fuq, jew jikkonsistu minn, aċċess kondizzjonali (07597/2014 - C8-0286/2014 - 2010/0361(NLE))

irriferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

2) mill-Membri

2.1) mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Dominique Bilde u Jean-Marie Le Pen. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-klonazzjoni tal-annimali għal skopijiet alimentari (B8-0317/2014)

irriferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

ENVI

- Dominique Bilde u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-obbligu tal-isturdament tal-annimali qabel ma jitbiċċru jew jinqatlu (B8-0318/2014)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Dominique Bilde u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konsum eċċessiv ta' antibijotiċi u ż-żieda kostanti tar-reżistenza għalihom (B8-0320/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Dominique Bilde u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tisħiħ tal-miżuri ta' emerġenza għal ġlieda kontra t-tixrid tal-influwenza tat-tjur fl-Unjoni Ewropea (B8-0321/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

AGRI

- Lorenzo Fontana. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħtieġa li l-għajnuna għall-iżvilupp min-naħa tal-UE tingħata bil-kundizzjoni li l-pajjiżi benefiċjarji jirrispettaw il-libertà reliġjuża (B8-0322/2014)

irriferut

responsabbli:

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-benessri tal-annimali fil-farms tal-minkijiet (B8-0323/2014)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Lorenzo Fontana. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar qafas komuni ta' regolamentazzjoni għas-settur tat-trasport bit-triq (B8-0324/2014)

irriferut

responsabbli:

TRAN

opinjoni:

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-armonizzazzjoni tar-regolamenti nazzjonali kontra l-bullying ċibernetiku (B8-0327/2014)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' aġenzija Ewropea għall-adozzjonijiet fi ħdan l-UE (B8-0328/2014)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ftehim ta' kummerċ ħieles UE-Stati Uniti (TTIP) u s-settur tal-pollam (B8-0329/2014)

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ftehim ta' kummerċ ħieles UE-USA (TTIP) u dwar is-settur tat-trobbija tal-fniek (B8-0330/2014)

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-attivazzjoni ta' servizzi mhux mitluba fuq l-ismartphones (B8-0331/2014)

irriferut

responsabbli:

IMCO

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda fil-livell tal-Baħar Mediterran u l-ħarsien taż-żoni kostali Taljani (B8-0332/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

TRAN

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-difiża tal-prodotti agroalimentari Taljani (B8-0333/2014)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tixrid tar-reat ta' femminiċidju fl-Italja (B8-0334/2014)

irriferut

responsabbli:

FEMM

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kwantità eċċessiva ta' żejt fil-Baħar Mediterran (B8-0335/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-maltemp fl-Italja: emerġenza fil-Veneto minħabba l-kriżi tas-settur agrikolu (B8-0336/2014)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-maltemp fit-Tramuntana tal-Italja u r-riskji għat-trobbija tan-naħal (B8-0337/2014)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sajd illegali fil-Lag ta' Garda (B8-0338/2014)

irriferut

responsabbli:

PECH

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-possibilitajiet għall-Istati Membri tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM) li jiksbu regoli ċari li jirregolaw l-eventwali abbandun tal-munita unika (B8-0339/2014)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kwistjoni tal-għarajjes bniet (B8-0340/2014)

irriferut

responsabbli:

FEMM

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-reviżjoni tar-Regolament dwar l-indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-Saħħa, li hu ta' piż kbir wisq għall-SMEs (B8-0341/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal regoli komuni għall-Istati Membri kollha fir-rigward tas-sajd (B8-0342/2014)

irriferut

responsabbli:

PECH

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-"made in Italy": il-każ tas-sambuca (B8-0343/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-assoċjazzjonijiet ta' volontarjat – Tfittxija u Salvataġġ Alpin (B8-0344/2014)

irriferut

responsabbli:

CULT

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-vjolenza u l-abbuż fuq in-nisa u t-tfal f'Darfur (B8-0345/2014)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-interruzzjoni tan-negozjati mat-Turkija dwar l-adeżjoni (B8-0347/2014)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Urmas Paet. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ajruplani militari li jittajru fl-ispazju tal-ajru Ewropew bis-sistemi ta' komunikazzjoni u t-transponders mitfijin u li jikkostitwixxu theddida għall-ajruplani tal-passiġġieri (B8-0361/2014)

irriferut

responsabbli:

TRAN

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet nazzjonali għall-ġlieda kontra l-vjolenza fl-istadiums (B8-0363/2014)

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

CULT

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-każ Eternit u dwar il-preskrizzjoni tar-reat ta' diżastru ambjentali (B8-0364/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' mekkaniżmu ta' monitoraġġ tal-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles UE-Stati Uniti (TTIP) għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-ħaddiema (B8-0365/2014)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-titjib fit-trasparenza tal-leġiżlazzjoni bankarja fl-Ewropa (B8-0366/2014)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-mobilità bejn l-operaturi tal-gass u tal-elettriku: il-konsumaturi Taljani huma l-iktar żvantaġġati fl-Ewropa (B8-0367/2014)

irriferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

IMCO

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-faqar materjali u kulturali tat-tfal fl-Italja (B8-0368/2014)

irriferut

responsabbli:

CULT

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda fil-frodi tal-ikel online fl-Ewropa u l-ħolqien ta' bord permanenti għall-monitoraġġ u l-konfront bejn l-Istati Membri (B8-0369/2014)

irriferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

IMCO

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar Eurostat: 122,6 miljun ċittadin Ewropew f'riskju ta' faqar (B8-0370/2014)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konfiska ta' prodotti alimentari skaduti fl-Italja: garanzija għall-ħarsien tas-saħħa taċ-ċittadini Ewropej (B8-0371/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-applikazzjonijiet għall-ażil fl-Italja: konformità mar-Regolament (KE) Nru 343/2003 (ex Konvenzjoni ta' Dublin) (B8-0372/2014)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-qagħda tat-tfal fiż-żona milquta mill-gwerer madwar id-dinja (B8-0373/2014)

irriferut

responsabbli:

AFET

2.2) proposta għal rakkomandazzjonijiet (Artikolu 134 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Javier Nart. Proposta għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar is-sitwazzjoni fl-Iraq u fis-Sirja u l-offensiva tal-ISIS (B8-0360/2014)

irriferut

responsabbli:

AFET

2.3) mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 105(4) tar-Regoli ta' Proċedura)

- Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström, dwar ir-Regolament delegat tal-Kummissjoni tad-19 ta' Awwissu 2014 li jemenda l-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati C(2014)05833 ; 2014/2805(DEA) (B8-0348/2014).

Avviż legali - Politika tal-privatezza