Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 18 decembrie 2014 - Strasbourg

5. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Council of the European Union: Appointment of the Chairperson of the European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB) (N8-0070/2014 - C8-0285/2014 – 2014/0902(NLE)) (Acest document există doar în EN)

retrimis

fond :

ECON

-Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat (07597/2014 - C8-0286/2014 - 2010/0361(NLE))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

2) de către deputați

2.1) propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Dominique Bilde și Jean-Marie Le Pen. Propunere de rezoluție referitoare la clonarea animalelor în scop alimentar (B8-0317/2014)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Dominique Bilde și Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la obligația de asomare înaintea sacrificării sau uciderii animalelor (B8-0318/2014)

retrimis

fond :

AGRI

- Dominique Bilde și Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la supraconsumul de antibiotice și progresia constantă a rezistenței la acestea (B8-0320/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde și Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la întărirea măsurilor de urgență pentru combaterea propagării gripei aviare în Uniunea Europeană (B8-0321/2014)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea de a condiționa acordarea de către UE a ajutorului pentru dezvoltare de respectarea libertății religioase în țările beneficiare (B8-0322/2014)

retrimis

fond :

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la bunăstarea animalelor în crescătoriile de nurci (B8-0323/2014)

retrimis

fond :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Propunere de rezoluție referitoare la un cadru comun de reglementare pentru sectorul transportului rutier (B8-0324/2014)

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la armonizarea reglementărilor naționale împotriva comportamentului agresiv pe internet (B8-0327/2014)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la crearea unei agenții europene pentru adopții în interiorul UE (B8-0328/2014)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la acordul de liber schimb UE-SUA (TTIP) și sectorul avicol (B8-0329/2014)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la acordul de liber schimb UE-SUA (TTIP) și sectorul cuniculturii (B8-0330/2014)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la activarea unor servicii nesolicitate pe telefoanele inteligente (B8-0331/2014)

retrimis

fond :

IMCO

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la creșterea nivelului Mării Mediteraneene și protecția zonelor de coastă italiene (B8-0332/2014)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

TRAN

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protecția produselor agroalimentare italiene (B8-0333/2014)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la răspândirea infracțiunii de feminicid în Italia (B8-0334/2014)

retrimis

fond :

FEMM

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la cantitatea excesivă de petrol din Marea Mediterană (B8-0335/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile meteorologice nefavorabile din Italia: situație de urgență în regiunea Veneto - criză în sectorul agricol (B8-0336/2014)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile meteorologice nefavorabile din Nordul Italiei și riscurile pentru apicultură (B8-0337/2014)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la pescuitul ilegal pe lacul Garda (B8-0338/2014)

retrimis

fond :

PECH

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la posibilitatea ca statele membre ale Uniunii Economice și Monetare (UEM) să dispună de reguli clare care să reglementeze eventuala renunțare la moneda unică (B8-0339/2014)

retrimis

fond :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la problema căsătoriei fetelor la vârste fragede (B8-0340/2014)

retrimis

fond :

FEMM

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la revizuirea regulamentului privind mențiunile nutriționale înscrise pe produsele alimentare, prea costisitor pentru IMM-uri (B8-0341/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la solicitarea unor reguli comune pentru toate statele membre în domeniul pescuitului (B8-0342/2014)

retrimis

fond :

PECH

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea mențiunii „made in Italy”: cazul sambuca (B8-0343/2014)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protecția asociațiilor de voluntariat - căutarea și salvarea alpină (B8-0344/2014)

retrimis

fond :

CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la violențele și abuzurile împotriva femeilor și copiilor din Darfur (B8-0345/2014)

retrimis

fond :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la întreruperea negocierilor de aderare cu Turcia (B8-0347/2014)

retrimis

fond :

AFET

- Urmas Paet. Propunere de rezoluție referitoare la avioanele militare care zboară în spațiul aerian european cu sistemele de comunicații și transponderele dezactivate și amenință avioanele de pasageri (B8-0361/2014)

retrimis

fond :

TRAN

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la armonizarea legislației naționale pentru combaterea violenței pe stadioane (B8-0363/2014)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la cazul Eternit și prescrierea infracțiunii de provocare a unui dezastru ecologic (B8-0364/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la crearea unui mecanism de monitorizare a Acordului de liber schimb UE-SUA (TTIP) pentru a proteja drepturile fundamentale ale lucrătorilor (B8-0365/2014)

retrimis

fond :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la îmbunătățirea transparenței în ceea ce privește legislația din domeniul bancar în Europa (B8-0366/2014)

retrimis

fond :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la mobilitatea operatorilor de gaz și electricitate: consumatorii italieni sunt cei mai dezavantajați din Europa (B8-0367/2014)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

IMCO

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la sărăcia materială și culturală în rândul copiilor din Italia (B8-0368/2014)

retrimis

fond :

CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la intensificarea fraudelor alimentare on-line în Europa și crearea unei platforme permanente de monitorizare și de comparare a situației din statele membre (B8-0369/2014)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

IMCO

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la statistica Eurostat: 122,6 milioane de cetățeni europeni sunt expuși riscului de sărăcie (B8-0370/2014)

retrimis

fond :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la confiscarea produselor alimentare expirate în Italia: garanția pentru protecția sănătății cetățenilor europeni (B8-0371/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la cererile de azil în Italia: respectarea Regulamentului (CE) nr. 343/2003 (fosta Convenție de la Dublin) (B8-0372/2014)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la situația copiilor din zonele de război ale lumii (B8-0373/2014)

retrimis

fond :

AFET

2.2) propunere de recomandare (articolul 134 din Regulamentul de procedură)

- Javier Nart. Propunere de recomandare adresată Consiliului referitoare la situația din Irak și Siria și la ofensiva ISIS (B8-0360/2014)

retrimis

fond :

AFET

2.3) propuneri de rezoluție [articolul 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]

- Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström, referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 august 2014 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (C(2014)05833 - 2014/2805(DEA) (B8-0348/2014)).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate