Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 december 2014 - Strasbourg

7. Parlamentets sammansättning

Louis Ide hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från och med den 19 december 2014.

I enlighet med artikel 4.3 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy