Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/3000(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0389/2014

Viták :

PV 18/12/2014 - 2.3
CRE 18/12/2014 - 2.3

Szavazatok :

PV 18/12/2014 - 8.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0108

Jegyzőkönyv
2014. december 18., Csütörtök - Strasbourg

8.3. Szudán, Dr. Amin Mekki Medani ügye (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 és B8-0395/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0389/2014

(amely a B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 és B8-0395/2014)

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Maurice Ponga, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, David McAllister, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Inese Vaidere, Tadeusz Zwiefka, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Gabrielius Landsbergis és Anna Záborská, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Norbert Neuser, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill és Vilija Blinkevičiūtė, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská és Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová és Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Maria Heubuch és Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2014)0108)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat