Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/3000(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0389/2014

Debates :

PV 18/12/2014 - 2.3
CRE 18/12/2014 - 2.3

Balsojumi :

PV 18/12/2014 - 8.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0108

Protokols
Ceturtdiena, 2014. gada 18. decembris - Strasbūra

8.3. Sudāna — Dr. Amin Mekki Medani lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 un B8-0395/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0389/2014

(aizstāj B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 un B8-0395/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Maurice Ponga, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, David McAllister, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Inese Vaidere, Tadeusz Zwiefka, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Gabrielius Landsbergis un Anna Záborská PPE grupas vārdā;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Norbert Neuser, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill un Vilija Blinkevičiūtė S&D grupas vārdā;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská un Arne Gericke ECR grupas vārdā;

Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová un Gérard Deprez ALDE grupas vārdā;

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Maria Heubuch un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā;

Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2014)0108).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika