Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2923(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0381/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0381/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2014 - 8.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0109

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

8.5. Μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη: εκ των προτέρων συνεισφορές σε σε χρηματοδοτικές ρυθμίσεις εξυγίανσης (ψηφοφορία)

Η πρόταση ψηφίσματος ανακοινώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2014 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2014).

Πρόταση ψηφίσματος B8-0381/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0109).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου