Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 18. joulukuuta 2014 - Strasbourg

8. Äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Venezuela ja demokraattisen opposition vaino (äänestys)

8.2. Mauritania ja erityisesti Biram Dah Abeidin tapaus (äänestys)

8.3. Sudan ja Amin Mekki Medanin tapaus (äänestys)

8.4. Yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liite III (äänestys)

8.5. Kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyihin etukäteen suoritettavat rahoitusosuudet (äänestys)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö