Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 18 декември 2014 г. - Страсбург

14. Трансфер на бюджетни кредити

Комисията по бюджети одобри проекта, представен от ЕСВД, относно трансфера на бюджетни кредити EEAS 2/2014.

Съгласно член 25 от Финансовия регламент, Агенцията за снабдяване към Евратом информира бюджетния орган относно вътрешния трансфер на бюджетни кредити въз основа на изпълнението на бюджета към 24 ноември 2014 г.

Съгласно член 25 от Финансовия регламент, на своето заседание от 3 декември 2014 г. комисията по бюджети одобри проекта, представен от Европейския икономически и социален комитет, относно трансфера на бюджетни кредити DEC 2/2014.

Съгласно член 25 от Финансовия регламент, на своето заседание от 3 декември 2014 г. комисията по бюджети одобри проекта, представен от Комитета на регионите, относно трансферите на бюджетни кредити INF 8/2014, INF 9/2014, INF 10/2014, INF 11/2014, INF 12/2014 и INF 13/2014.

Съгласно член 27 от Финансовия регламент, на своето заседание от 3 декември 2014 г. комисията по бюджети одобри проекта, представен от Европейския омбудсман, относно трансфера на бюджетни кредити 5/2014.

Съгласно член 27 от Финансовия регламент, комисията по бюджети одобри проекта, представен от Съда на ЕС, относно трансфера на бюджетни кредити 3/2014.

Съгласно член 27, параграф 3 от Финансовия регламент, на своето заседание от 3 декември 2014 г. комисията по бюджети одобри проекта, представен от Комисията, относно трансферите на бюджетни кредити DEC 37/2014, DEC 42/2014 и DEC 53/2014.

Съгласно член 27, параграф 3 от Финансовия регламент, на своето заседание от 11 декември 2014 г. комисията по бюджети одобри проекта, представен от Европейския икономически и социален комитет, относно трансферите на бюджетни кредити DEC 40/2014, DEC 46/2014, 49/2014, DEC 50/2014 и DEC 55/2014.

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на ЕС информира бюджетния орган относно одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Европейския икономически и социален комитет DEC 2/2014.

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на ЕС информира бюджетния орган относно одобряването на трансфера на бюджетни кредити на ЕСВД DEC 2/2014.

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на ЕС информира бюджетния орган относно одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Европейския омбудсман 5/2014.

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на ЕС информира бюджетния орган относно одобряването на трансферите на бюджетни кредити на Комисията DEC 37/2014, DEC 48/2014, DEC 53/2014 и DEC 55/2014.

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на ЕС информира бюджетния орган относно одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Комисията DEC 40/2014, който съпровожда решението за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/010 IT/Whirlpool).

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на ЕС информира бюджетния орган относно одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Комисията DEC 46/2014, който съпровожда решението за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2013/014 FR/Air France - Франция).

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на ЕС информира бюджетния орган относно одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Комисията DEC 49/2014, който съпровожда решението за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Полша).

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на ЕС информира бюджетния орган относно одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Комисията DEC 50/2014, който съпровожда решението за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas).

Съгласно член 203 от Финансовия регламент, на своето заседание от 11 декември 2014 г. комисията по бюджети реши да не представя възражения относно частичната модернизация на 3 етажа от сградата Atrium K в Брюксел и относно превръщането на това пространство в зона за посрещане на посетители.

Правна информация - Политика за поверителност