Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 18. prosince 2014 - Štrasburk

14. Převody prostředků

Rozpočtový výbor schválil návrh předložený evropskou službou pro vnější činnost týkající se převodů prostředků EEAS 2/2014.

Zásobovací agentura Euratomu informovala v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozpočtový orgán o převodech vnitřních prostředků založených na plnění rozpočtu ze dne 24. listopadu 2014.

Rozpočtový výbor na své schůzi dne 3. prosince 2014 schválil v souladu s článkem 25 finančního nařízení návrh Evropského hospodářského a sociálního výboru týkající se převodu prostředků DEC 2/2014.

Rozpočtový výbor na své schůzi dne 3. prosince 2014 schválil v souladu s článkem 25 finančního nařízení návrh Výboru regionů týkající se převodů prostředků INF 8/2014, INF 9/2014, INF 10/2014, INF 11/2014, INF 12/2014 a INF 13/2014.

Rozpočtový výbor na své schůzi dne 3. prosince 2014 schválil v souladu s článkem 27 finančního nařízení návrh evropského veřejného ochránce práv týkající se převodu prostředků 5/2014.

Rozpočtový výbor v souladu s článkem 27 finančního nařízení schválil návrh Soudního dvora týkající se převodu prostředků 3/2014.

Rozpočtový výbor na své schůzi dne 3. prosince 2014 schválil v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení návrh Komise týkající se převodů prostředků DEC 37/2014, DEC 42/2014 a DEC 53/2014.

Rozpočtový výbor na své schůzi dne 11. prosince 2014 schválil v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení návrh Evropského hospodářského a sociálního výboru týkající se převodů prostředků DEC 40/2014, DEC 46/2014, 49/2014, DEC 50/2014 a DEC 55/2014.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků Evropského hospodářského a sociálního výboru DEC 2/2014.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků evropské služby pro vnější činnost DEC 2/2014.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků evropského veřejného ochránce práv 5/2014.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků Komise DEC 37/2014, DEC 48/2014, DEC 53/2014 a DEC 55/2014.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků Komise DEC 40/2014, které doprovází rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2014/010 IT/Whirlpool).

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků Komise DEC 46/2014, které doprovází rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2013/014 FR/Air France - Francie).

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků Komise DEC 49/2014, které doprovází rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Polsko).

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků Komise DEC 50/2014, které doprovází rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas).

Rozpočtový výbor se na své schůzi dne 11. prosince 2014 rozhodl v souladu s článkem 203 finančního nařízení nevyslovit námitky k částečné renovaci tří podlaží budovy Atrium K v Bruselu a k přeměně tohoto prostoru v přijímací zónu pro návštěvníky.

Právní upozornění - Ochrana soukromí