Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 18. december 2014 - Strasbourg

14. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde godkendt det forslag, der var blevet fremsat af EU-Udenrigstjenesten vedrørende bevillingsoverførsel EEAS 2/2014.

Euratoms forsyningsagengur havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om de interne bevillingsoverførsler i forbindelse med gennemførelsen af budgettet den 24. november 2014.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen på sit møde den 3. december 2014 godkendt det forslag, der var blevet fremsat af Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedrørende bevillingsoverførsel DEC 2/2014.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen på sit møde den 3. december 2014 godkendt det forslag, der var blevet fremsat af Regionsudvalget vedrørende bevillingsoverførsler INF 8/2014, INF 9/2014, INF 10/2014, INF 11/2014, INF 12/2014 et INF 13/2014.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27 i finansforordningen på sit møde den 3. december 2014 godkendt det forslag, der var blevet fremsat af Den Europæiske Ombudsmand vedrørende bevillingsoverførsel 5/2014.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27 i finansforordningen på sit møde den 3. december 2014 godkendt det forslag, der var blevet fremsat af Domstolen vedrørende bevillingsoverførsel 3/2014.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen på sit møde den 3. december 2014 godkendt det forslag, som Kommissionen havde fremsat vedrørende bevillingsoverførsler DEC 37/2014, DEC 42/2014 et DEC 53/2014.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen på sit møde den 11. december 2014, godkendt det forslag, som Det Økonomiske og Sociale Udvalg havde fremsat vedrørende bevillingsoverførsler DEC 40/2014, DEC 46/2014, 49/2014, DEC 50/2014 et DEC 55/2014.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om godkendelsen af Det Økonomiske og Sociale Udvalgs bevillingsoverførsel DEC 2/2014.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel for EU-Udenrigstjenesten, DEC 2/2014.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel for Den Europæiske Ombudsmand, 5/2014.

CRådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsler for Kommissionen, DEC 37/2014, DEC 48/2014, DEC 53/2014 et DEC 55/2014.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel for Kommissionen, DEC 40/2014, der ledsager afgørelsen om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (anmodning EGF/2014/010 IT/Whirlpool).

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 46/2014 for Kommissionen, der ledsager afgørelsen afgørelsen om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (anmodning EGF/2013/014 FR/Air France - Frankrig).

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 49/2014 for Kommissionen, der ledsager afgørelsen om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (anmodning EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Polen).

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 50/2014 for Kommissionen, der ledsager afgørelsen om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (anmodning EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 203 i finansforordningen på sit møde den 11. december 2014 vedtaget ikke at gøre indsigelse imod den delvise renovation af de tre etager i Atrium K-Bygningen i Bruxelles og omdannelsen af disse lokaler til faciliteter til modtagelse af besøgende.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik