Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2014. gada 18. decembris - Strasbūra

14. Apropriāciju pārvietojumi

Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Eiropas Ārējās darbības dienesta iesniegto projektu attiecībā uz apropriāciju pārvietojumiem EEAS 2/2014.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Euratom Apgādes aģentūra ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par 2014. gada 24. novembra iekšējiem apropriāciju pārvietojumiem, kas balstās uz budžeta izpildi.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja savā 2014. gada 3. decembra sanāksmē apstiprināja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas iesniegto projektu attiecībā uz apropriāciju pārvietojumu DEC 2/2014.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja savā 2014. gada 3. decembra sanāksmē apstiprināja Reģionu komitejas iesniegto projektu attiecībā uz apropriāciju pārvietojumiem INF 8/2014, INF 9/2014, INF 10/2014, INF 11/2014, INF 12/2014 un INF 13/2014.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. pantu Budžeta komiteja savā 2014. gada 3. decembra sanāksmē apstiprināja Eiropas Ombuda iesniegto projektu attiecībā uz apropriāciju pārvietojumu Nr. 5/2014.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. pantu Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Tiesas iesniegto projektu attiecībā uz apropriāciju pārvietojumu Nr. 3/2014.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja savā 2014. gada 3. decembra sanāksmē apstiprināja Komisijas iesniegto projektu attiecībā uz apropriāciju pārvietojumiem DEC 37/2014, DEC 42/2014 un DEC 53/2014.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja savā 2014. gada 11. decembra sanāksmē apstiprināja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas iesniegto projektu attiecībā uz apropriāciju pārvietojumiem DEC 40/2014, DEC 46/2014, 49/2014, DEC 50/2014 un DEC 55/2014.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas apropriāciju pārvietojumu DEC 2/2014.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi Eiropas Ārējās darbības dienesta apropriāciju pārvietojumu DEC 2/2014.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi Eiropas Ombuda apropriāciju pārvietojumu Nr. 5/2014.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 37/2014, DEC 48/2014, DEC 53/2014 un DEC 55/2014.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 40/2014, kas pievienots lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (pieteikums EGF/2014/010 IT/Whirlpool).

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 46/2014, kas pievienots lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Francijas pieteikums EGF/2013/014 FR/Air France).

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 49/2014, kas pievienots lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Polijas pieteikums EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.).

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 50/2014, kas pievienots lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (pieteikums EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas).

Saskaņā ar Finanšu regulas 203. pantu Budžeta komiteja savā 2014. gada 11. decembra sanāksmē nolēma neizteikt iebildumus pret trīs stāvu daļēju renovāciju Atrium K ēkā Briselē un pret šo telpu pārveidošanu par apmeklētāju uzņemšanas zonu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika