Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 18 grudnia 2014 r. - Strasburg

14. Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek złożony przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych dotyczący przesunięcia środków EEAS 2/2014.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Agencja Dostaw Euratomu poinformowała władzę budżetową o przesunięciu środków wewnętrznych z dnia 24 listopada 2014 r. na podstawie wykonania budżetu

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego, Komisja Budżetowa na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2014 r. zatwierdziła wniosek złożony przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny dotyczący przesunięcia środków DEC 2/2014.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego, Komisja Budżetowa na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2014 r. zatwierdziła wniosek złożony przez Komitetu Regionów dotyczący przesunięcia środków INF 8/2014, INF 9/2014, INF 10/2014, INF 11/2014, INF 12/2014 i INF 13/2014.

Zgodnie z art. 27 rozporządzenia finansowego, Komisja Budżetowa na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2014 r. zatwierdziła wniosek złożony przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący przesunięcia środków 5/2014.

Zgodnie z art. 27 rozporządzenia finansowego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek złożony przez Trybunał Sprawiedliwości dotyczący przesunięcia środków 3/2014.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego, Komisja Budżetowa na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2014 r. zatwierdziła wniosek złożony przez Komisję dotyczący przesunięcia środków DEC 37/2014, DEC 42/2014 i DEC 53/2014.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego, Komisja Budżetowa na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2014 r. zatwierdziła wniosek złożony przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny dotyczący przesunięcia środków DEC 40/2014, DEC 46/2014, 49/2014, DEC 50/2014 i DEC 55/2014.

Zgodnie z art. 27 ust 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego DEC 2/2014.

Zgodnie z art. 27 ust 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych DEC 2/2014.

Zgodnie z art. 27 ust 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 5/2014.

Zgodnie z art. 27 ust 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków Komisji DEC 37/2014, DEC 48/2014, DEC 53/2014 i DEC 55/2014.

Zgodnie z art. 27 ust 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków Komisji DEC 40/2014, które towarzyszy decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool).

Zgodnie z art. 27 ust 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków Komisji DEC 46/2014, które towarzyszy decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2013/014 FR/Air France - Francja).

Zgodnie z art. 27 ust 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków KomisjiDEC 49/2014, które towarzyszy decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Polska).

Zgodnie z art. 27 ust 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków Komisji DEC 50/2014, które towarzyszy decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas).

Zgodnie z art. 203 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2014 r. postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec częściowego remontu trzech pięter budynku Atrium K w Brukseli i przekształcenia tego miejsca, aby móc tam przyjmować odwiedzających.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności