Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 december 2014 - Strasbourg

14. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade godkänt Europeiska utrikestjänstens förslag till anslagsöverföring EEAS 2/2014 .

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade Euratoms försörjningsbyrå informerat budgetmyndigheten om interna anslagsöverföringar baserade på budgetgenomförandet den 24 november 2014.

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade budgetutskottet vid sittsammanträde den 3 december 2014 godkänt Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs förslag till anslagsöverföring DEC 2/2014.

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade budgetutskottet vid sittsammanträde den 3 december 2014 godkänt Regionkommitténs förslag till anslagsöverföringar INF 8/2014, INF 9/2014, INF 10/2014, INF 11/2014, INF 12/2014 och INF 13/2014.

I enlighet med artikel 27 i budgetförordningen hade budgetutskottet vid sittsammanträde den 3 december 2014 godkänt Europeiska ombudsmannens förslag till anslagsöverföring 5/2014.

I enlighet med artikel 27 i budgetförordningen hade budgetutskottet godkänt domstolens förslag till anslagsöverföring 3/2014.

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet vid sittsammanträde den 3 december 2014 godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföringar DEC 37/2014, DEC 42/2014 och DEC 53/2014.

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet vid sittsammanträde den 11 december 2014 godkänt Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs förslag till anslagsöverföringar DEC 40/2014, DEC 46/2014, 49/2014, DEC 50/2014 och DEC 55/2014.

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade rådet informerat budgetmyndigheten om att man godkänt Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs förslag till anslagsöverföring DEC 2/2014.

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade rådet informerat budgetmyndigheten om att man godkänt Europeiska utrikestjänstens förslag till anslagsöverföring DEC 2/2014.

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade rådet informerat budgetmyndigheten om att man godkänt Europeiska ombudsmannens förslag till anslagsöverföring 5/2014.

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade rådet informerat budgetmyndigheten om att man godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföringar DEC 37/2014, DEC 48/2014, DEC 53/2014 och DEC 55/2014.

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade rådet informerat budgetmyndigheten om att man godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 40/2014 som åtföljer beslutet att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2014/010 IT/Whirlpool).

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade rådet informerat budgetmyndigheten om att man godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 46/2014 som åtföljer beslutet att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2013/014 FR/Air France - Frankrike).

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade rådet informerat budgetmyndigheten om att man godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 49/2014 som åtföljer beslutet att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Polen).

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade rådet informerat budgetmyndigheten om att man godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 50/2014 som åtföljer beslutet att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas).

I enlighet med artikel 203 i budgetförordningen hade budgetutskottet vid sitt sammanträde den 11 december 2014 beslutat att inte invända mot den delvisa renoveringen av tre våningar i byggnaden Atrium K i Bryssel och ombyggnaden av detta område till ett besökscentrum.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy