Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 18 декември 2014 г. - Страсбург

15. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

- Lorenzo Fontana. Предложение за резолюция относно хармонизацията на критериите за разрешаване от страна на държавите членки на активни вещества, използвани за производството на хранителни продукти (B8-0275/2014)
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI   

Правна информация - Политика за поверителност