Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 18. joulukuuta 2014 - Strasbourg

15. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

- Lorenzo Fontana. Päätöslauselmaesitys maataloustuotannossa käytettävien tehoaineiden sallimisperusteiden yhdenmukaistamisesta jäsenvaltioissa (B8-0275/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI   

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö