Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 18 grudnia 2014 r. - Strasburg

15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

- Lorenzo Fontana. Projek rezolucji w sprawie ujednolicenia zasad zatwierdzania substancji czynnych stosowanych w produkcji rolno-spżywczej w państwach członkowskich (B8-0275/2014)
odesłano przedm. właść.: AGRI   

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności