Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 december 2014 - Strasbourg

15. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

- Lorenzo Fontana. Förslag till resolution om harmonisering av kriterierna för godkännande av de verksamma ämnen som medlemsstaterna använder inom jordbruks- och livsmedelsproduktionen (B8-0275/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI   

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy