Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  2.1.Ποινική δίωξη κατά της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα
  2.2.Μαυριτανία και ιδίως η περίπτωση του Biram Dah Abeid
  2.3.Σουδάν: η περίπτωση του Δρος Amin Mekki Medani
 3.Υποδοχή
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συνέχεια της συζήτησης)
  4.1.Σουδάν: η περίπτωση του Δρος Amin Mekki Medani (συνέχεια της συζήτησης)
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 7.Σύνθεση του Σώματος
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Ποινική δίωξη κατά της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
  8.2.Μαυριτανία και ιδίως η περίπτωση του Biram Dah Abeid (ψηφοφορία)
  8.3.Σουδάν: η περίπτωση του Δρος Amin Mekki Medani (ψηφοφορία)
  8.4.Παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων(ψηφοφορία)
  8.5.Μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη: εκ των προτέρων συνεισφορές σε σε χρηματοδοτικές ρυθμίσεις εξυγίανσης (ψηφοφορία)
 9.Υποδοχή
 10.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  10.1.Σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας (ψηφοφορία)
  10.2.Συμφωνία Σύνδεσης με τη Γεωργία *** (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 14.Μεταφορές πιστώσεων
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (216 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (647 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (186 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (127 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (316 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (240 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (547 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (917 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου