Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Torstai 18. joulukuuta 2014 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
2.1.Venezuela ja demokraattisen opposition vaino
  
2.2.Mauritania ja erityisesti Biram Dah Abeidin tapaus
  
2.3.Sudan ja Amin Mekki Medanin tapaus
 3.Tervetulotoivotukset
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (jatkoa keskustelulle)
  
4.1.Sudan ja Amin Mekki Medanin tapaus (jatkoa keskustelulle)
 5.Vastaanotetut asiakirjat
 6.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 7.Parlamentin kokoonpano
 8.Äänestykset
  
8.1.Venezuela ja demokraattisen opposition vaino (äänestys)
  
8.2.Mauritania ja erityisesti Biram Dah Abeidin tapaus (äänestys)
  
8.3.Sudan ja Amin Mekki Medanin tapaus (äänestys)
  
8.4.Yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liite III (äänestys)
  
8.5.Kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyihin etukäteen suoritettavat rahoitusosuudet (äänestys)
 9.Tervetulotoivotukset
 10.Äänestykset (jatkoa)
  
10.1.Assosiaatiosopimuksen tekeminen Georgian kanssa (äänestys)
  
10.2.Assosiaatiosopimus Georgian kanssa *** (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 14.Määrärahojen siirrot
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (197 kb) Läsnäololista (59 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (647 kb) 
 
Pöytäkirja (155 kb) Läsnäololista (35 kb) Äänestysten tulokset (117 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (313 kb) 
 
Pöytäkirja (216 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (250 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (845 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö