Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 18 december 2014 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
2.1.Vervolging van de democratische oppositie in Venezuela
  
2.2.Mauritanië, met name de zaak van Biram Dah Abeid
  
2.3.Sudan: de zaak van Dr. Amin Mekki Medani
 3.Welkomstwoord
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (voortzetting van het debat)
  
4.1.Sudan: de zaak van Dr. Amin Mekki Medani (voortzetting van het debat)
 5.Ingekomen stukken
 6.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 7.Samenstelling Parlement
 8.Stemmingen
  
8.1.Vervolging van de democratische oppositie in Venezuela (stemming)
  
8.2.Mauritanië, met name de zaak van Biram Dah Abeid (stemming)
  
8.3.Sudan: de zaak van Dr. Amin Mekki Medani (stemming)
  
8.4.Bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (stemming)
  
8.5.Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: vooraf te betalen bedragen aan afwikkelingsfinancieringsregelingen (stemming)
 9.Welkomstwoord
 10.Stemmingen (voortzetting)
  
10.1.Sluiting van de associatieovereenkomst met Georgië (stemming)
  
10.2.Associatieovereenkomst met Georgië *** (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Samenstelling commissies en delegaties
 14.Kredietoverschrijvingen
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (194 kb) Presentielijst (59 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (647 kb) 
 
Notulen (156 kb) Presentielijst (35 kb) Stemmingsuitslagen (116 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (291 kb) 
 
Notulen (224 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (246 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (843 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid