Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 18 december 2014 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
2.1.Venezuela: förföljelse av den demokratiska oppositionen
  
2.2.Mauretanien, särskilt fallet Biram Dah Abeid
  
2.3.Sudan, fallet dr. Amin Mekki Medani
 3.Välkomsthälsning
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (fortsättning på debatten)
  
4.1.Sudan, fallet dr. Amin Mekki Medani (fortsättning på debatten)
 5.Inkomna dokument
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Parlamentets sammansättning
 8.Omröstning
  
8.1.Venezuela: förföljelse av den demokratiska oppositionen (omröstning)
  
8.2.Mauretanien, särskilt fallet Biram Dah Abeid (omröstning)
  
8.3.Sudan, fallet dr. Amin Mekki Medani (omröstning)
  
8.4.Bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferanssystemet (omröstning)
  
8.5.Ingen invändning mot en delegerad akt: förhandsbidrag till finansieringsarrangemang för resolution (omröstning)
 9.Välkomsthälsning
 10.Omröstning (fortsättning)
  
10.1.Ingående av ett associeringsavtal med Georgien (omröstning)
  
10.2.Associeringsavtal med Georgien *** (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Utskottens och delegationernas sammansättning
 14.Anslagsöverföringar
 15.Beslut om vissa dokument
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (196 kb) Närvarolista (59 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (647 kb) 
 
Protokoll (155 kb) Närvarolista (35 kb) Omröstningsresultat (117 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (313 kb) 
 
Protokoll (220 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (255 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (844 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy