Seznam 
Zápis
PDF 225kWORD 176k
Čtvrtek, 18. prosince 2014 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  2.1.Pronásledování demokratické opozice ve Venezuele
  2.2.Mauritánie, zejména případ Birama Daha Abeidy
  2.3.Súdán, případ dr. Amína Makkího Madaního
 3.Přivítání
 4.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (pokračování rozpravy)
  4.1.Súdán, případ dr. Amína Makkího Madaního (pokračování rozpravy)
 5.Předložení dokumentů
 6.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 7.Složení Parlamentu
 8.Hlasování
  8.1.Pronásledování demokratické opozice ve Venezuele (hlasování)
  8.2.Mauritánie, zejména případ Birama Daha Abeidy (hlasování)
  8.3.Súdán, případ dr. Amína Makkího Madaního (hlasování)
  8.4.Příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (hlasování)
  8.5.Rozhodnutí nevyslovit námitku proti aktu v přenesené pravomoci: příspěvky předem do mechanismů financování k řešení krizí (hlasování)
 9.Přivítání
 10.Hlasování (pokračování)
  10.1.Uzavření dohody o přidružení s Gruzií (hlasování)
  10.2.Dohoda o přidružení s Gruzií *** (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Členství ve výborech a delegacích
 14.Převody prostředků
 15.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 16.Předání textů přijatých během zasedání
 17.Termíny příštích zasedání
 18.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ČTVRTEK 18. PROSINCE 2014

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 10:00.


2. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 16.12.2014.)


2.1. Pronásledování demokratické opozice ve Venezuele

Návrhy usnesení B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 a B8-0380/2014 (2014/2998(RSP))

Luis de Grandes Pascual, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Fernando Maura Barandiarán a Javier Couso Permuy uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Jaromír Štětina za skupinu PPE, Francisco Assis za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Beatriz Becerra Basterrechea, Karol Karski za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Klaus Buchner, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Karol Karski a Javier Nart, Amjad Bashir za skupinu EFDD, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Bas Belder, Renate Weber a Inês Cristina Zuber.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Carlos Iturgaiz, Claudia Tapardel, Andrew Lewer a Miguel Viegas.

Vystoupil Benedetto Della Vedova (úřadující předseda Rady).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.1 zápisu ze dne 18.12.2014.


2.2. Mauritánie, zejména případ Birama Daha Abeidy

Návrhy usnesení B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 a B8-0388/2014 (2014/2999(RSP))

Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Jana Žitňanská, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Gérard Deprez a Lidia Senra Rodríguez uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Stanislav Polčák za skupinu PPE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Georgios Epitideios nezařazený, Bogdan Brunon Wenta a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupil Benedetto Della Vedova (úřadující předseda Rady).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.2 zápisu ze dne 18.12.2014.


2.3. Súdán, případ dr. Amína Makkího Madaního

Návrhy usnesení B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 a B8-0395/2014 (2014/3000(RSP))

Judith Sargentini, Joachim Zeller, Charles Tannock, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Urmas Paet a Marie-Christine Vergiat uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Francesc Gambús za skupinu PPE, Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Valdemar Tomaševski za skupinu ECR, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Aymeric Chauprade nezařazený, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Georg Mayer.

(Pokračování rozpravy: bod 4 zápisu ze dne 18.12.2014)


3. Přivítání

Předsedající jménem Parlamentu přivítal členy delegace švýcarského parlamentu, kterou vede Kathy Riklinová a kterou doprovází místopředseda výboru pro zahraniční věci Národní rady Roland Rino Buechel a místopředseda výboru pro zahraniční věci Rady kantonů Christian Levrat. Členové delegace usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


4. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (pokračování rozpravy)

(Začátek rozpravy: bod 2 zápisu ze dne 18.12.2014)


4.1. Súdán, případ dr. Amína Makkího Madaního (pokračování rozpravy)

Vystoupil Benedetto Della Vedova (úřadující předseda Rady).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.3 zápisu ze dne 18.12.2014.

°
° ° °

Vystoupil Bruno Gollnisch.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně


5. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Council of the European Union: Appointment of the Chairperson of the European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB) (N8-0070/2014 - C8-0285/2014 – 2014/0902(NLE)) (Tento dokument existuje pouze v angličtině.)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem jménem Unie (07597/2014 - C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

2) od poslanců

2.1) návrh usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Dominique Bilde a Jean-Marie Le Pen. Návrh usnesení o klonování zvířat za účelem výroby potravin (B8-0317/2014)

předáno

příslušný výbor:

AGRI

stanovisko:

ENVI

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o povinnosti omráčit zvířata před porážkou nebo usmrcením (B8-0318/2014)

předáno

příslušný výbor:

AGRI

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o nadměrném užívání antibiotik a neustále rostoucí odolnosti vůči těmto léčivům (B8-0320/2014)

předáno

příslušný výbor:

ENVI

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o zpřísnění naléhavých opatření k boji proti šíření ptačí chřipky v Evropské unii (B8-0321/2014)

předáno

příslušný výbor:

ENVI

stanovisko:

AGRI

- Lorenzo Fontana. Návrh usnesení o nutnosti podmínit udělování rozvojové pomoci EU dodržováním náboženské svobody ze strany zemí, které tuto pomoc přijímají (B8-0322/2014)

předáno

příslušný výbor:

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zajištění dobrých podmínek při chovu norků (B8-0323/2014)

předáno

příslušný výbor:

AGRI

- Lorenzo Fontana. Návrh usnesení o společném rámci regulace sektoru silniční dopravy (B8-0324/2014)

předáno

příslušný výbor:

TRAN

stanovisko:

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o harmonizaci vnitrostátních právních předpisů zaměřených na boj proti kybernetické šikaně (B8-0327/2014)

předáno

příslušný výbor:

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zřízení evropské agentury pro adopce v rámci EU (B8-0328/2014)

předáno

příslušný výbor:

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o dohodě o volném obchodu mezi EU A USA (TTIP) a odvětví chovu drůbeže (B8-0329/2014)

předáno

příslušný výbor:

INTA

stanovisko :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o dohodě o volném obchodu mezi EU a USA (TTIP) a odvětví chovu králíků (B8-0330/2014)

předáno

příslušný výbor:

INTA

stanovisko:

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o aktivaci nevyžádaných služeb na chytrých telefonech (B8-0331/2014)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zvyšování hladiny Středozemního moře a ochraně italského pobřeží (B8-0332/2014)

předáno

příslušný výbor:

ENVI

stanovisko:

TRAN

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o obraně italských zemědělsko-potravinářských výrobků (B8-0333/2014)

předáno

příslušný výbor:

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o rostoucím počtu vražd žen v Itálii (B8-0334/2014)

předáno

příslušný výbor:

FEMM

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nadměrném množství ropy ve Středozemním moři (B8-0335/2014)

předáno

příslušný výbor:

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nepříznivém počasí v Itálii: nouzové situaci v Benátsku v důsledku krize v zemědělství (B8-0336/2014)

předáno

příslušný výbor:

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nepříznivém počasí v severní Itálii a rizicích pro chov včel (B8-0337/2014)

předáno

příslušný výbor:

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nezákonném rybolovu v Gardském jezeře (B8-0338/2014)

předáno

příslušný výbor:

PECH

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o vypracování jasných pravidel, která by členským státům hospodářské a měnové unie (HMU) umožňovala případné odstoupení od jednotné měny (B8-0339/2014)

předáno

příslušný výbor:

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o problematice dětských nevěst (B8-0340/2014)

předáno

příslušný výbor:

FEMM

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o přezkumu nařízení o výživových tvrzeních při označování potravin, které je příliš nákladné pro malé a střední podniky (B8-0341/2014)

předáno

příslušný výbor:

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o požadavku na společná pravidla pro všechny členské státy v oblasti rybolovu (B8-0342/2014)

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně produktů „made in Italy“: likér sambuca (B8-0343/2014)

předáno

příslušný výbor:

ENVI

stanovisko:

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně dobrovolných sdružení – horské služby (B8-0344/2014)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o násilí na ženách a dívkách v Dárfúru a jejich zneužívání (B8-0345/2014)

předáno

příslušný výbor:

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o přerušení jednání o přistoupení s Tureckem (B8-0347/2014)

předáno

příslušný výbor:

AFET

- Urmas Paet. Návrh usnesení o vojenských letounech pohybujících se v evropském vzdušném prostoru s vypnutými komunikačními systémy a odpovídači a ohrožujících osobní dopravní letadla (B8-0361/2014)

předáno

příslušný výbor:

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o harmonizaci vnitrostátních právních předpisů pro boj proti násilí na stadionech (B8-0363/2014)

předáno

příslušný výbor:

LIBE

stanovisko:

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o případu Eternit a promlčení trestného činu způsobení ekologické katastrofy (B8-0364/2014)

předáno

příslušný výbor:

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o vytvoření monitorovacího mechanismu v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a USA (TTIP) v zájmu ochrany základních práv pracovníků (B8-0365/2014)

předáno

příslušný výbor:

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zvýšení transparentnosti norem pro banky v Evropě (B8-0366/2014)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o přechodu k jiným poskytovatelům plynu a elektřiny: italští spotřebitelé patří k nejvíce znevýhodněným v Evropě (B8-0367/2014)

předáno

příslušný výbor:

ITRE

stanovisko:

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o materiální a kulturní chudobě dětí v Itálii (B8-0368/2014)

předáno

příslušný výbor:

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nárůstu internetových podvodů s potravinami v Evropě a vytvoření stálé platformy pro sledování tohoto jevu a pro setkávání se mezi členskými státy (B8-0369/2014)

předáno

příslušný výbor:

AGRI

stanovisko:

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zjištěních Eurostatu: 122,6 milionům evropských občanů hrozí chudoba (B8-0370/2014)

předáno

příslušný výbor:

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zabavování prošlých potravin v Itálii: zaručení ochrany zdraví evropských občanů (B8-0371/2014)

předáno

příslušný výbor:

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o žádostech o azyl v Itálii: dodržování nařízení (ES) č. 343/2003 (bývalé Dublinské úmluvy) (B8-0372/2014)

předáno

příslušný výbor:

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o situaci dětí ve válečných oblastech ve světě (B8-0373/2014)

předáno

příslušný výbor:

AFET

2.2) návrh doporučení (článek 134 jednacího řádu)

- Javier Nart. Návrh doporučení Radě o situaci v Iráku a Sýrii a ofenzivě organizace ISIS (B8-0360/2014)

předáno

příslušný výbor:

AFET

2.3) návrh usnesení (čl. 105 odst. 4 jednacího řádu)

- Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. srpna 2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (C(2014)05833 - 2014/2805(DEA) (B8-0348/2014)).


6. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


7. Složení Parlamentu

Louis Ide písemně oznámil, že s účinností od 19. prosince 2014 odstupuje z funkce poslance Parlamentu.

Podle čl. 4 odst. 3 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění jeho mandátu s účinností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Pronásledování demokratické opozice ve Venezuele (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 a B8-0380/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0375/2014

(nahrazující B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014 a B8-0379/2014)

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Luis de Grandes Pascual, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Francisco José Millán Mon, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Csaba Sógor, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Marijana Petir, Elisabetta Gardini a Gabrielius Landsbergis za skupinu PPE;

Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Michela Giuffrida, Javi López, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Miroslav Poche a Neena Gill za skupinu S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki a Arne Gericke za skupinu ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Antanas Guoga, Martina Dlabajová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš a Marietje Schaake za skupinu ALDE.

přijat (P8_TA(2014)0106)

Vystoupení

Po hlasování João Ferreira s žádostí, aby mohl vystoupit s vysvětlením hlasování k tomuto tématu (předsedající žádosti nevyhověla a připomněla příslušná ustanovení jednacího řádu).

(Návrhy usnesení B8-0378/2014 a B8-0380/2014 se neberou v potaz.)


8.2. Mauritánie, zejména případ Birama Daha Abeidy (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 a B8-0388/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0382/2014

(nahrazující B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014 a B8-0387/2014)

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Philippe Juvin, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Lara Comi, David McAllister, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir a Gabrielius Landsbergis za skupinu PPE;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Hugues Bayet, Enrico Gasbarra, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Gilles Pargneaux, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Enrique Guerrero Salom, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill a Vilija Blinkevičiūtė za skupinu S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská a Arne Gericke za skupinu ECR;

Gérard Deprez, Fernando Maura Barandiarán, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Nathalie Griesbeck, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová a Javier Nart za skupinu ALDE;

Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Maria Heubuch, Ernest Urtasun a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE;

Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2014)0107)

(Návrh usnesení B8-0388/2014 se nebere v potaz.)


8.3. Súdán, případ dr. Amína Makkího Madaního (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 a B8-0395/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0389/2014

(nahrazující B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 a B8-0395/2014)

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Maurice Ponga, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, David McAllister, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Inese Vaidere, Tadeusz Zwiefka, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Gabrielius Landsbergis a Anna Záborská za skupinu PPE;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Norbert Neuser, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill a Vilija Blinkevičiūtė za skupinu S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská a Arne Gericke za skupinu ECR;

Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová a Gérard Deprez za skupinu ALDE;

Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Maria Heubuch a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE;

Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2014)0108)


8.4. Příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (hlasování)

Návrh usnesení B8-0348/2014

(Pro přijetí návrhu usnesení požadována kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut


8.5. Rozhodnutí nevyslovit námitku proti aktu v přenesené pravomoci: příspěvky předem do mechanismů financování k řešení krizí (hlasování)

Návrh usnesení byl oznámen dne 16. prosince 2014 (bod 13 zápisu ze dne 16.12.2014).

Návrh usnesení B8-0381/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2014)0109).


9. Přivítání

Předsedající jménem Parlamentu přivítala prezidenta Gruzie Georgije Margvelašviliho, který je při příležitosti hlasování o dohodě o přidružení EU-Gruzie přítomen na galerii pro hosty.


10. Hlasování (pokračování)

10.1. Uzavření dohody o přidružení s Gruzií (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé jménem Evropské unie [2014/2816(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2014)0110)

Vystoupení

Cristian Dan Preda předložil ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá nový bod 16a, a upozornil na skutečnost, že na galerii pro hosty je přítomen bývalý prezident Gruzie Michail Saakašvili.


10.2. Dohoda o přidružení s Gruzií *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2014)0111)

Parlament schválil uzavření dohody.


11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

(Hlasování: středa 17. prosince 2014)

Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci – (2014/2907(RSP)) – B8-0362/2014
Laura Ferrara, Sven Schulze, Michela Giuffrida, Jordi Sebastià, Marie-Christine Arnautu, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský a Alessandra Moretti

(Hlasování: čtvrtek 18. prosince 2014)

zpráva Andrejs Mamikins - A8-0042/2014
Marek Jurek, Jiří Pospíšil, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Daniel Hannan, Steven Woolfe a Seán Kelly

Doporučení Andrejs Mamikins A8-0041/2014
Jiří Pospíšil a David Coburn.


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


13. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny Verts/ALE následující žádost o jmenování:

výbor BUDG: Ernest Maragall, kterým je nahrazena Heidi Hautala

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


14. Převody prostředků

Rozpočtový výbor schválil návrh předložený evropskou službou pro vnější činnost týkající se převodů prostředků EEAS 2/2014.

Zásobovací agentura Euratomu informovala v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozpočtový orgán o převodech vnitřních prostředků založených na plnění rozpočtu ze dne 24. listopadu 2014.

Rozpočtový výbor na své schůzi dne 3. prosince 2014 schválil v souladu s článkem 25 finančního nařízení návrh Evropského hospodářského a sociálního výboru týkající se převodu prostředků DEC 2/2014.

Rozpočtový výbor na své schůzi dne 3. prosince 2014 schválil v souladu s článkem 25 finančního nařízení návrh Výboru regionů týkající se převodů prostředků INF 8/2014, INF 9/2014, INF 10/2014, INF 11/2014, INF 12/2014 a INF 13/2014.

Rozpočtový výbor na své schůzi dne 3. prosince 2014 schválil v souladu s článkem 27 finančního nařízení návrh evropského veřejného ochránce práv týkající se převodu prostředků 5/2014.

Rozpočtový výbor v souladu s článkem 27 finančního nařízení schválil návrh Soudního dvora týkající se převodu prostředků 3/2014.

Rozpočtový výbor na své schůzi dne 3. prosince 2014 schválil v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení návrh Komise týkající se převodů prostředků DEC 37/2014, DEC 42/2014 a DEC 53/2014.

Rozpočtový výbor na své schůzi dne 11. prosince 2014 schválil v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení návrh Evropského hospodářského a sociálního výboru týkající se převodů prostředků DEC 40/2014, DEC 46/2014, 49/2014, DEC 50/2014 a DEC 55/2014.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků Evropského hospodářského a sociálního výboru DEC 2/2014.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků evropské služby pro vnější činnost DEC 2/2014.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků evropského veřejného ochránce práv 5/2014.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků Komise DEC 37/2014, DEC 48/2014, DEC 53/2014 a DEC 55/2014.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků Komise DEC 40/2014, které doprovází rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2014/010 IT/Whirlpool).

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků Komise DEC 46/2014, které doprovází rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2013/014 FR/Air France - Francie).

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků Komise DEC 49/2014, které doprovází rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Polsko).

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků Komise DEC 50/2014, které doprovází rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas).

Rozpočtový výbor se na své schůzi dne 11. prosince 2014 rozhodl v souladu s článkem 203 finančního nařízení nevyslovit námitky k částečné renovaci tří podlaží budovy Atrium K v Bruselu a k přeměně tohoto prostoru v přijímací zónu pro návštěvníky.


15. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

- Lorenzo Fontana. Návrh usnesení o sjednocení kritérií pro schvalování účinných látek, které se v členských státech využívají v zemědělsko-potravinářských výrobcích (B8-0275/2014)
předáno věcně příslušný výbor: AGRI   


16. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


17. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 12. do 15. ledna 2015.


18. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 12:15.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boștinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Crowley, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Omluven/a:

Batten, Bradbourn, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Právní upozornění - Ochrana soukromí