Indeks 
Protokol
PDF 221kWORD 155k
Torsdag den 18. december 2014 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
2.1.Forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela
  
2.2.Mauretanien, særlig sagen om Biram Dah Abeid
  
2.3.Sudan: sagen om dr. Amin Mekki Medani
 3.Velkomstord
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (fortsat forhandling)
  
4.1.Sudan: sagen om dr. Amin Mekki Medani (fortsat forhandling)
 5.Modtagne dokumenter
 6.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 7.Parlamentets sammensætning
 8.Afstemningstid
  
8.1.Forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela (afstemning)
  
8.2.Mauretanien, særlig sagen om Biram Dah Abeid (afstemning)
  
8.3.Sudan: sagen om dr. Amin Mekki Medani (afstemning)
  
8.4.Bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (afstemning)
  
8.5.Ingen indsigelse imod en delegeret retsakt: ex ante-bidrag til afviklingsfinansieringsordningen (afstemning)
 9.Velkomstord
 10.Afstemningstid (fortsat)
  
10.1.Indgåelse af en associeringsaftale mellem Den Europæiske Union på den ene side og Georgien på den anden side (afstemning)
  
10.2.Associeringsaftale med Georgien *** (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 14.Bevillingsoverførsler
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 10.00.


2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 16.12.2014).


2.1. Forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela

Forslag til beslutning B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 og B8-0380/2014 (2014/2998(RSP))

Luis de Grandes Pascual, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Fernando Maura Barandiarán og Javier Couso Permuy forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Jaromír Štětina for PPE-Gruppen, Francisco Assis for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Beatriz Becerra Basterrechea, Karol Karski for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Klaus Buchner, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Karol Karski og Javier Nart, Amjad Bashir for EFDD-Gruppen, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Bas Belder, Renate Weber og Inês Cristina Zuber.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Carlos Iturgaiz, Claudia Tapardel, Andrew Lewer og Miguel Viegas.

Indlæg af Benedetto Della Vedova (formand for Rådet).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 18.12.2014.


2.2. Mauretanien, særlig sagen om Biram Dah Abeid

Forslag til beslutning B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 og B8-0388/2014 (2014/2999(RSP))

Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Jana Žitňanská, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Gérard Deprez og Lidia Senra Rodríguez forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Stanislav Polčák for PPE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Bogdan Brunon Wenta og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Benedetto Della Vedova (formand for Rådet).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.2 i protokollen af 18.12.2014.


2.3. Sudan: sagen om dr. Amin Mekki Medani

Forslag til beslutning B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 og B8-0395/2014 (2014/3000(RSP))

Judith Sargentini, Joachim Zeller, Charles Tannock, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Urmas Paet og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Francesc Gambús for PPE-Gruppen, Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Valdemar Tomaševski for ECR-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Aymeric Chauprade, løsgænger, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Georg Mayer.

(Forhandlingen fortsat: punkt 4 i protokollen af 18.12.2014)


3. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra det schweiziske parlament under ledelse af Kathy Riklin, ledsaget af Roland Rino Buechel, næstformand i Statsrådets Udvalg for Udenrigsanliggender, og Christian Levrat, næstformand i Statsrådets Udvalg for Udenrigsanliggender, som havde taget plads i den officielle loge.


4. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (fortsat forhandling)

(Indledning af forhandlingerne: punkt 2 i protokollen af 18.12.2014)


4.1. Sudan: sagen om dr. Amin Mekki Medani (fortsat forhandling)

Indlæg af Benedetto Della Vedova (formand for Rådet).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 18.12.2014.

°
° ° °

Indlæg af Bruno Gollnisch.

FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN
næstformand


5. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Council of the European Union: Appointment of the Chairperson of the European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB) (N8-0070/2014 - C8-0285/2014 – 2014/0902(NLE)) (Dette dokument foreligger kun på engelsk)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (07597/2014 - C8-0286/2014 - 2010/0361(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

2) fra medlemmerne

2.1) beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Dominique Bilde og Jean-Marie Le Pen. Forslag til beslutning om kloning af dyr til fødevareproduktion (B8-0317/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde og Sophie Montel. Forslag til beslutning om forpligtelse til forudgående bedøvelse inden slagtning eller aflivning af dyr (B8-0318/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde og Sophie Montel. Forslag til beslutning om overforbrug af antibiotika og den konstante progression af resistens over for disse lægemidler (B8-0320/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde og Sophie Montel. Forslag til beslutning om styrkelse af hasteforanstaltninger til bekæmpelse af spredningen af aviær influenza i Den Europæiske Union (B8-0321/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Forslag til beslutning om nødvendigheden af, at udviklingsbistand fra EU betinges af modtagerlandenes respekt for religionsfrihed (B8-0322/2014)

henvist til:

kor.udv. :

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om dyrevelfærd i minkfarme (B8-0323/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Forslag til beslutning om en fælles ramme til regulering af vejtransportsektoren (B8-0324/2014)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om harmonisering af national lovgivning mod cybermobning (B8-0327/2014)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om oprettelse af et europæisk agentur for adoptioner inden for EU (B8-0328/2014)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om frihandelsaftalen mellem EU og USA (TTIP) og fjerkræsektoren (B8-0329/2014)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om frihandelsaftalen mellem EU og USA (TTIP) og om kaninkødssektoren (B8-0330/2014)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om aktivering af uønskede tjenester i forbindelse med smartphones (B8-0331/2014)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om forhøjelse af vandstanden i Middelhavet og beskyttelse af de italienske kyster (B8-0332/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

TRAN

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af italienske landbrugsfødevarer (B8-0333/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om udbredelsen af drab på kvinder i Italien (B8-0334/2014)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om olieforurening i Middelhavet (B8-0335/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om dårligt vejr i Italien: nødsituation i Veneto på grund af krise i landbrugssektoren (B8-0336/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om det dårlige vejr i Norditalien og trusler mod biavlen (B8-0337/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om ulovligt fiskeri i Gardasøen (B8-0338/2014)

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om muligheden for, at stater, der er medlemmer af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), kan opnå klare regler for en eventuel udtrædelse af den fælles valuta (B8-0339/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om problemet med barnebrude (B8-0340/2014)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om revision af forordningen om ernæringsanprisninger af fødevarer, der er for dyre for SMV'er (B8-0341/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om krav om fælles regler for alle medlemsstater på fiskeriområdet (B8-0342/2014)

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af "made in Italy": tilfældet med sambuca (B8-0343/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af frivillige organisationer – den italienske bjergredningstjeneste (B8-0344/2014)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om vold og overgreb mod kvinder og piger i Darfur (B8-0345/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om afbrydelse af tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet (B8-0347/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Urmas Paet. Forslag til beslutning om militærfly, som flyver i europæisk luftrum med slukkede kommunikationssystemer og transpondere og udgør en trussel mod passagerfly (B8-0361/2014)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om harmonisering af de nationale bestemmelser til bekæmpelse af vold på stadioner (B8-0363/2014)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

CULT

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om Eternit-sagen og forældelse af strafansvar i forbindelse med miljøkatastrofe (B8-0364/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om oprettelse af en overvågningsmekanisme for frihandelsaftalen mellem EU og USA (TTIP) for at beskytte arbejdstagernes grundlæggende rettigheder (B8-0365/2014)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om forbedring af gennemskueligheden i banklovgivningen i Europa (B8-0366/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om mobilitet hos gas- og elektricitetsoperatører: Italienske forbrugere er de dårligst stillede i Europa (B8-0367/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

IMCO

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den materielle og kulturelle børnefattigdom i Italien (B8-0368/2014)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om væksten af onlinefødevaresvig i Europa og oprettelsen af et permanent panel for overvågning og sammenligning i medlemsstaterne (B8-0369/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

IMCO

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om Eurostat: 122 600 000 europæere risikerer fattigdom (B8-0370/2014)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beslaglæggelse af udløbne fødevarer i Italien: en garanti for beskyttelse af europæiske borgeres sundhed (B8-0371/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om asylansøgninger i Italien: overholdelse af forordning (EF) nr. 343/2003 (den tidligere Dublinkonvention) (B8-0372/2014)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om situationen for børn i krigszoner verden over (B8-0373/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

2.2) forslag til henstilling (forretningsordenens artikel 134)

- Javier Nart. Forslag til henstilling til Rådet om situationen i Irak og Syrien og ISIS' offensiv (B8-0360/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

2.3) forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 105, stk. 4)

- Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström, Kommissionens delegerede forordning af 19. august 2014 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (C(2014)05833 ; 2014/2805(DEA) (B8-0348/2014)).


6. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


7. Parlamentets sammensætning

Louis Ide havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 19. december 2014.

Parlamentet konstaterer mandatet ledigt fra denne dato og underretter den pågældende nationale myndighed herom, jf. forretningsordenens artikel 4, stk. 3.


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 og B8-0380/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0375/2014

(erstatter B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014 og B8-0379/2014)

stillet af:

Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Luis de Grandes Pascual, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Francisco José Millán Mon, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Csaba Sógor, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Marijana Petir, Elisabetta Gardini og Gabrielius Landsbergis for PPE-Gruppen;

Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Michela Giuffrida, Javi López, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Miroslav Poche og Neena Gill for S&D-Gruppen;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki og Arne Gericke for ECR-Gruppen;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Antanas Guoga, Martina Dlabajová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2014)0106)

Indlæg

João Ferreira bad efter afstemningen om lov til at afgive stemmeforklaringer til denne tekst (formanden var ikke efterkommet anmodningen og havde mindet om bestemmelserne i forretningsordenen desangående).

(Forslag til beslutning B8-0378/2014 og B8-0380/2014 bortfaldt).


8.2. Mauretanien, særlig sagen om Biram Dah Abeid (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 og B8-0388/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0382/2014

(erstatter B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014 og B8-0387/2014)

stillet af:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Philippe Juvin, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Lara Comi, David McAllister, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir og Gabrielius Landsbergis for PPE-Gruppen;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Hugues Bayet, Enrico Gasbarra, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Gilles Pargneaux, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Enrique Guerrero Salom, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill og Vilija Blinkevičiūtė for S&D-Gruppen;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská og Arne Gericke for ECR-Gruppen;

Gérard Deprez, Fernando Maura Barandiarán, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Nathalie Griesbeck, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová og Javier Nart for ALDE-Gruppen;

Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Maria Heubuch, Ernest Urtasun og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen;

Ignazio Corrao og Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2014)0107)

(Forslag til beslutning B8-0388/2014 bortfaldt).


8.3. Sudan: sagen om dr. Amin Mekki Medani (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 og B8-0395/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0389/2014

(erstatter B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 og B8-0395/2014)

stillet af:

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Maurice Ponga, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, David McAllister, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Inese Vaidere, Tadeusz Zwiefka, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Gabrielius Landsbergis og Anna Záborská for PPE-Gruppen;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Norbert Neuser, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill og Vilija Blinkevičiūtė for S&D-Gruppen;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská og Arne Gericke for ECR-Gruppen;

Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová og Gérard Deprez for ALDE-Gruppen;

Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Maria Heubuch og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen;

Ignazio Corrao og Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2014)0108)


8.4. Bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0348/2014

(Kvalificeret flertal påkrævet for vedtagelse af beslutningsforslaget)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet


8.5. Ingen indsigelse imod en delegeret retsakt: ex ante-bidrag til afviklingsfinansieringsordningen (afstemning)

Der var givet meddelelse om beslutningsforslaget den 16. december 2014 (punkt 13 i protokollen af 16.12.2014).

Forslag til beslutning B8-0381/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2014)0109).


9. Velkomstord

Formanden bød på vegne af Parlamentet velkommen til Georgiens præsident, Giorgi Margvelasjvili, som havde taget plads i den officielle loge i anledning af afstemningen om associeringsaftalen mellem EU og Georgien.


10. Afstemningstid (fortsat)

10.1. Indgåelse af en associeringsaftale mellem Den Europæiske Union på den ene side og Georgien på den anden side (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgia på den anden side [2014/2816(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING NON LEGISLATIVE

Vedtaget (P8_TA(2014)0110)

Indlæg

Cristian Dan Preda havde stillet et mundtligt ændringsforslag om tilføjelse af et nyt punkt 16, hvilket var blevet godtaget, og nævnt, at Georgiens tidligere præsident, Mikhail Saakasjvili, var til stede i logen.


10.2. Associeringsaftale med Georgien *** (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2014)0111)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid: onsdag 17. december 2014)

Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration – (2014/2907(RSP)) – B8-0362/2014
Laura Ferrara, Sven Schulze, Michela Giuffrida, Jordi Sebastià, Marie-Christine Arnautu, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský og Alessandra Moretti

(Afstemningstid: torsdag 18. december 2014)

Betænkning: Andrejs Mamikins - A8-0042/2014
Marek Jurek, Jiří Pospíšil, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Daniel Hannan, Steven Woolfe og Seán Kelly

Henstilling: Andrejs Mamikins A8-0041/2014
Jiří Pospíšil og David Coburn.


12. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


13. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra Verts/ALE modtaget følgende anmodning om udnævnelse:

BUDG: Ernest Maragall i stedet for Heidi Hautala

Denne udnævnelse ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


14. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde godkendt det forslag, der var blevet fremsat af EU-Udenrigstjenesten vedrørende bevillingsoverførsel EEAS 2/2014.

Euratoms forsyningsagengur havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om de interne bevillingsoverførsler i forbindelse med gennemførelsen af budgettet den 24. november 2014.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen på sit møde den 3. december 2014 godkendt det forslag, der var blevet fremsat af Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedrørende bevillingsoverførsel DEC 2/2014.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen på sit møde den 3. december 2014 godkendt det forslag, der var blevet fremsat af Regionsudvalget vedrørende bevillingsoverførsler INF 8/2014, INF 9/2014, INF 10/2014, INF 11/2014, INF 12/2014 et INF 13/2014.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27 i finansforordningen på sit møde den 3. december 2014 godkendt det forslag, der var blevet fremsat af Den Europæiske Ombudsmand vedrørende bevillingsoverførsel 5/2014.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27 i finansforordningen på sit møde den 3. december 2014 godkendt det forslag, der var blevet fremsat af Domstolen vedrørende bevillingsoverførsel 3/2014.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen på sit møde den 3. december 2014 godkendt det forslag, som Kommissionen havde fremsat vedrørende bevillingsoverførsler DEC 37/2014, DEC 42/2014 et DEC 53/2014.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen på sit møde den 11. december 2014, godkendt det forslag, som Det Økonomiske og Sociale Udvalg havde fremsat vedrørende bevillingsoverførsler DEC 40/2014, DEC 46/2014, 49/2014, DEC 50/2014 et DEC 55/2014.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om godkendelsen af Det Økonomiske og Sociale Udvalgs bevillingsoverførsel DEC 2/2014.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel for EU-Udenrigstjenesten, DEC 2/2014.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel for Den Europæiske Ombudsmand, 5/2014.

CRådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsler for Kommissionen, DEC 37/2014, DEC 48/2014, DEC 53/2014 et DEC 55/2014.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel for Kommissionen, DEC 40/2014, der ledsager afgørelsen om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (anmodning EGF/2014/010 IT/Whirlpool).

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 46/2014 for Kommissionen, der ledsager afgørelsen afgørelsen om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (anmodning EGF/2013/014 FR/Air France - Frankrig).

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 49/2014 for Kommissionen, der ledsager afgørelsen om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (anmodning EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Polen).

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 50/2014 for Kommissionen, der ledsager afgørelsen om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (anmodning EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 203 i finansforordningen på sit møde den 11. december 2014 vedtaget ikke at gøre indsigelse imod den delvise renovation af de tre etager i Atrium K-Bygningen i Bruxelles og omdannelsen af disse lokaler til faciliteter til modtagelse af besøgende.


15. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

- Lorenzo Fontana. om ensartethed i godkendelseskriterierne for de aktive stoffer, der anvendes af medlemsstaterne i landbrugsfødevarer (B8-0275/2014)
Henvist til: AGRI   


16. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


17. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 12. - 15. januar 2015.


18. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 12.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boștinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Crowley, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Fritaget:

Batten, Bradbourn, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik