Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 216kWORD 154k
Neljapäev, 18. detsember 2014 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
2.1.Demokraatliku opositsiooni tagakiusamine Venezuelas
  
2.2.Mauritaania ja eelkõige Biram Dah Abeidi juhtum
  
2.3.Sudaan ja dr Amin Mekki Medani juhtum
 3.Tervitus
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu jätkamine)
  
4.1.Sudaan ja dr Amin Mekki Medani juhtum (arutelu jätkamine)
 5.Esitatud dokumendid
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 7.Parlamendi koosseis
 8.Hääletused
  
8.1.Demokraatliku opositsiooni tagakiusamine Venezuelas (hääletus)
  
8.2.Mauritaania ja eelkõige Biram Dah Abeidi juhtum (hääletus)
  
8.3.Sudaan ja dr Amin Mekki Medani juhtum (hääletus)
  
8.4.Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa (hääletus)
  
8.5.Vastuväidete mitteesitamine delegeeritud õigusaktile: kriisilahendusrahastutesse tehtavad ex-ante-osamaksed (hääletus)
 9.Tervitus
 10.Hääletused (jätkamine)
  
10.1.Assotsieerimislepingu sõlmimine Gruusiaga (hääletus)
  
10.2.Assotsieerimisleping Gruusiaga *** (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 14.Assigneeringute ümberpaigutamine
 15.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 17.Järgmiste istungite ajakava
 18.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 10.00.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 16.12.2014protokoll punkt 2.)


2.1. Demokraatliku opositsiooni tagakiusamine Venezuelas

Resolutsiooni ettepanekud B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 ja B8-0380/2014 (2014/2998(RSP))

Luis de Grandes Pascual, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Fernando Maura Barandiarán ja Javier Couso Permuy tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel, Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Beatriz Becerra Basterrechea, Karol Karski fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Klaus Buchner, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Karol Karski ja Javier Nart, Amjad Bashir fraktsiooni EFDD nimel, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Bas Belder, Renate Weber ja Inês Cristina Zuber.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Carlos Iturgaiz, Claudia Tapardel, Andrew Lewer ja Miguel Viegas.

Sõna võttis Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.12.2014protokoll punkt 8.1.


2.2. Mauritaania ja eelkõige Biram Dah Abeidi juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 ja B8-0388/2014 (2014/2999(RSP))

Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Jana Žitňanská, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Gérard Deprez ja Lidia Senra Rodríguez tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bogdan Brunon Wenta ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.12.2014protokoll punkt 8.2.


2.3. Sudaan ja dr Amin Mekki Medani juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 ja B8-0395/2014 (2014/3000(RSP))

Judith Sargentini, Joachim Zeller, Charles Tannock, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Urmas Paet ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Francesc Gambús fraktsiooni PPE nimel, Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Aymeric Chauprade (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Georg Mayer.

(Arutelu jätkamine: 18.12.2014protokoll punkt 4)


3. Tervitus

Juhataja tervitas parlamendi nimel ametlike külaliste rõdul viibivaid Šveitsi parlamendi delegatsiooni liikmeid ja juhti Kathy Riklinit, keda saatsid Rahvusnõukogu välisasjade komisjoni aseesimees Roland Rino Buecheli ja Kantonite Nõukogu välisasjade komisjoni aseesimees Christian Levrat.


4. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu jätkamine)

(Arutelu algus: 18.12.2014protokoll punkt 2)


4.1. Sudaan ja dr Amin Mekki Medani juhtum (arutelu jätkamine)

Sõna võttis Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.12.2014protokoll punkt 8.3.

°
° ° °

Sõna võttis Bruno Gollnisch.

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident


5. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Council of the European Union: Appointment of the Chairperson of the European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB) (N8-0070/2014 - C8-0285/2014 – 2014/0902(NLE)) (dokument on kättesadav ainult inglise keeles)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (07597/2014 - C8-0286/2014 - 2010/0361(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

JURI

nõuandvad komisjonid:

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

2) parlamendiliikmed:

2.1) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Dominique Bilde ja Jean-Marie Le Pen. Resolutsiooni ettepanek toidutootmise eesmärgil loomade kloonimise kohta (B8-0317/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

nõuandvad komisjonid:

ENVI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek loomade kohustusliku uimastamise kohta enne tapmist või surmamist (B8-0318/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek antibiootikumide ületarbimise ja üha suureneva antibiootikumiresistentsuse kohta (B8-0320/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek linnugripi leviku vastaste erakorraliste meetmete tugevdamiseks Euroopa Liidus (B8-0321/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

nõuandvad komisjonid:

AGRI

- Lorenzo Fontana. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta seada ELi arenguabi andmise eeltingimuseks usuvabaduse austamine abikõlblikus riigis (B8-0322/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek loomade heaolu kohta naaritsakasvandustes (B8-0323/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Lorenzo Fontana. Resolutsiooni ettepanek autoveosektori ühtse regulatiivse raamistiku kohta (B8-0324/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

TRAN

nõuandvad komisjonid:

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek küberkiusamise vastaste riiklike õigusnormide ühtlustamise kohta (B8-0327/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ELi-sisese Euroopa lapsendamisagentuuri loomise kohta (B8-0328/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ELi ja USA vabakaubanduslepingu (Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus) ning linnulihasektori kohta (B8-0329/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

INTA

nõuandvad komisjonid:

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ELi ja USA vabakaubanduslepingu (TTIP) ning küülikukasvatussektori kohta (B8-0330/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

INTA

nõuandvad komisjonid:

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek nutitelefonidel tellimata teenuste aktiveerimise kohta (B8-0331/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

IMCO

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Vahemere veetaseme tõusu ja Itaalia rannikualade kaitsmise kohta (B8-0332/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

nõuandvad komisjonid:

TRAN

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalia põllumajanduslike toiduainete kaitsmise kohta (B8-0333/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek naiste mõrvade sagenemise kohta Itaalias (B8-0334/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

FEMM

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek liigse naftasisalduse kohta Vahemeres (B8-0335/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalia halbade ilmastikuolude ja põllumajandussektori kriisi tõttu tekkinud hädaolukorra kohta Veneto maakonnas (B8-0336/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek halbade ilmastikuolude kohta Põhja-Itaalias ja mesindust ähvardavate ohtude kohta (B8-0337/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ebaseadusliku kalapüügi kohta Garda järvel (B8-0338/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

PECH

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek majandus- ja rahaliidu liikmesriikide võimaluse kohta saada ühisrahast võimalikuks loobumiseks selged eeskirjad (B8-0339/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek lapspruutidega seotud probleemide kohta (B8-0340/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

FEMM

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek toidu kohta esitatavaid toitumisalaseid väiteid käsitleva ja VKEsid ülemäära koormava määruse läbivaatamise kohta (B8-0341/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek taotluse kohta kehtestada kõigile liikmesriikidele ühtsed kalapüügi eeskirjad (B8-0342/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

PECH

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek märgise „Made in Italy” kaitse kohta likööri sambuca puhul (B8-0343/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

nõuandvad komisjonid:

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek vabatahtlike ühenduste kaitsmise ja mäepääste kohta (B8-0344/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek naiste ja laste vastu suunatud vägivalla ja nende väärkohtlemise kohta Darfuris (B8-0345/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Türgiga peetavate ühinemisläbirääkimiste katkestamise kohta (B8-0347/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

- Urmas Paet. Resolutsiooni ettepanek sõjaväelennukite kohta, mis lendavad Euroopa õhuruumis väljalülitatud sidesüsteemide ja transponderitega ning ohustavad reisilennukeid (B8-0361/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

TRAN

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek spordiväljakutel toimuva vägivallaga võitlemiseks mõeldud siseriiklike õigusaktide ühtlustamise kohta (B8-0363/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

nõuandvad komisjonid:

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ettevõtte Eternit kohtuasja ning keskkonnakatastroofi põhjustanud kuriteo aegumise kohta (B8-0364/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek järelevalvemehhanismi loomise kohta ELi ja USA vabakaubanduslepingu (TTIP) raames töötajate põhiõiguste kaitsmiseks (B8-0365/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek pangandusalaste õigusaktide läbipaistvuse suurendamise kohta Euroopas (B8-0366/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek gaasi- ja elektrivõrguettevõtjate vahetamise ning Itaalia tarbijate kõige ebasoodsama olukorra kohta Euroopas (B8-0367/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ITRE

nõuandvad komisjonid:

IMCO

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek laste materiaalse ja kultuurilise vaesuse kohta Itaalias (B8-0368/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Euroopas toidualaste veebipettuste sagenemise ja liikmesriikide alalise järelevalverühma loomise kohta (B8-0369/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

nõuandvad komisjonid:

IMCO

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Eurostati ja 122,6 miljoni vaesusriskis elava Euroopa kodaniku kohta (B8-0370/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalias aegumistähtaja ületanud toodete konfiskeerimise ja Euroopa elanike tervisekaitse tagamise kohta (B8-0371/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalias esitatud varjupaigataotluste ja määruse (EÜ) nr 343/2003 (endise Dublini konventsiooni) järgimise kohta (B8-0372/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek sõjapiirkondades elavate laste olukorra kohta maailmas (B8-0373/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

2.2) ettepanek võtta vastu soovitus (kodukorra artikkel 134)

- Javier Nart. Soovituse ettepanek nõukogule olukorra kohta Iraagis ja Süürias ning ISISe pealetungi kohta (B8-0360/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

2.3) resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 105 lõige 4)

- Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström komisjoni 19. augusti 2014. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa (C(2014)05833 ; 2014/2805(DEA) (B8-0348/2014)).


6. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


7. Parlamendi koosseis

Louis Ide on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 19. detsembrist 2014.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 3 märkis parlament, et tema ametikoht jääb sellest kuupäevast alates vabaks, ning teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat ametiasutust.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Demokraatliku opositsiooni tagakiusamine Venezuelas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 ja B8-0380/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0375/2014

(asendades B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014 ja B8-0379/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Luis de Grandes Pascual, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Francisco José Millán Mon, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Csaba Sógor, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Marijana Petir, Elisabetta Gardini ja Gabrielius Landsbergis fraktsiooni PPE nimel;

Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Michela Giuffrida, Javi López, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Miroslav Poche ja Neena Gill fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki ja Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Antanas Guoga, Martina Dlabajová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2014)0106)

Sõnavõtt

João Ferreira, kes soovis pärast hääletust anda selgitusi selle teksti hääletuse kohta (juhataja ei rahuldanud seda taotlust ja tuletas meelde vastavaid kodukorra sätteid).

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0378/2014 ja B8-0380/2014 muutusid kehtetuks.)


8.2. Mauritaania ja eelkõige Biram Dah Abeidi juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 ja B8-0388/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0382/2014

(asendades B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014 ja B8-0387/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Philippe Juvin, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Lara Comi, David McAllister, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir ja Gabrielius Landsbergis fraktsiooni PPE nimel;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Hugues Bayet, Enrico Gasbarra, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Gilles Pargneaux, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Enrique Guerrero Salom, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill ja Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská ja Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel;

Gérard Deprez, Fernando Maura Barandiarán, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Nathalie Griesbeck, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová ja Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel;

Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Maria Heubuch, Ernest Urtasun ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2014)0107)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0388/2014 muutus kehtetuks.)


8.3. Sudaan ja dr Amin Mekki Medani juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 ja B8-0395/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0389/2014

(asendades B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 ja B8-0395/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Maurice Ponga, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, David McAllister, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Inese Vaidere, Tadeusz Zwiefka, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Gabrielius Landsbergis ja Anna Záborská fraktsiooni PPE nimel;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Norbert Neuser, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill ja Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská ja Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel;

Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová ja Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel;

Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Maria Heubuch ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2014)0108)


8.4. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0348/2014

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud


8.5. Vastuväidete mitteesitamine delegeeritud õigusaktile: kriisilahendusrahastutesse tehtavad ex-ante-osamaksed (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekust teatati 16. detsembril 2014 (16.12.2014 protokolli punkt 13).

Resolutsiooni ettepanek B8-0381/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2014)0109).


9. Tervitus

Juhataja tervitas parlamendi nimel Gruusia presidenti Giorgi Margvelašvilit, kes viibis ELi ja Gruusia vahelise assotsieerimislepingu hääletuse puhul ametlike külaliste rõdul.


10. Hääletused (jätkamine)

10.1. Assotsieerimislepingu sõlmimine Gruusiaga (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2014/2816(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2014)0110)

Sõnavõtt

Cristian Dan Preda, kes esitas uue punkti 16 lisamiseks suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu, ja märkis, et rõdul viibib Gruusia endine president Mihhail Saakašvili.


10.2. Assotsieerimisleping Gruusiaga *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2014)0111)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


11. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(kolmapäeva, 17. detsembri 2014 hääletus)

Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus – (2014/2907(RSP)) – B8-0362/2014
Laura Ferrara, Sven Schulze, Michela Giuffrida, Jordi Sebastià, Marie-Christine Arnautu, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský ja Alessandra Moretti

(neljapäeva, 18. detsembri 2014 hääletus)

Raport: Andrejs Mamikins - A8-0042/2014
Marek Jurek, Jiří Pospíšil, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Daniel Hannan, Steven Woolfe ja Seán Kelly

Soovitus Andrejs Mamikins A8-0041/2014
Jiří Pospíšil ja David Coburn.


12. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


13. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni Verts/ALE taotluse järgmise ametissenimetamise kohta:

BUDG-komisjon: Ernest Maragall Heidi Hautala asemel

Ametissenimetamine loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


14. Assigneeringute ümberpaigutamine

Eelarvekomisjon kiitis heaks Euroopa välisteenistuse esitatud assigneeringute ümberpaigutamise EEAS 2/2014 projekti.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 teavitas Euratomi Tarneagentuur eelarvepädevaid institutsioone assigneeringute sisemisest ümberpaigutamisest eelarve täitmise põhjal seisuga 24. november 2014.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 kiitis eelarvekomisjon oma 3. detsembri 2014. aasta koosolekul heaks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 2/2014 projekti.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 kiitis eelarvekomisjon oma 3. detsembri 2014. aasta koosolekul heaks Regioonide Komitee esitatud assigneeringute ümberpaigutamiste INF 8/2014, INF 9/2014, INF 10/2014, INF 11/2014, INF 12/2014 ja INF 13/2014 projekti.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 27 kiitis eelarvekomisjon oma 3. detsembri 2014. aasta koosolekul heaks Euroopa Ombudsmani esitatud assigneeringute ümberpaigutamise 5/2014 projekti.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 27 kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Kohtu esitatud assigneeringute ümberpaigutamise 3/2014 projekti.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 kiitis eelarvekomisjon oma 3. detsembri 2014. aasta koosolekul heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamiste DEC 37/2014, DEC 42/2014 ja DEC 53/2014 projekti.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 kiitis eelarvekomisjon oma 11. detsembri 2014. aasta koosolekul heaks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitatud assigneeringute ümberpaigutamiste DEC 40/2014, DEC 46/2014, 49/2014, DEC 50/2014 ja DEC 55/2014 projekti.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone, et kiitis heaks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee assigneeringute ümberpaigutamise DEC 2/2014.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone, et kiitis heaks Euroopa välisteenistuse assigneeringute ümberpaigutamise DEC 2/2014.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone, et kiitis heaks Euroopa Ombudsmani assigneeringute ümberpaigutamise 5/2014.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone, et kiitis heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 37/2014, DEC 48/2014, DEC 53/2014 ja DEC 55/2014.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone, et kiitis heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 40/2014, mis kaasneb otsusega võtta kasutusele Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendid (taotlus EGF/2014/010 IT/Whirlpool).

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone, et kiitis heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 46/2014, mis kaasneb otsusega võtta kasutusele Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendid (taotlus EGF/2013/014 FR/Air France - Prantsusmaa).

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone, et kiitis heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 49/2014, mis kaasneb otsusega võtta kasutusele Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendid (taotlus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Poola).

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone, et kiitis heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 50/2014, mis kaasneb otsusega võtta kasutusele Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendid (taotlus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas).

Vastavalt finantsmääruse artiklile 203 otsustas eelarvekomisjon oma 11. detsembri 2014. aasta koosolekul mitte esitada vastuväiteid Brüsselis asuva hoone Atrium K kolme korruse osalisele renoveerimisele ega selle ala muutmisele külaliste vastuvõtualaks.


15. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

- Lorenzo Fontana. Resolutsiooni ettepanek liikmesriikides põllumajanduslike toiduainete tootmiseks kasutatavate toimeainete heakskiitmise kriteeriumide ühtlustamise kohta (B8-0275/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI   


16. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


17. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 12. kuni 15. jaanuar 2015.


18. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 12.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boștinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Crowley, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Batten, Bradbourn, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Õigusteave - Privaatsuspoliitika