Indeks 
Zapisnik
PDF 220kWORD 180k
Četvrtak, 18. prosinca 2014. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  2.1.Progon demokratske oporbe u Venezueli
  2.2.Mauritanija, osobito slučaj Birama Daha Abeida
  2.3.Sudan: slučaj dr. Amina Mekkija Medanija
 3.Dobrodošlica
 4.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (nastavak rasprave)
  4.1.Sudan: slučaj dr. Amina Mekkija Medanija (nastavak rasprave)
 5.Podnošenje dokumenata
 6.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 7.Sastav Parlamenta
 8.Glasovanje
  8.1.Progon demokratske oporbe u Venezueli (glasovanje)
  8.2.Mauritanija, osobito slučaj Birama Daha Abeida (glasovanje)
  8.3.Sudan: slučaj dr. Amina Mekkija Medanija (glasovanje)
  8.4.Prilog III. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica (glasovanje)
  8.5.Neulaganje prigovora na delegirani akt: ex ante doprinosi aranžmanima financiranja sanacije (glasovanje)
 9.Dobrodošlica
 10.Glasovanje (nastavak)
  10.1.Sklapanje Sporazuma o pridruživanju s Gruzijom (glasovanje)
  10.2.Sporazum o pridruživanju s Gruzijom *** (glasovanje)
 11.Obrazloženja glasovanja
 12.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 13.Sastav odbora i izaslanstava
 14.Prijenos odobrenih sredstava
 15.Odluke o određenim dokumentima
 16.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 17.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 18.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 10:00 h.


2. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točku 2. zapisnika od 16.12.2014.)


2.1. Progon demokratske oporbe u Venezueli

Prijedlozi rezolucija B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 i B8-0380/2014 (2014/2998(RSP))

Luis de Grandes Pascual, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Fernando Maura Barandiarán i Javier Couso Permuy predstavljaju prijedloge rezolucije.

Govorili su: Jaromír Štětina u ime Kluba zastupnika PPE-a, Francisco Assis u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Beatriz Becerra Basterrechea, Karol Karski u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dita Charanzová u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kostas Chrysogonos u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Klaus Buchner, Ernest Urtasun u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Karol Karski i Javier Nart, Amjad Bashir u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Bas Belder, Renate Weber i Inês Cristina Zuber.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Carlos Iturgaiz, Claudia Tapardel, Andrew Lewer i Miguel Viegas.

Govorio je Benedetto Della Vedova (predsjedatelj Vijeća).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.1 zapisnika od 18.12.2014.


2.2. Mauritanija, osobito slučaj Birama Daha Abeida

Prijedlozi rezolucija B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 i B8-0388/2014 (2014/2999(RSP))

Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Jana Žitňanská, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Gérard Deprez i Lidia Senra Rodríguez predstavljaju prijedloge rezolucije.

Govorili su: Stanislav Polčák u ime Kluba zastupnika PPE-a, Marie-Christine Vergiat u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Bogdan Brunon Wenta i Seán Kelly.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Govorio je Benedetto Della Vedova (predsjedatelj Vijeća).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.2 zapisnika od 18.12.2014..


2.3. Sudan: slučaj dr. Amina Mekkija Medanija

Prijedlozi rezolucija B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 i B8-0395/2014 (2014/3000(RSP))

Judith Sargentini, Joachim Zeller, Charles Tannock, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Urmas Paet i Marie-Christine Vergiat predstavljaju prijedloge rezolucije.

Govorili su: Francesc Gambús u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kashetu Kyenge u ime Kluba zastupnika S&D-a, Valdemar Tomaševski u ime Kluba zastupnika ECR-a, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Aymeric Chauprade, nezavisni zastupnik, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Georg Mayer.

(Nastavak rasprave: točka 4. zapisnika od 18.12.2014.)


3. Dobrodošlica

Predsjednik u ime Parlamenta želi dobrodošlicu izaslanstvu Švicarskog parlamenta pod vodstvom Kathy Riklin, u čijoj su pratnji Roland Rino Buechel, potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Nacionalnog vijeća, i Christian Levrat, potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Vijeća država, koje sjednicu prati s počasne galerije.


4. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (nastavak rasprave)

(Početak rasprave: točka 2. zapisnika od 18.12.2014.)


4.1. Sudan: slučaj dr. Amina Mekkija Medanija (nastavak rasprave)

Govorio je Benedetto Della Vedova (predsjedatelj Vijeća).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika od 18.12.2014.

°
° ° °

Govorio je Bruno Gollnisch.

PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica


5. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Council of the European Union: Appointment of the Chairperson of the European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB) (N8-0070/2014 - C8-0285/2014 – 2014/0902(NLE)) (Ovaj dokument postoji samo na engleskom jeziku.)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup (07597/2014 - C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

2) zastupnika

2.1) prijedlog rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Dominique Bilde Jean-Marie Le Pen. Prijedlog rezolucije o kloniranju životinja u prehrambene svrhe (B8-0317/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ENVI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o obaveznom omamljivanju životinja prije klanja ili usmrćivanja (B8-0318/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o pretjeranoj upotrebi antibiotika i stalnom povećanju otpornosti na njih (B8-0320/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o jačanju hitnih mjera za borbu protiv širenja influence ptica u Europskoj uniji (B8-0321/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Prijedlog rezolucije o potrebi za postavljanjem uvjeta za dodjelu razvojne pomoći EU-a s obzirom na vjerske slobode u državama korisnicama (B8-0322/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o dobrobiti vidrica koje se drže u svrhu proizvodnje (B8-0323/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Prijedlog rezolucije o zajedničkom okviru propisa za sektor cestovnog prijevoza (B8-0324/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

EMPL

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o usklađivanju nacionalnih zakona o zlostavljanju na internetu (B8-0327/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o osnivanju europske agencije za posvojenje djece unutar EU-a (B8-0328/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i SAD-a (TTIP) i o sektoru peradarstva (B8-0329/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i SAD-a (TTIP) i o sektoru uzgoja zečeva (B8-0330/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o aktivaciji neželjenih usluga na pametnim telefonima (B8-0331/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o porastu razine Sredozemnog mora i zaštiti talijanskih obalnih pojaseva (B8-0332/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

TRAN

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zaštiti talijanskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (B8-0333/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o sve učestalijoj pojavi ubojstva žena (femicida) u Italiji (B8-0334/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

FEMM

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o prekomjernoj količini nafte u Sredozemnom moru (B8-0335/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o nevremenu u Italiji: izvanredno stanje u Venetu zbog krize u poljoprivrednom sektoru (B8-0336/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o lošem vremenu u sjevernoj Italiji i opasnostima za pčelarstvo (B8-0337/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o nezakonitom ribolovu na jezeru Garda (B8-0338/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o mogućnosti da se za države članice ekonomske i monetarne unije (EMU) utvrde jasna pravila kojima bi se uredilo moguće napuštanje jedinstvene valute (B8-0339/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o problematici dječjih nevjesti (B8-0340/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

FEMM

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o izmjeni zakonodavstva o prehrambenim tvrdnjama na hrani kojim se previše opterećuju mala i srednja poduzeća (B8-0341/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zahtjevu za uspostavljanjem jedinstvenih pravila o ribarstvu za sve države članice (B8-0342/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zaštiti oznake „made in Italy”– slučaj likera sambuca (B8-0343/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zaštiti volonterskih udruga – gorska služba spašavanja (B8-0344/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o nasilju nad ženama i djevojčicama te njihovu zlostavljanju u Darfuru (B8-0345/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o prekidu pristupnih pregovora s Turskom (B8-0347/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Urmas Paet. Prijedlog rezolucije o vojnim zrakoplovima koji lete europskim zračnim prostorom s isključenim komunikacijskim sustavima i transponderima i koji ugrožavaju putničke zrakoplove (B8-0361/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o usklađivanju nacionalnih propisa za borbu protiv nasilja na stadionima (B8-0363/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

CULT

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o slučaju Eternit i zastari kaznenog djela uzrokovanja ekološke katastrofe (B8-0364/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o uspostavi mehanizma za praćenje provedbe sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i SAD-a (TTIP) radi zaštite temeljnih prava radnika (B8-0365/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o povećanju transparentnosti propisa na području bankarstva u Europi (B8-0366/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o mobilnosti među dobavljačima plina i električne energije: talijanski potrošači su u najnepovoljnijem položaju u Europi (B8-0367/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

IMCO

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o materijalnom i kulturnom siromaštvu djece u Italiji (B8-0368/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o porastu broja internetskih prijevara s hranom u Europi i osnivanju stalnog tijela za nadzor i usporedbu stanja u državama članicama (B8-0369/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

IMCO

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o podacima Eurostata prema kojima je 122,6 milijuna Europljana izloženo opasnosti od siromaštva (B8-0370/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zapljeni prehrambenih proizvoda s isteklim rokom trajanja u Italiji: jamstvo zaštite zdravlja europskih građana (B8-0371/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zahtjevima za azil u Italiji i poštovanju Uredbe (EZ) br. 343/2003 (bivša Dublinska konvencija) (B8-0372/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o stanju djece u ratnim područjima u svijetu (B8-0373/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

2.2) prijedlog preporuke (članak 134. Poslovnika)

- Javier Nart. Prijedlog preporuke Vijeću o stanju u Iraku i Siriji te ofenzivi ISIS-a (B8-0360/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

2.3) prijedlog rezolucije (članak 105. stavak 4. Poslovnika)

- Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström o Delegiranoj uredbi Komisije od 19. kolovoza 2014. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica (C(2014)05833; 2014/2805(DEA) (B8-0348/2014)).


6. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


7. Sastav Parlamenta

Louis Ide pisanim je putem podnio ostavku na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 19. prosinca 2014.

Sukladno s člankom 4. stavkom 3. Poslovnika, Parlament utvrđuje slobodno zastupničko mjesto od tog datuma i o tome obavještava nadležno nacionalno tijelo.


8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


8.1. Progon demokratske oporbe u Venezueli (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 i B8-0380/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0375/2014

(koji zamjenjuje B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014 i B8-0379/2014)

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Luis de Grandes Pascual, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Francisco José Millán Mon, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Csaba Sógor, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Marijana Petir, Elisabetta Gardini i Gabrielius Landsbergis, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Michela Giuffrida, Javi López, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Miroslav Poche i Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki i Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Antanas Guoga, Martina Dlabajová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš i Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

Usvojen (P8_TA(2014)0106)

Govorio je

João Ferreira, nakon glasovanja, zahtijevajući obrazloženje glasovanja o tome tekstu (Predsjednica nije prihvatila njegov zahtjev, pozivajući se na odredbe Poslovnika).

(Prijedlozi rezolucija B8-0378/2014 i B8-0380/2014 se ne razmatraju.)


8.2. Mauritanija, osobito slučaj Birama Daha Abeida (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 i B8-0388/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0382/2014

(koji zamjenjuje B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014 i B8-0387/2014)

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Philippe Juvin, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Lara Comi, David McAllister, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir i Gabrielius Landsbergis, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Hugues Bayet, Enrico Gasbarra, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Gilles Pargneaux, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Enrique Guerrero Salom, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill i Vilija Blinkevičiūtė, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská i Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

Gérard Deprez, Fernando Maura Barandiarán, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Nathalie Griesbeck, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová i Javier Nart, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Maria Heubuch, Ernest Urtasun i Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2014)0107)

(Prijedlog rezolucije B8-0388/2014 se ne razmatra.)


8.3. Sudan: slučaj dr. Amina Mekkija Medanija (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 i B8-0395/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0389/2014

(koji zamjenjuje B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 i B8-0395/2014)

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Maurice Ponga, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, David McAllister, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Inese Vaidere, Tadeusz Zwiefka, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Gabrielius Landsbergis i Anna Záborská, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Norbert Neuser, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill i Vilija Blinkevičiūtė, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská i Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová i Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Maria Heubuch i Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2014)0108)


8.4. Prilog III. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0348/2014

(Potrebna kvalificirana većina zaa usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijen


8.5. Neulaganje prigovora na delegirani akt: ex ante doprinosi aranžmanima financiranja sanacije (glasovanje)

Prijedlog rezolucije objavljen je 16. prosinca 2014 (točka 13 zapisnika od 16.12.2014.).

Prijedlog rezolucije B8-0381/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2014)0109).


9. Dobrodošlica

Predsjednica je u ime Parlamenta izrazila dobrodošlicu predsjedniku Gruzije Giorgiju Margvelašviliju koji je zauzeo mjesto u počasnoj galeriji tijekom glasovanja o Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Gruzije.


10. Glasovanje (nastavak)

10.1. Sklapanje Sporazuma o pridruživanju s Gruzijom (glasovanje)

Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njezinih država članica, s jedne strane, te Gruzije, s druge strane [2014/2816(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2014)0110)

Govorio je

Cristian Dan Preda podnio je usmeni amandman kojim je htio dodati novi stavak 16. i koji je usvojen te je dodao da s počasne galerije sjednicu prati i bivši predsjednik Gruzije Mihail Saakašvili.


10.2. Sporazum o pridruživanju s Gruzijom *** (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2014)0111)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


11. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

(Glasovanje od srijede, 17. prosinca 2014.)

Situacija na Sredozemlju i potreba za cjelovitim pristupom EU-a migraciji – (2014/2907(RSP)) – B8-0362/2014
Laura Ferrara, Sven Schulze, Michela Giuffrida, Jordi Sebastià, Marie-Christine Arnautu, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský i Alessandra Moretti

(Glasovanje od četvrtka, 18. prosinca 2014.)

Izvješće Andrejsa Mamikinsa - A8-0042/2014
Marek Jurek, Jiří Pospíšil, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Daniel Hannan, Steven Woolfe i Seán Kelly

Preporuka Andrejsa Mamikinsa – A8-0041/2014
Jiří Pospíšil i David Coburn.


12. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


13. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od kluba Verts/ALE primio sljedeći zahtjev za imenovanje:

Odbor BUDG: Ernest Maragall umjesto Heidi Hautala

To će se imenovanje smatrati odobrenim ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


14. Prijenos odobrenih sredstava

Odbor za proračune odobrio je prijedlog koji je predstavila Europska služba za vanjsko djelovanje o prijenosu odobrenih sredstava EEAS 2/2014.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe, Agencija za nabavu Europske zajednice za atomsku energiju obavijestila je proračunsko tijelo o prijenosu unutarnjih odobrenih sredstava na temelju izvršenja proračuna od 24. studenog 2014.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe, Odbor za proračune na svojoj sjednici od 3. prosinca 2014. odobrio je prijedlog koji je predstavio Europski gospodarski i socijalni odbor o prijenosu odobrenih sredstava DEC 2/2014.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe, Odbor za proračune na svojoj sjednici od 3. prosinca 2014. odobrio je prijedlog koji je predstavio Odbor regija o prijenosu odobrenih sredstava INF 8/2014, INF 9/2014, INF 10/2014, INF 11/2014, INF 12/2014 i INF 13/2014.

U skladu s člankom 27. Financijske uredbe, Odbor za proračune na svojoj sjednici od 3. prosinca 2014. odobrio je prijedlog koji je predstavio Europski ombudsman o prijenosu odobrenih sredstava 5/2014.

U skladu s člankom 27. Financijske uredbe, Odbor za proračune odobrio je prijedlog koji je predstavio Sud concernant o prijenosu odobrenih sredstava 3/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe, Odbor za proračune na svojoj sjednici od 3. prosinca 2014. odobrio je prijedlog koji je predstavila Komisija o prijenosu odobrenih sredstava DEC 37/2014, DEC 42/2014 i DEC 53/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe, Odbor za proračune na svojoj sjednici od 11. prosinca 2014. odobrio je prijedlog koji je predstavio Europski gospodarski i socijalni odbor o prijenosu odobrenih sredstav DEC 40/2014, DEC 46/2014, 49/2014, DEC 50/2014 i DEC 55/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa odobrenih sredstava Europskog gospodarskog i socijalnog odbora DEC 2/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa odobrenih sredstava Europske službe za vanjsko djelovanje DEC 2/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa odobrenih sredstava Europskog ombudsmana 5/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa odobrenih sredstava Komisije DEC 37/2014, DEC 48/2014, DEC 53/2014 i DEC 55/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa odobrenih sredstava Komisije DEC 40/2014 koje je priloženo odluci o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/010 IT/Whirlpool).

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa odobrenih sredstava Komisije DEC 46/2014 koje je priloženo odluci o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2013/014 FR/Air France - Francuska).

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa odobrenih sredstava Komisije DEC 49/2014 koje je priloženo odluci o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Poljska).

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa odobrenih sredstava Komisije DEC 50/2014 koje je priloženo odluci o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas).

U skladu s člankom 203. Odbor za proračune tijekom svoje sjednice od 11. prosinca 2014. odlučio je da neće uložiti prigovor na projekt djelomične obnove tri kata zgrade Atrium K u Bruxellesu te prenamjeni tog prostora u prostor za doček posjetitelja.


15. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

- Lorenzo Fontana. Prijedlog rezolucije o ujednačavanju kriterija za odobrenje aktivnih tvari koje se upotrebljavaju za poljoprivredno-prehrambene proizvode u državama članicama (B8-0275/2014)
upućeno u nadležni odbor: AGRI   


16. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


17. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 12. do 15. siječnja 2015.


18. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 12:15 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boștinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Crowley, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Ispričani:

Batten, Bradbourn, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti