Rodyklė 
Protokolas
PDF 226kWORD 181k
Ketvirtadienis, 2014 m. gruodžio 18 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
2.1.Demokratinės opozicijos persekiojimas Venesueloje
  
2.2.Mauritanija, ypač Biramo Dah Abeido atvejis
  
2.3.Sudanas: Dr. Amino Mekki Medani atvejis
 3.Oficialus pasveikinimas
 4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijų tęsinys)
  
4.1.Sudanas: Dr. Amino Mekki Medani atvejis (diskusijų tęsinys)
 5.Gauti dokumentai
 6.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 7.Parlamento sudėtis
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Demokratinės opozicijos persekiojimas Venesueloje (balsavimas)
  
8.2.Mauritanija, ypač Biramo Dah Abeido atvejis (balsavimas)
  
8.3.Sudanas: Dr. Amino Mekki Medani atvejis (balsavimas)
  
8.4.Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas (balsavimas)
  
8.5.Neprieštaravimas deleguotajam aktui: nuostatos dėl ex ante įnašų, skirtų pertvarkymo finansavimo struktūroms (balsavimas)
 9.Oficialus pasveikinimas
 10.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  
10.1.Asociacijos susitarimo su Gruzija sudarymas (balsavimas)
  
10.2.Asociacijos susitarimas su Gruzija *** (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 14.Asignavimų perkėlimas
 15.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 16.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 17.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 18.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 10.00 val.


2.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2 punktas)


2.1. Demokratinės opozicijos persekiojimas Venesueloje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 ir B8-0380/2014 (2014/2998(RSP))

Luis de Grandes Pascual, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Fernando Maura Barandiarán ir Javier Couso Permuy pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu, Francisco Assis S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatriz Becerra Basterrechea), Karol Karski ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Klaus Buchner, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Karol Karski ir Javier Nart), Amjad Bashir EFDD frakcijos vardu, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Bas Belder, Renate Weber ir Inês Cristina Zuber.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Carlos Iturgaiz, Claudia Tapardel, Andrew Lewer ir Miguel Viegas.

Kalbėjo Benedetto Della Vedova (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.1 punktas


2.2. Mauritanija, ypač Biramo Dah Abeido atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 ir B8-0388/2014 (2014/2999(RSP))

Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Jana Žitňanská, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Gérard Deprez ir Lidia Senra Rodríguez pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Stanislav Polčák PPE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Georgios Epitideios , nepriklausomas Parlamento narys, Bogdan Brunon Wenta ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Benedetto Della Vedova (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.2 punktas


2.3. Sudanas: Dr. Amino Mekki Medani atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 ir B8-0395/2014 (2014/3000(RSP))

Judith Sargentini, Joachim Zeller, Charles Tannock, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Urmas Paet ir Marie-Christine Vergiat pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Francesc Gambús PPE frakcijos vardu, Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Aymeric Chauprade , nepriklausomas Parlamento narys, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Georg Mayer.

(Diskusijų tęsinys: 4 punktas.)


3. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčią Šveicarijos parlamento delegaciją, vadovaujamą Kathy Riklin, kartu su kuria atvyko Nacionalinės tarybos Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Roland Rino Buechel ir Kantonų tarybos Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Christian Levrat.


4.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijų tęsinys)

(Diskusijų pradžia: 2 punktas.)


4.1. Sudanas: Dr. Amino Mekki Medani atvejis (diskusijų tęsinys)

Kalbėjo Benedetto Della Vedova (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.3 punktas

°
° ° °

Kalbėjo Bruno Gollnisch.

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja


5. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Council of the European Union: Appointment of the Chairperson of the European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB) (N8-0070/2014 - C8-0285/2014 – 2014/0902(NLE)) (Šis dokumentas yra pateiktas tik anglų kalba.)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu (07597/2014 - C8-0286/2014 - 2010/0361(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

2) Parlamento narių:

2.1) pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Dominique Bilde ir Jean-Marie Le Pen. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gyvūnų klonavimo maistui (B8-0317/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prievolės gyvūnus apsvaiginti prieš juos paskerdžiant ar nužudant (B8-0318/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl per didelio antibiotikų vartojimo ir nuolat didėjančio atsparumo jiems (B8-0320/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl griežtesnių skubių paukščių gripo plitimo kontrolės priemonių Europos Sąjungoje (B8-0321/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės nustatyti sąlygą, kad ES paramą vystymuisi gaunančios šalys gerbtų religijos laisvę (B8-0322/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gyvūnų gerovės audinių ūkiuose (B8-0323/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendros kelių transporto sektoriaus reglamentavimo sistemos (B8-0324/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nacionalinių teisės aktų, skirtų kovai su priekabiavimu internetinėje erdvėje, suderinimo (B8-0327/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos įvaikinimo ES viduje agentūros įsteigimo (B8-0328/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES ir JAV laisvosios prekybos susitarimo (TPIP) ir paukštininkystės sektoriaus (B8-0329/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES ir JAV laisvosios prekybos susitarimo (TPIP) ir triušininkystės sektoriaus (B8-0330/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neužsakytų išmaniųjų telefonų paslaugų aktyvavimo (B8-0331/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kylančio Viduržemio jūros lygio ir Italijos pakrančių apsaugos (B8-0332/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

TRAN

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl itališkų žemės ūkio maisto produktų apsaugos (B8-0333/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moterų žudymo dėl lyties atvejų daugėjimo Italijoje (B8-0334/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl per didelio naftos kiekio Viduržemio jūroje (B8-0335/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl blogų oro sąlygų Italijoje: kritinė padėtis Veneto regione dėl krizės žemės ūkio sektoriuje (B8-0336/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl blogų oro sąlygų Šiaurės Italijoje ir rizikos bitininkystei (B8-0337/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nelegalios žvejybos Gardos ežere (B8-0338/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl galimybės nustatyti aiškias ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) valstybėms narėms skirtas bendros valiutos atsisakymo taisykles (B8-0339/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos mažamečių nuotakų klausimu (B8-0340/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą reglamento, kuris pernelyg apsunkina MVĮ, persvarstymo (B8-0341/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl reikalavimo nustatyti visoms valstybėms narėms bendras žvejybos taisykles (B8-0342/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl itališkų produktų apsaugos. Sambukos atvejis (B8-0343/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kalnų gelbėtojų savanorių asociacijų apsaugos (B8-0344/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Darfūre prieš moteris ir vaikus vykdomo smurto ir prievartos (B8-0345/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl stojimo derybų su Turkija nutraukimo (B8-0347/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Urmas Paet. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl karinių lėktuvų, kurie su išjungtomis ryšio sistemomis ir atsakikliais skraido Europos oro erdvėje ir kelia pavojų keleiviniams lėktuvams (B8-0361/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nacionalinių nuostatų, kurias taikant kovojama su smurtu stadionuose, suderinimo (B8-0363/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendrovės „Eternit“ bylos ir nusikaltimo, kuris sukėlė ekologinę katastrofą, baudžiamosios senaties termino suėjimo (B8-0364/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES ir JAV laisvosios prekybos susitarimo (TPIP) stebėjimo mechanizmo sudarymo siekiant apsaugoti pagrindines darbuotojų teises (B8-0365/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skaidrumo pagerinimo Europos Sąjungos bankininkystės teisės aktuose (B8-0366/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl dujų ir elektros energijos operatorių judumo: Italijos vartotojai yra nepalankiausioje padėtyje Europoje (B8-0367/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

IMCO

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaikų skurdo materialiniu ir kultūriniu aspektu Italijoje (B8-0368/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl dažnėjančio internetinio sukčiavimo maisto produktų srityje Europoje ir dėl nuolatinės grupės, kuri stebėtų ir lygintų padėtį valstybėse narėse, sukūrimo (B8-0369/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

IMCO

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Eurostatas: 122,6 mln. Europos piliečių gresia skurdas“ (B8-0370/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pasibaigusio galiojimo maisto produktų konfiskavimo Italijoje: Europos piliečių sveikatos apsaugos garantija (B8-0371/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Prieglobsčio prašymai Italijoje: atitiktis Reglamentui (EB) Nr. 343/2003 (buvusiai Dublino konvencijai)“ (B8-0372/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaikų padėties karo zonose visame pasaulyje (B8-0373/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

2.2) pasiūlymas dėl rekomendacijos (134 straipsnis)

- Javier Nart. Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl padėties Irake bei Sirijoje ir ISIL agresijos (B8-0360/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

2.3) pasiūlymas dėl rezoliucijos (article 105, paragraphe 4 du règlement)

- Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström – dėl 2014 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas C(2014)05833 – 2014/2805(DEA) (B8-0348/2014)


6. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


7. Parlamento sudėtis

Louis Ide raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2014 m. gruodžio 19 d..

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 3 dalimi, Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos dienos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Demokratinės opozicijos persekiojimas Venesueloje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 ir B8-0380/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0375/2014

(keičia B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014 ir B8-0379/2014)

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Luis de Grandes Pascual, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Francisco José Millán Mon, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Csaba Sógor, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Marijana Petir, Elisabetta Gardini ir Gabrielius Landsbergis PPE frakcijos vardu;

Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Michela Giuffrida, Javi López, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Miroslav Poche ir Neena Gill S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki ir Arne Gericke ECR frakcijos vardu;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Antanas Guoga, Martina Dlabajová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2014)0106).

Kalbėjo:

po balsavimo João Ferreira, jis paprašė leisti atlikti paaiškinimą dėl balsavimo dėl šio teksto (pirmininkė nesutiko su šiuo prašymu ir priminė Darbo tvarkos taisyklių nuostatas šiuo klausimu).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0378/2014 ir B8-0380/2014 anuliuoti.)


8.2. Mauritanija, ypač Biramo Dah Abeido atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 ir B8-0388/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0382/2014

(keičia B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014 ir B8-0387/2014)

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Philippe Juvin, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Lara Comi, David McAllister, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir ir Gabrielius Landsbergis PPE frakcijos vardu;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Hugues Bayet, Enrico Gasbarra, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Gilles Pargneaux, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Enrique Guerrero Salom, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill ir Vilija Blinkevičiūtė S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská ir Arne Gericke ECR frakcijos vardu;

Gérard Deprez, Fernando Maura Barandiarán, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Nathalie Griesbeck, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová ir Javier Nart ALDE frakcijos vardu;

Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Maria Heubuch, Ernest Urtasun ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu;

Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2014)0107).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0388/2014 anuliuotas.)


8.3. Sudanas: Dr. Amino Mekki Medani atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 ir B8-0395/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0389/2014

(keičia B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 ir B8-0395/2014)

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Maurice Ponga, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, David McAllister, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Inese Vaidere, Tadeusz Zwiefka, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Gabrielius Landsbergis ir Anna Záborská PPE frakcijos vardu;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Norbert Neuser, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill ir Vilija Blinkevičiūtė S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská ir Arne Gericke ECR frakcijos vardu;

Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová ir Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu;

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Maria Heubuch ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu;

Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2014)0108).


8.4. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0348/2014

(Kad būtų priimtas pasiūlymas dėl rezoliucijos, reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta.


8.5. Neprieštaravimas deleguotajam aktui: nuostatos dėl ex ante įnašų, skirtų pertvarkymo finansavimo struktūroms (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos paskelbtas 2014 m. gruodžio 16 d. ( 13 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0381/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2014)0109).


9. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkė Parlamento vardu pasveikino balsuojant dėl ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo oficialioje galerijoje sėdintį Gruzijos Prezidentą Georgijų Margvelašvilį.


10. Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)

10.1. Asociacijos susitarimo su Gruzija sudarymas (balsavimas)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [2014/2816(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

NE TEISĖKŪROS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2014)0110).

Kalbėjo:

Cristian Dan Preda pateikė žodinį pakeitimą dėl naujos 16 dalies įtraukimo (jis buvo priimtas) ir paminėjo, kad galerijoje yra buvęs Gruzijos prezidentas Michailas Saakašvilis.


10.2. Asociacijos susitarimas su Gruzija *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2014)0111).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


11. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

(Trečiadienio, 2014 m. gruodžio 17 d., balsuoti skirtas laikas)

Padėtis Viduržemio jūros regione praėjus metams po tragiškų Lampedūzos įvykių – (2014/2907(RSP)) – B8-0362/2014
Laura Ferrara, Sven Schulze, Michela Giuffrida, Jordi Sebastià, Marie-Christine Arnautu, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský ir Alessandra Moretti

(Ketvirtadienio, 2014 m. gruodžio 18 d., balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Andrejs Mamikins - A8-0042/2014
Marek Jurek, Jiří Pospíšil, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Daniel Hannan, Steven Woolfe ir Seán Kelly

Rekomendacija Andrejs Mamikins A8-0041/2014
Jiří Pospíšil ir David Coburn.


12. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


13. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šį Verts/ALE frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

BUDG komitetas: Ernest Maragall vietoj Heidi Hautala

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


14. Asignavimų perkėlimas

Biudžeto komitetas patvirtino Europos išorės veiksmų tarnybos pateiktą projektą 2/2014 dėl EIVT asignavimų perkėlimo.

Remdamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu, Euratomo tiekimo agentūra pranešė biudžeto valdymo institucijai apie vidaus asignavimų perkėlimą, grindžiamą 2014 m. lapkričio 24 d. biudžeto įvykdymo patvirtinimu.

Remdamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu, Biudžeto komitetas per savo 2014 m. gruodžio 3 d. posėdį patvirtino Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pateiktą projektą dėl asignavimų perkėlimo DEC 2/2014.

Remdamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu, Biudžeto komitetas per savo 2014 m. gruodžio 3 d. posėdį patvirtino Regionų komiteto pateiktą projektą dėl asignavimų perkėlimo INF 8/2014, INF 9/2014, INF 10/2014, INF 11/2014, INF 12/2014 ir INF 13/2014.

Remdamasis Finansinio reglamento 27 straipsniu, Biudžeto komitetas per savo 2014 m. gruodžio 3 d. posėdį patvirtino Europos ombudsmeno pateiktą projektą dėl asignavimų perkėlimo 5/2014.

Remdamasis Finansinio reglamento 27 straipsniu, Biudžeto komitetas patvirtino Teisingumo Teismo pateiktą projektą dėl asignavimų perkėlimo 3/2014.

Remdamasis Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalimi, Biudžeto komitetas per savo 2014 m. gruodžio 3 d. posėdį patvirtino Komisijos pateiktą projektą dėl asignavimų perkėlimo DEC 37/2014, DEC 42/2014 ir DEC 53/2014.

Remdamasis Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalimi, Biudžeto komitetas per savo 2014 m. gruodžio 11 d. posėdį patvirtino Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pateiktą projektą dėl asignavimų perkėlimo DEC 40/2014, DEC 46/2014, 49/2014, DEC 50/2014 ir DEC 55/2014.

Remdamasi Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalimi, Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai apie Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto asignavimų perkėlimo DEC 2/2014 patvirtinimą.

Remdamasi Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalimi, Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai apie Europos išorės veiksmų tarnybos asignavimų perkėlimo DEC 2/2014 patvirtinimą.

Remdamasi Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalimi, Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai apie Europos Ombudsmeno asignavimų perkėlimo 5/2014 patvirtinimą.

Remdamasi Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalimi, Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai apie Komisijos asignavimų perkėlimo DEC 37/2014, DEC 48/2014, DEC 53/2014 ir DEC 55/2014 patvirtinimą.

Remdamasi Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalimi, Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai apie Komisijos asignavimų perkėlimo DEC 40/2014 patvirtinimą, susijusį su sprendimu dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (paraiška „EGF/2014/010 IT/Whirlpool“).

Remdamasi Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalimi, Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai apie Komisijos asignavimų perkėlimo DEC 46/2014 patvirtinimą, susijusį su sprendimu dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Prancūzijos paraiška „EGF/2013/014 FR/Air France“).

Remdamasi Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalimi, Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai apie Komisijos asignavimų perkėlimo DEC 49/2014 patvirtinimą, susijusį su sprendimu dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Lenkijos paraiška „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.“).

Remdamasi Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalimi, Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai apie Komisijos asignavimų perkėlimo DEC 50/2014 patvirtinimą, susijusį su sprendimu dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (paraiška „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas“).

Remdamasis Finansinio reglamento 203 straipsniu, Biudžeto komitetas per savo 2014 m. gruodžio 11 d. posėdį nusprendė neprieštarauti dalinei trijų pastato „Atrium K“ Briuselyje aukštų renovacijai ir šios erdvės pavertimui lankytojų priėmimo zona.


15. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

- Lorenzo Fontana. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kriterijų, kurie taikomi suteikiant leidimus naudoti veikliąsias medžiagas, kurias valstybės narės naudoja žemės ūkio ir maisto produktų gamyboje, suvienodinimo (B8-0275/2014)
perduota atsakingam komitetui: AGRI   


16. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


17. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2015 m. sausio 12–15 d.


18. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 12.15 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boștinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Crowley, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Batten, Bradbourn, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Teisinė informacija - Privatumo politika