Indekss 
Protokols
PDF 237kWORD 182k
Ceturtdiena, 2014. gada 18. decembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
2.1.Demokrātiskās opozīcijas vajāšana Venecuēlā
  
2.2.Mauritānija, jo īpaši Biram Dah Abeid lieta
  
2.3.Sudāna — Dr. Amin Mekki Medani lieta
 3.Oficiāla sveikšana
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debašu turpinājums)
  
4.1.Sudāna — Dr. Amin Mekki Medani lieta (debašu turpinājums)
 5.Dokumentu iesniegšana
 6.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 7.Parlamenta sastāvs
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Demokrātiskās opozīcijas vajāšana Venecuēlā (balsošana)
  
8.2.Mauritānija, jo īpaši Biram Dah Abeid lieta (balsošana)
  
8.3.Sudāna — Dr. Amin Mekki Medani lieta (balsošana)
  
8.4.Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu III pielikums (balsošana)
  
8.5.Iebildumu neizteikšana pret deleģētu aktu — ex ante iemaksas noregulējuma finansēšanas mehānismos (balsošana)
 9.Oficiāla sveikšana
 10.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
10.1.Asociācijas nolīguma noslēgšana ar Gruziju (balsošana)
  
10.2.Asociācijas nolīgums ar Gruziju *** (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 13.Komiteju un delegāciju sastāvs
 14.Apropriāciju pārvietojumi
 15.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 16.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 17.Nākamo sēžu datumi
 18.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 10.00.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 16.12.2014. protokola 2. punkts.)


2.1. Demokrātiskās opozīcijas vajāšana Venecuēlā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 un B8-0380/2014 (2014/2998(RSP)).

Luis de Grandes Pascual, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Fernando Maura Barandiarán un Javier Couso Permuy iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Jaromír Štětina PPE grupas vārdā, Francisco Assis S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Beatriz Becerra Basterrechea, Karol Karski ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Klaus Buchner, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Karol Karski un Javier Nart, Amjad Bashir EFDD grupas vārdā, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Bas Belder, Renate Weber un Inês Cristina Zuber.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Carlos Iturgaiz, Claudia Tapardel, Andrew Lewer un Miguel Viegas.

Uzstājās Benedetto Della Vedova (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.12.2014. protokola 8.1. punkts.


2.2. Mauritānija, jo īpaši Biram Dah Abeid lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 un B8-0388/2014 (2014/2999(RSP)).

Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Jana Žitňanská, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Gérard Deprez un Lidia Senra Rodríguez iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Stanislav Polčák PPE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Bogdan Brunon Wenta un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Benedetto Della Vedova (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.12.2014. protokola 8.2. punkts.


2.3. Sudāna — Dr. Amin Mekki Medani lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 un B8-0395/2014 (2014/3000(RSP)).

Judith Sargentini, Joachim Zeller, Charles Tannock, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Urmas Paet un Marie-Christine Vergiat iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Francesc Gambús PPE grupas vārdā, Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Aymeric Chauprade, pie grupām nepiederošs deputāts, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un Georg Mayer.

(Debašu turpinājums: 18.12.2014. protokola 4. punkts.)


3. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Šveices parlamenta delegāciju, kuru vadīja Kathy Riklin, kuras sastāvā bija arī Nacionālās padomes Ārlietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Roland Rino Buechel un Kantonu padomes Ārlietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Christian Levrat un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debašu turpinājums)

(Debašu sākums: 18.12.2014. protokola 2. punkts.)


4.1. Sudāna — Dr. Amin Mekki Medani lieta (debašu turpinājums)

Uzstājās Benedetto Della Vedova (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.12.2014. protokola 8.3. punkts.

°
° ° °

Uzstājās Bruno Gollnisch.

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece


5. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Council of the European Union: Appointment of the Chairperson of the European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB) (N8-0070/2014 - C8-0285/2014 – 2014/0902(NLE)) (Šis dokuments ir pieejams tikai angļu valodā.)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Eiropas Konvenciju par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to (07597/2014 - C8-0286/2014 - 2010/0361(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

Atzinums:

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

2. Deputāti

2.1. Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Dominique Bilde un Jean-Marie Le Pen. Rezolūcijas priekšlikums par dzīvnieku klonēšanu pārtikas vajadzībām (B8-0317/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Dominique Bilde un Sophie Montel. Rezolūcijas priekšlikums par pienākumu pirms dzīvnieku kaušanas vai nonāvēšanas veikt to apdullināšanu (B8-0318/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Bilde un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par antibiotiku pārmērīgu lietošanu un antibiotiku rezistences pastāvīgu palielināšanos (B8-0320/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par stingrākiem ārkārtas pasākumiem cīņai ar putnu gripas izplatīšanos Eiropas Savienībā (B8-0321/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Lorenzo Fontana. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību ES attīstības palīdzību piešķirt ar nosacījumu par reliģiskās pārliecības brīvības ievērošanu saņēmējvalstīs (B8-0322/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dzīvnieku labturību ūdeļu audzētavās (B8-0323/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Lorenzo Fontana. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vienotu tiesisko regulējumu autopārvadājumu nozarē (B8-0324/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tādu valstu tiesību aktu harmonizāciju, ar kuriem apkaro iebiedēšanu tiešsaistē (B8-0327/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas aģentūras izveidi adopcijai ES iekšienē (B8-0328/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ES un ASV brīvās tirdzniecības nolīgumu (transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību) un putnkopības nozari (B8-0329/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ES un ASV brīvās tirdzniecības nolīgumu (transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerību) un truškopības nozari (B8-0330/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieprasītu pakalpojumu aktivizēšanu viedtālruņos (B8-0331/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Vidusjūras līmeņa celšanos un Itālijas piekrastes joslu aizsardzību (B8-0332/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

TRAN

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Itālijas lauksaimniecības pārtikas produktu aizsardzību (B8-0333/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par feminicīda noziegumu izplatību Itālijā (B8-0334/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārmērīgu naftas piesārņojumu Vidusjūrā (B8-0335/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sliktajiem laikapstākļiem Itālijā — lauksaimniecības nozares krīze Veneto reģionā (B8-0336/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sliktajiem laikapstākļiem Itālijas ziemeļos un riskiem (B8-0337/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nelegālo zveju Gardas ezerā (B8-0338/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par iespēju noteikt skaidru regulējumu ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) dalībvalstīm, kā eventuāli atteikties no vienotās valūtas (B8-0339/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jaunu meiteņu izprecināšanas problēmām (B8-0340/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par regulas pārskatīšanu attiecībā uz pārtikas produktu norādēm, kas MVU izmaksā pārāk daudz (B8-0341/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par prasību ieviest visām dalībvalstīm kopīgus zvejas noteikumus (B8-0342/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par norādes „made in Italy” aizsardzību saistībā ar liķieri Sambuca (B8-0343/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par brīvprātīgā darba apvienību aizsardzību — glābšana kalnos (B8-0344/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vardarbību un ļaunprātībām pret sievietēm un meitenēm Dārfūrā (B8-0345/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Turcijas pievienošanās sarunu pārtraukšanu (B8-0347/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Urmas Paet. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par militārajām lidmašīnām, kas lido Eiropas gaisa telpā ar atslēgtām sakaru sistēmām un uztvērējraidītājiem un apdraud pasažieru lidmašīnas (B8-0361/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tādu valsts tiesību aktu saskaņošanu, kuru mērķis ir apkarot vardarbību stadionos (B8-0363/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

CULT

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Eternit lietu un vides katastrofu izraisījuša noziedzīga nodarījuma noilgumu (B8-0364/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tāda mehānisma izveidi, ar kuru uzrauga ES un ASV nolīguma (transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerības) īstenošanu, lai aizsargātu darba ņēmēju pamattiesības (B8-0365/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par banku regulējuma pārskatāmības uzlabošanu (B8-0366/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par iespējām izvēlēties gāzes un elektroenerģijas apgādes uzņēmumu — Itālijas patērētāji atrodas visneizdevīgākajā stāvoklī salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm (B8-0367/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

IMCO

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bērnu materiālo un kultūras nabadzību Itālijā (B8-0368/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tiešsaistes krāpšanas ar pārtikas produktiem pieaugumu Eiropā un pastāvīgas uzraudzības un dalībvalstu salīdzināšanas ekspertu grupas izveidi (B8-0369/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

IMCO

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eirostata datiem — 122,6 miljoni Eiropas iedzīvotāju ir pakļauti nabadzības riskam (B8-0370/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par derīguma termiņu pārsniegušu pārtikas produktu izņemšanu no aprites Itālijā — Eiropas iedzīvotāju veselības aizsardzības nodrošināšana (B8-0371/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par patvēruma pieprasījumu Itālijā — Regulas (EK) Nr. 343/2003 (bijušās Dublinas konvencijas) ievērošana (B8-0372/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bērnu stāvokli vietās, kur pasaulē norisinās karadarbība (B8-0373/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

2.2. Ieteikuma priekšlikums (Reglamenta 134. pants)

- Javier Nart. Eiropas Parlamenta ieteikums Padomei par stāvokli Irākā un Sīrijā un ISIS ofensīvu (B8-0360/2014)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

2.3. Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 105. panta 4. punkts)

- Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen un Linnéa Engström – par Komisijas 2014. gada 19. augusta deleģēto regulu, ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (C(2014)05833 - 2014/2805(DEA) (B8-0348/2014)).


6. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


7. Parlamenta sastāvs

Louis Ide ir rakstiski paziņojis par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar 2014. gada 19. decembri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 3. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot no minētās dienas, Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Demokrātiskās opozīcijas vajāšana Venecuēlā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 un B8-0380/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0375/2014

(aizstāj B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014 un B8-0379/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Luis de Grandes Pascual, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Francisco José Millán Mon, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Csaba Sógor, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Marijana Petir, Elisabetta Gardini un Gabrielius Landsbergis PPE grupas vārdā;

Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Michela Giuffrida, Javi López, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Miroslav Poche un Neena Gill S&D grupas vārdā;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki un Arne Gericke ECR grupas vārdā;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Antanas Guoga, Martina Dlabajová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2014)0106).

Uzstāšanās

João Ferreira – pēc balsošanas, prasot, lai viņam dot iespēju paskaidrot balsojumu par šo tekstu (sēdes vadītāja uz viņa lūgumu neatbildēja un atgādināja Reglamenta noteikumus šajā jomā).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0378/2014 un B8-0380/2014 vairs nav spēkā.)


8.2. Mauritānija, jo īpaši Biram Dah Abeid lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 un B8-0388/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0382/2014

(aizstāj B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014 un B8-0387/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Philippe Juvin, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Lara Comi, David McAllister, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir un Gabrielius Landsbergis PPE grupas vārdā;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Hugues Bayet, Enrico Gasbarra, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Gilles Pargneaux, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Enrique Guerrero Salom, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill un Vilija Blinkevičiūtė S&D grupas vārdā;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská un Arne Gericke ECR grupas vārdā;

Gérard Deprez, Fernando Maura Barandiarán, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Nathalie Griesbeck, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová un Javier Nart ALDE grupas vārdā;

Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Maria Heubuch, Ernest Urtasun un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā;

Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2014)0107).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0388/2014 vairs nav spēkā.)


8.3. Sudāna — Dr. Amin Mekki Medani lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 un B8-0395/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0389/2014

(aizstāj B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 un B8-0395/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Maurice Ponga, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, David McAllister, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Inese Vaidere, Tadeusz Zwiefka, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Gabrielius Landsbergis un Anna Záborská PPE grupas vārdā;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Norbert Neuser, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill un Vilija Blinkevičiūtė S&D grupas vārdā;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská un Arne Gericke ECR grupas vārdā;

Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová un Gérard Deprez ALDE grupas vārdā;

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Maria Heubuch un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā;

Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2014)0108).


8.4. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu III pielikums (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0348/2014.

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai nepieciešams kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.


8.5. Iebildumu neizteikšana pret deleģētu aktu — ex ante iemaksas noregulējuma finansēšanas mehānismos (balsošana)

Par rezolūcijas priekšlikumu paziņoja 2014. gada 16. decembrī (16.12.2014. protokola 13. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums B8-0381/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2014)0109).


9. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītāja Parlamenta vārdā sveica Gruzijas prezidentu Guiorgui Margvelachvili, kurš bija ieņēmis vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā saistībā ar balsošanu par ES un Gruzijas asociācijas nolīgumu.


10. Balsošanas laiks (turpinājums)

10.1. Asociācijas nolīguma noslēgšana ar Gruziju (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses [2014/2816(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts.)

NENORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2014)0110).

Uzstāšanās

Cristian Dan Preda ierosināja mutisku grozījumu, ar kuru tiktu iekļauts jauns 16. punkts, un to pieņēma. Viņš arī norādīja uz Gruzijas bijušā prezidenta Mikhaïl Saakachvili klātbūtni tribīnēs.


10.2. Asociācijas nolīgums ar Gruziju *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2014)0111).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


11. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

(Trešdienas, 2014. gada 17. decembra, balsošanas laiks)

Stāvoklis Vidusjūrā un nepieciešamība pēc vispārējas ES pieejas migrācijai – (2014/2907(RSP)) – B8-0362/2014
Laura Ferrara, Sven Schulze, Michela Giuffrida, Jordi Sebastià, Marie-Christine Arnautu, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský un Alessandra Moretti

(Ceturtdienas, 2014. gada 18. decembra, balsošanas laiks)

Andrejs Mamikins ziņojums - A8-0042/2014
Marek Jurek, Jiří Pospíšil, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Daniel Hannan, Steven Woolfe un Seán Kelly

Ieteikums Andrejs Mamikins A8-0041/2014
Jiří Pospíšil un David Coburn


12. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


13. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis Verts/ALE grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputātu.

BUDG komiteja: Ernest Maragall – Heidi Hautala vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


14. Apropriāciju pārvietojumi

Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Eiropas Ārējās darbības dienesta iesniegto projektu attiecībā uz apropriāciju pārvietojumiem EEAS 2/2014.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Euratom Apgādes aģentūra ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par 2014. gada 24. novembra iekšējiem apropriāciju pārvietojumiem, kas balstās uz budžeta izpildi.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja savā 2014. gada 3. decembra sanāksmē apstiprināja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas iesniegto projektu attiecībā uz apropriāciju pārvietojumu DEC 2/2014.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja savā 2014. gada 3. decembra sanāksmē apstiprināja Reģionu komitejas iesniegto projektu attiecībā uz apropriāciju pārvietojumiem INF 8/2014, INF 9/2014, INF 10/2014, INF 11/2014, INF 12/2014 un INF 13/2014.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. pantu Budžeta komiteja savā 2014. gada 3. decembra sanāksmē apstiprināja Eiropas Ombuda iesniegto projektu attiecībā uz apropriāciju pārvietojumu Nr. 5/2014.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. pantu Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Tiesas iesniegto projektu attiecībā uz apropriāciju pārvietojumu Nr. 3/2014.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja savā 2014. gada 3. decembra sanāksmē apstiprināja Komisijas iesniegto projektu attiecībā uz apropriāciju pārvietojumiem DEC 37/2014, DEC 42/2014 un DEC 53/2014.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja savā 2014. gada 11. decembra sanāksmē apstiprināja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas iesniegto projektu attiecībā uz apropriāciju pārvietojumiem DEC 40/2014, DEC 46/2014, 49/2014, DEC 50/2014 un DEC 55/2014.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas apropriāciju pārvietojumu DEC 2/2014.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi Eiropas Ārējās darbības dienesta apropriāciju pārvietojumu DEC 2/2014.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi Eiropas Ombuda apropriāciju pārvietojumu Nr. 5/2014.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 37/2014, DEC 48/2014, DEC 53/2014 un DEC 55/2014.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 40/2014, kas pievienots lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (pieteikums EGF/2014/010 IT/Whirlpool).

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 46/2014, kas pievienots lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Francijas pieteikums EGF/2013/014 FR/Air France).

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 49/2014, kas pievienots lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Polijas pieteikums EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.).

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 50/2014, kas pievienots lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (pieteikums EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas).

Saskaņā ar Finanšu regulas 203. pantu Budžeta komiteja savā 2014. gada 11. decembra sanāksmē nolēma neizteikt iebildumus pret trīs stāvu daļēju renovāciju Atrium K ēkā Briselē un pret šo telpu pārveidošanu par apmeklētāju uzņemšanas zonu.


15. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

- Lorenzo Fontana. Rezolūcijas priekšlikums par atļauju piešķiršanas kritēriju saskaņošanu attiecībā un aktīvajām vielām, kuras dalībvalstis izmato lauksaimniecības pārtikas produktos (B8-0275/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI   


16. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


17. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 12.01.2015. līdz 15.01.2015.


18. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 12.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boștinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Crowley, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Batten, Bradbourn, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Juridisks paziņojums - Privātuma politika