Indiċi 
Minuti
PDF 229kWORD 184k
Il-Ħamis, 18 ta' Diċembru 2014 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
2.1.Persekuzzjoni tal-oppożizzjoni demokratika fil-Venezwela
  
2.2.Mawritanja, b'mod partikolari l-każ ta' Biram Dah Abeid
  
2.3.Sudan: il-każ ta' Dr. Amin Mekki Medani
 3.Merħba
 4.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (kumplament tad-dibattitu)
  
4.1.Sudan: il-każ ta' Dr. Amin Mekki Medani (kumplament tad-dibattitu)
 5.Dokumenti mressqa
 6.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 7.Kompożizzjoni tal-Parlament
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Persekuzzjoni tal-oppożizzjoni demokratika fil-Venezwela (votazzjoni)
  
8.2.Mawritanja, b'mod partikolari l-każ ta' Biram Dah Abeid (votazzjoni)
  
8.3.Sudan: il-każ ta' Dr. Amin Mekki Medani (votazzjoni)
  
8.4.Anness III tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika sistema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati (votazzjoni)
  
8.5.L-ebda oġġezzjoni għal att delegat: kontribuzzjonijiet ex ante għall-arranġamenti ta' finanzjament ta' riżoluzzjoni (votazzjoni)
 9.Merħba
 10.Ħin tal-votazzjonijiet (kumplament)
  
10.1.Konklużjoni ta' Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Ġeorġja (votazzjoni)
  
10.2.Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Ġeorġja *** (votazzjoni)
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 14.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 15.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 16.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 17.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 18.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 10.00.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal- Minuti ta' 16.12.2014.)


2.1. Persekuzzjoni tal-oppożizzjoni demokratika fil-Venezwela

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 u B8-0380/2014 (2014/2998(RSP))

Luis de Grandes Pascual, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Fernando Maura Barandiarán u Javier Couso Permuy ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Jaromír Štětina f'isem il-Grupp PPE, Francisco Assis f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Beatriz Becerra Basterrechea, Karol Karski f'isem il-Grupp ECR, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Klaus Buchner, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Karol Karski u Javier Nart, Amjad Bashir f'isem il-Grupp EFDD, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Bas Belder, Renate Weber u Inês Cristina Zuber.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Carlos Iturgaiz, Claudia Tapardel, Andrew Lewer u Miguel Viegas.

Intervent ta': Benedetto Della Vedova (President fil-kariga tal-Kunsill).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.1 tal- Minuti ta' 18.12.2014.


2.2. Mawritanja, b'mod partikolari l-każ ta' Biram Dah Abeid

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 u B8-0388/2014 (2014/2999(RSP))

Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Jana Žitňanská, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Gérard Deprez u Lidia Senra Rodríguez ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Stanislav Polčák f'isem il-Grupp PPE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Bogdan Brunon Wenta u Seán Kelly.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Notis Marias u Ivan Jakovčić.

Intervent ta': Benedetto Della Vedova (President fil-kariga tal-Kunsill).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.2 tal- Minuti ta' 18.12.2014.


2.3. Sudan: il-każ ta' Dr. Amin Mekki Medani

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 u B8-0395/2014 (2014/3000(RSP))

Judith Sargentini, Joachim Zeller, Charles Tannock, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Urmas Paet u Marie-Christine Vergiat ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Francesc Gambús f'isem il-Grupp PPE, Kashetu Kyenge f'isem il-Grupp S&D, Valdemar Tomaševski f'isem il-Grupp ECR, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Aymeric Chauprade Membru mhux affiljat, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg u Georg Mayer.

(Kumplament tad-dibattitu: punt 4 tal- Minuti ta' 18.12.2014)


3. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lill-membri tad-delegazzjoni tal-Parlament Svizzeru, immexxija minn Kathy Riklin, akkumpanjata minn Roland Rino Buechel, Viċi President tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin tal-Kunsill Nazzjonali, u minn Christian Levrat, Viċi President tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin tal-Kunsill tal-Istati, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.


4. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (kumplament tad-dibattitu)

(Bidu tad-dibattitu: punt 2 tal- Minuti ta' 18.12.2014)


4.1. Sudan: il-każ ta' Dr. Amin Mekki Medani (kumplament tad-dibattitu)

Intervent ta': Benedetto Della Vedova (President fil-kariga tal-Kunsill).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.3 tal- Minuti ta' 18.12.2014.

°
° ° °

Intervent ta': Bruno Gollnisch.

PRESIDENZA: Adina-Ioana VĂLEAN
Viċi President


5. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Council of the European Union: Appointment of the Chairperson of the European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB) (N8-0070/2014 - C8-0285/2014 - 2014/0902(NLE)) (Dan id-dokument huwa disponibbli biss bl-Ingliż)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni Ewropea dwar il-protezzjoni legali tas servizzi bbażati fuq, jew jikkonsistu minn, aċċess kondizzjonali (07597/2014 - C8-0286/2014 - 2010/0361(NLE))

irriferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

2) mill-Membri

2.1) mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Dominique Bilde u Jean-Marie Le Pen. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-klonazzjoni tal-annimali għal skopijiet alimentari (B8-0317/2014)

irriferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

ENVI

- Dominique Bilde u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-obbligu tal-isturdament tal-annimali qabel ma jitbiċċru jew jinqatlu (B8-0318/2014)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Dominique Bilde u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konsum eċċessiv ta' antibijotiċi u ż-żieda kostanti tar-reżistenza għalihom (B8-0320/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Dominique Bilde u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tisħiħ tal-miżuri ta' emerġenza għal ġlieda kontra t-tixrid tal-influwenza tat-tjur fl-Unjoni Ewropea (B8-0321/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

AGRI

- Lorenzo Fontana. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħtieġa li l-għajnuna għall-iżvilupp min-naħa tal-UE tingħata bil-kundizzjoni li l-pajjiżi benefiċjarji jirrispettaw il-libertà reliġjuża (B8-0322/2014)

irriferut

responsabbli:

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-benessri tal-annimali fil-farms tal-minkijiet (B8-0323/2014)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Lorenzo Fontana. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar qafas komuni ta' regolamentazzjoni għas-settur tat-trasport bit-triq (B8-0324/2014)

irriferut

responsabbli:

TRAN

opinjoni:

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-armonizzazzjoni tar-regolamenti nazzjonali kontra l-bullying ċibernetiku (B8-0327/2014)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' aġenzija Ewropea għall-adozzjonijiet fi ħdan l-UE (B8-0328/2014)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ftehim ta' kummerċ ħieles UE-Stati Uniti (TTIP) u s-settur tal-pollam (B8-0329/2014)

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ftehim ta' kummerċ ħieles UE-USA (TTIP) u dwar is-settur tat-trobbija tal-fniek (B8-0330/2014)

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-attivazzjoni ta' servizzi mhux mitluba fuq l-ismartphones (B8-0331/2014)

irriferut

responsabbli:

IMCO

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda fil-livell tal-Baħar Mediterran u l-ħarsien taż-żoni kostali Taljani (B8-0332/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

TRAN

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-difiża tal-prodotti agroalimentari Taljani (B8-0333/2014)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tixrid tar-reat ta' femminiċidju fl-Italja (B8-0334/2014)

irriferut

responsabbli:

FEMM

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kwantità eċċessiva ta' żejt fil-Baħar Mediterran (B8-0335/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-maltemp fl-Italja: emerġenza fil-Veneto minħabba l-kriżi tas-settur agrikolu (B8-0336/2014)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-maltemp fit-Tramuntana tal-Italja u r-riskji għat-trobbija tan-naħal (B8-0337/2014)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sajd illegali fil-Lag ta' Garda (B8-0338/2014)

irriferut

responsabbli:

PECH

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-possibilitajiet għall-Istati Membri tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM) li jiksbu regoli ċari li jirregolaw l-eventwali abbandun tal-munita unika (B8-0339/2014)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kwistjoni tal-għarajjes bniet (B8-0340/2014)

irriferut

responsabbli:

FEMM

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-reviżjoni tar-Regolament dwar l-indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-Saħħa, li hu ta' piż kbir wisq għall-SMEs (B8-0341/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal regoli komuni għall-Istati Membri kollha fir-rigward tas-sajd (B8-0342/2014)

irriferut

responsabbli:

PECH

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-"made in Italy": il-każ tas-sambuca (B8-0343/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-assoċjazzjonijiet ta' volontarjat – Tfittxija u Salvataġġ Alpin (B8-0344/2014)

irriferut

responsabbli:

CULT

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-vjolenza u l-abbuż fuq in-nisa u t-tfal f'Darfur (B8-0345/2014)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-interruzzjoni tan-negozjati mat-Turkija dwar l-adeżjoni (B8-0347/2014)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Urmas Paet. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ajruplani militari li jittajru fl-ispazju tal-ajru Ewropew bis-sistemi ta' komunikazzjoni u t-transponders mitfijin u li jikkostitwixxu theddida għall-ajruplani tal-passiġġieri (B8-0361/2014)

irriferut

responsabbli:

TRAN

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet nazzjonali għall-ġlieda kontra l-vjolenza fl-istadiums (B8-0363/2014)

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

CULT

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-każ Eternit u dwar il-preskrizzjoni tar-reat ta' diżastru ambjentali (B8-0364/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' mekkaniżmu ta' monitoraġġ tal-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles UE-Stati Uniti (TTIP) għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-ħaddiema (B8-0365/2014)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-titjib fit-trasparenza tal-leġiżlazzjoni bankarja fl-Ewropa (B8-0366/2014)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-mobilità bejn l-operaturi tal-gass u tal-elettriku: il-konsumaturi Taljani huma l-iktar żvantaġġati fl-Ewropa (B8-0367/2014)

irriferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

IMCO

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-faqar materjali u kulturali tat-tfal fl-Italja (B8-0368/2014)

irriferut

responsabbli:

CULT

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda fil-frodi tal-ikel online fl-Ewropa u l-ħolqien ta' bord permanenti għall-monitoraġġ u l-konfront bejn l-Istati Membri (B8-0369/2014)

irriferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

IMCO

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar Eurostat: 122,6 miljun ċittadin Ewropew f'riskju ta' faqar (B8-0370/2014)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konfiska ta' prodotti alimentari skaduti fl-Italja: garanzija għall-ħarsien tas-saħħa taċ-ċittadini Ewropej (B8-0371/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-applikazzjonijiet għall-ażil fl-Italja: konformità mar-Regolament (KE) Nru 343/2003 (ex Konvenzjoni ta' Dublin) (B8-0372/2014)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-qagħda tat-tfal fiż-żona milquta mill-gwerer madwar id-dinja (B8-0373/2014)

irriferut

responsabbli:

AFET

2.2) proposta għal rakkomandazzjonijiet (Artikolu 134 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Javier Nart. Proposta għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar is-sitwazzjoni fl-Iraq u fis-Sirja u l-offensiva tal-ISIS (B8-0360/2014)

irriferut

responsabbli:

AFET

2.3) mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 105(4) tar-Regoli ta' Proċedura)

- Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström, dwar ir-Regolament delegat tal-Kummissjoni tad-19 ta' Awwissu 2014 li jemenda l-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati C(2014)05833 ; 2014/2805(DEA) (B8-0348/2014).


6. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


7. Kompożizzjoni tal-Parlament

Louis Ide avża bil-miktub bir-riżenja tiegħu minn Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 19 ta' Diċembru 2014.

Bi qbil mal-Artikolu 4(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ikkonstata li l-post huwa vakanti li jiddekorri minn din id-data u informa lill-awtorità nazzjonali kkonċernata dwar dan.


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


8.1. Persekuzzjoni tal-oppożizzjoni demokratika fil-Venezwela (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 u B8-0380/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0375/2014

(flok B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014 u B8-0379/2014)

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Luis de Grandes Pascual, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Francisco José Millán Mon, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Csaba Sógor, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Marijana Petir, Elisabetta Gardini u Gabrielius Landsbergis f'isem il-Grupp PPE;

Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Michela Giuffrida, Javi López, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Miroslav Poche u Neena Gill f'isem il-Grupp S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki u Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Antanas Guoga, Martina Dlabajová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš u Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE.

Adozzjoni (P8_TA(2014)0106)

Intervent

João Ferreira, wara l-votazzjoni, biex jitlob li jkun jista' jagħti spjegazzjonijiet tal-vot dwar dan it-test (il-President ma laqgħetx it-talba tiegħu u fakkret fid-dispożizzjonijiet tar-Regoli ta' Proċedura fil-qasam).

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0378/2014 u B8-0380/2014 iddekadew.)


8.2. Mawritanja, b'mod partikolari l-każ ta' Biram Dah Abeid (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 u B8-0388/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0382/2014

(flok B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014 u B8-0387/2014)

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Philippe Juvin, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Lara Comi, David McAllister, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir u Gabrielius Landsbergis f'isem il-Grupp PPE;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Hugues Bayet, Enrico Gasbarra, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Gilles Pargneaux, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Enrique Guerrero Salom, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill u Vilija Blinkevičiūtė f'isem il-Grupp S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská u Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR;

Gérard Deprez, Fernando Maura Barandiarán, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Nathalie Griesbeck, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová u Javier Nart f'isem il-Grupp ALDE;

Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Maria Heubuch, Ernest Urtasun u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2014)0107)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0388/2014 iddekadiet.)


8.3. Sudan: il-każ ta' Dr. Amin Mekki Medani (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 u B8-0395/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0389/2014

(flok B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 u B8-0395/2014)

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Maurice Ponga, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, David McAllister, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Inese Vaidere, Tadeusz Zwiefka, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Gabrielius Landsbergis u Anna Záborská f'isem il-Grupp PPE;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Norbert Neuser, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill u Vilija Blinkevičiūtė f'isem il-Grupp S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská u Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR;

Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová u Gérard Deprez f'isem il-Grupp ALDE;

Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Maria Heubuch u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2014)0108)


8.4. Anness III tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika sistema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0348/2014

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa għall-adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Rifjut


8.5. L-ebda oġġezzjoni għal att delegat: kontribuzzjonijiet ex ante għall-arranġamenti ta' finanzjament ta' riżoluzzjoni (votazzjoni)

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni tħabbret fid-data 16 ta' Diċembru 2014 (punt 13 tal- Minuti ta' 16.12.2014).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0381/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2014)0109).


9. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, tat merħba lill-President tal-Ġeorġja, Giorgi Margvelashvili, li ħa postu fil-gallarija uffiċjali fl-okkażjoni tal-votazzjoni dwar il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ġeorġja.


10. Ħin tal-votazzjonijiet (kumplament)

10.1. Konklużjoni ta' Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Ġeorġja (votazzjoni)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ġeorġja min-naħa l-oħra [2014/2816(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI MHUX LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2014)0110)

Intervent

Cristian Dan Preda ppreżenta emenda orali bl-intenzjoni li jiżdied paragrafu 16 ġdid, li ġiet aċċettata, u semma l-fatt li fil-gallarija uffiċjali kien preżenti l-ex President tal-Ġeorġja, Mikheil Saakashvili.


10.2. Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Ġeorġja *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ġeorġja min-naħa l-oħra [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2014)0111)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


11. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

(Ħin tal-votazzjonijiet ta' nhar l-Erbgħa 17 ta' Diċembru 2014)

Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni – (2014/2907(RSP)) – B8-0362/2014
Laura Ferrara, Sven Schulze, Michela Giuffrida, Jordi Sebastià, Marie-Christine Arnautu, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský u Alessandra Moretti

(Ħin tal-votazzjonijiet ta' nhar il-Ħamis 18 ta' Diċembru 2014)

Rapport Andrejs Mamikins - A8-0042/2014
Marek Jurek, Jiří Pospíšil, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Daniel Hannan, Steven Woolfe u Seán Kelly

Rakkomandazzjoni Andrejs Mamikins A8-0041/2014
Jiří Pospíšil u David Coburn.


12. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


13. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talba ta' ħatra li ġejja mill-grupp Verts/ALE:

Kumitat BUDG: Ernest Maragall minflok Heidi Hautala

Din il-ħatra se titqies ratifikata jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


14. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Il-Kumitat għall-Baġits approva l-abbozz ippreżentat mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna dwar it-trasferiment ta' approprjazzjonijiet EEAS 2/2014.

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, l-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom informat lill-Awtorità baġitarja bit-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet interni bbażati fuq l-implimentazzjoni tal-baġit tal-24 ta' Novembru 2014.

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits approva, waqt il-laqgħa tiegħu tat-3 ta' Diċembru 2014, l-abbozz ippreżentat mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar it-trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 2/2014.

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits approva, waqt il-laqgħa tiegħu tat-3 ta' Diċembru 2014, l-abbozz ippreżentat mill-Kumitat tar-Reġjuni dwar it-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet INF 8/2014, INF 9/2014, INF 10/2014, INF 11/2014, INF 12/2014 u INF 13/2014.

Skont l-Artikolu 27 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits approva, waqt il-laqgħa tiegħu tat-3 ta' Diċembru 2014, l-abbozz ippreżentat mill-Ombudsman Ewropew dwar it-trasferiment ta' approprjazzjonijiet 5/2014.

Skont l-Artikolu 27 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits approva l-abbozz ippreżentat mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar it-trasferiment ta' approprjazzjonijiet 3/2014.

Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits approva, waqt il-laqgħa tiegħu tat-3 ta' Diċembru 2014, l-abbozz ippreżentat mill-Kummissjoni dwar it-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet DEC 37/2014, DEC 42/2014 u DEC 53/2014.

Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits approva, waqt il-laqgħa tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2014, l-abbozz ippreżentat mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar it-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet DEC 40/2014, DEC 46/2014, 49/2014, DEC 50/2014 u DEC 55/2014.

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew DEC 2/2014.

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna DEC 2/2014.

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Ombudsma Ewropew 5/2014.

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni DEC 37/2014, DEC 48/2014, DEC 53/2014 u DEC 55/2014.

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni DEC 40/2014 li takkumpanja d-deċiżjoni dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni EGF/2014/010 IT/Whirlpool).

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni DEC 46/2014 li takkumpanja d-deċiżjoni dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni EGF/2013/014 FR/Air France - Franza).

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni DEC 49/2014 li takkumpanja d-deċiżjoni dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Polonja).

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni DEC 50/2014 li takkumpanja d-deċiżjoni dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas).

Skont l-Artikolu 203 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda, waqt il-laqgħa tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2014 li ma jqajjimx oġġezzjoni għar-rinnovament parzjali ta' tliet sulari tal-binja Atrium K fi Brussell u dwar it-trasformazzjoni ta' dan l-ispazju f'żona ta' merħba lill-viżitaturi.


15. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Lorenzo Fontana. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-armonizzazzjoni tal-kriterji ta' awtorizzazzjoni tal-prinċipji attivi użati għall-produzzjoni agroalimentari min-naħa tal-Istati Membri (B8-0275/2014)
irriferut responsabbli: AGRI   


16. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


17. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 12 sad-data 15 ta' Jannar 2015.


18. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 12.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boștinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Crowley, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Skużati:

Batten, Bradbourn, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Avviż legali - Politika tal-privatezza