Index 
Proces-verbal
PDF 223kWORD 185k
Joi, 18 decembrie 2014 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
2.1.Venezuela: persecutarea opoziției democratice
  
2.2.Mauritania, în special cazul lui Biram Dah Abeid
  
2.3.Sudan: cazul lui Amin Mekki Medani
 3.Urări de bun venit
 4.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (continuarea dezbaterii)
  
4.1.Sudan: cazul lui Amin Mekki Medani (continuarea dezbaterii)
 5.Depunere de documente
 6.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 7.Componența Parlamentului
 8.Votare
  
8.1.Venezuela: persecutarea opoziției democratice (vot)
  
8.2.Mauritania, în special cazul lui Biram Dah Abeid (vot)
  
8.3.Sudan: cazul lui Amin Mekki Medani (vot)
  
8.4.Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (vot)
  
8.5.Decizia de a nu formula obiecțiuni: contribuțiile ex ante la mecanismele de finanțare a rezoluției (vot)
 9.Urări de bun venit
 10.Votare (continuare)
  
10.1.Încheierea Acordului de asociere cu Georgia (vot)
  
10.2.Acordul de asociere cu Georgia *** (vot)
 11.Explicații privind votul
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 13.Componența comisiilor și delegațiilor
 14.Transferuri de credite
 15.Decizii privind anumite documente
 16.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 17.Calendarul următoarelor ședințe
 18.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 10.00.


2. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 16.12.2014.)


2.1. Venezuela: persecutarea opoziției democratice

Propuneri de rezoluții B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 și B8-0380/2014 (2014/2998(RSP))

Luis de Grandes Pascual, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Fernando Maura Barandiarán și Javier Couso Permuy au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Jaromír Štětina, în numele Grupului PPE, Francisco Assis, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Beatriz Becerra Basterrechea, Karol Karski, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Klaus Buchner, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Karol Karski și Javier Nart, Amjad Bashir, în numele Grupului EFDD, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Bas Belder, Renate Weber și Inês Cristina Zuber.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Carlos Iturgaiz, Claudia Tapardel, Andrew Lewer și Miguel Viegas.

A intervenit: Benedetto Della Vedova (Președintele în exercițiu al Consiliului).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.1 al PV din 18.12.2014.


2.2. Mauritania, în special cazul lui Biram Dah Abeid

Propuneri de rezoluții B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 și B8-0388/2014 (2014/2999(RSP))

Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Jana Žitňanská, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Gérard Deprez și Lidia Senra Rodríguez au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Georgios Epitideios, neafiliat, Bogdan Brunon Wenta și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Notis Marias și Ivan Jakovčić.

A intervenit Benedetto Della Vedova (Președintele în exercițiu al Consiliului).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.2 al PV din 18.12.2014.


2.3. Sudan: cazul lui Amin Mekki Medani

Propuneri de rezoluții B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 și B8-0395/2014 (2014/3000(RSP))

Judith Sargentini, Joachim Zeller, Charles Tannock, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Urmas Paet și Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Francesc Gambús, în numele Grupului PPE, Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Aymeric Chauprade, neafiliat, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg și Georg Mayer.

(Urmarea dezbaterii: punctul 4 al PV din 18.12.2014)


3. Urări de bun venit

Președintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegației Parlamentului elvețian, conduse de Kathy Riklin, însoțită de Roland Rino Buechel, vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri externe a Consiliului Național, și de Christian Levrat, vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri externe a Consiliului Statelor, care a luat loc în tribuna oficială.


4. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (continuarea dezbaterii)

(Începutul dezbaterii: punctul 2 al PV din 18.12.2014)


4.1. Sudan: cazul lui Amin Mekki Medani (continuarea dezbaterii)

A intervenit Benedetto Della Vedova (Președintele în exercițiu al Consiliului).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 18.12.2014.

°
° ° °

A intervenit Bruno Gollnisch.

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă


5. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Council of the European Union: Appointment of the Chairperson of the European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB) (N8-0070/2014 - C8-0285/2014 – 2014/0902(NLE)) (Acest document există doar în EN)

retrimis

fond :

ECON

-Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat (07597/2014 - C8-0286/2014 - 2010/0361(NLE))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

2) de către deputați

2.1) propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Dominique Bilde și Jean-Marie Le Pen. Propunere de rezoluție referitoare la clonarea animalelor în scop alimentar (B8-0317/2014)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Dominique Bilde și Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la obligația de asomare înaintea sacrificării sau uciderii animalelor (B8-0318/2014)

retrimis

fond :

AGRI

- Dominique Bilde și Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la supraconsumul de antibiotice și progresia constantă a rezistenței la acestea (B8-0320/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde și Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la întărirea măsurilor de urgență pentru combaterea propagării gripei aviare în Uniunea Europeană (B8-0321/2014)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea de a condiționa acordarea de către UE a ajutorului pentru dezvoltare de respectarea libertății religioase în țările beneficiare (B8-0322/2014)

retrimis

fond :

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la bunăstarea animalelor în crescătoriile de nurci (B8-0323/2014)

retrimis

fond :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Propunere de rezoluție referitoare la un cadru comun de reglementare pentru sectorul transportului rutier (B8-0324/2014)

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la armonizarea reglementărilor naționale împotriva comportamentului agresiv pe internet (B8-0327/2014)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la crearea unei agenții europene pentru adopții în interiorul UE (B8-0328/2014)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la acordul de liber schimb UE-SUA (TTIP) și sectorul avicol (B8-0329/2014)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la acordul de liber schimb UE-SUA (TTIP) și sectorul cuniculturii (B8-0330/2014)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la activarea unor servicii nesolicitate pe telefoanele inteligente (B8-0331/2014)

retrimis

fond :

IMCO

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la creșterea nivelului Mării Mediteraneene și protecția zonelor de coastă italiene (B8-0332/2014)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

TRAN

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protecția produselor agroalimentare italiene (B8-0333/2014)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la răspândirea infracțiunii de feminicid în Italia (B8-0334/2014)

retrimis

fond :

FEMM

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la cantitatea excesivă de petrol din Marea Mediterană (B8-0335/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile meteorologice nefavorabile din Italia: situație de urgență în regiunea Veneto - criză în sectorul agricol (B8-0336/2014)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile meteorologice nefavorabile din Nordul Italiei și riscurile pentru apicultură (B8-0337/2014)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la pescuitul ilegal pe lacul Garda (B8-0338/2014)

retrimis

fond :

PECH

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la posibilitatea ca statele membre ale Uniunii Economice și Monetare (UEM) să dispună de reguli clare care să reglementeze eventuala renunțare la moneda unică (B8-0339/2014)

retrimis

fond :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la problema căsătoriei fetelor la vârste fragede (B8-0340/2014)

retrimis

fond :

FEMM

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la revizuirea regulamentului privind mențiunile nutriționale înscrise pe produsele alimentare, prea costisitor pentru IMM-uri (B8-0341/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la solicitarea unor reguli comune pentru toate statele membre în domeniul pescuitului (B8-0342/2014)

retrimis

fond :

PECH

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea mențiunii „made in Italy”: cazul sambuca (B8-0343/2014)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protecția asociațiilor de voluntariat - căutarea și salvarea alpină (B8-0344/2014)

retrimis

fond :

CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la violențele și abuzurile împotriva femeilor și copiilor din Darfur (B8-0345/2014)

retrimis

fond :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la întreruperea negocierilor de aderare cu Turcia (B8-0347/2014)

retrimis

fond :

AFET

- Urmas Paet. Propunere de rezoluție referitoare la avioanele militare care zboară în spațiul aerian european cu sistemele de comunicații și transponderele dezactivate și amenință avioanele de pasageri (B8-0361/2014)

retrimis

fond :

TRAN

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la armonizarea legislației naționale pentru combaterea violenței pe stadioane (B8-0363/2014)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la cazul Eternit și prescrierea infracțiunii de provocare a unui dezastru ecologic (B8-0364/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la crearea unui mecanism de monitorizare a Acordului de liber schimb UE-SUA (TTIP) pentru a proteja drepturile fundamentale ale lucrătorilor (B8-0365/2014)

retrimis

fond :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la îmbunătățirea transparenței în ceea ce privește legislația din domeniul bancar în Europa (B8-0366/2014)

retrimis

fond :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la mobilitatea operatorilor de gaz și electricitate: consumatorii italieni sunt cei mai dezavantajați din Europa (B8-0367/2014)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

IMCO

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la sărăcia materială și culturală în rândul copiilor din Italia (B8-0368/2014)

retrimis

fond :

CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la intensificarea fraudelor alimentare on-line în Europa și crearea unei platforme permanente de monitorizare și de comparare a situației din statele membre (B8-0369/2014)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

IMCO

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la statistica Eurostat: 122,6 milioane de cetățeni europeni sunt expuși riscului de sărăcie (B8-0370/2014)

retrimis

fond :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la confiscarea produselor alimentare expirate în Italia: garanția pentru protecția sănătății cetățenilor europeni (B8-0371/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la cererile de azil în Italia: respectarea Regulamentului (CE) nr. 343/2003 (fosta Convenție de la Dublin) (B8-0372/2014)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la situația copiilor din zonele de război ale lumii (B8-0373/2014)

retrimis

fond :

AFET

2.2) propunere de recomandare (articolul 134 din Regulamentul de procedură)

- Javier Nart. Propunere de recomandare adresată Consiliului referitoare la situația din Irak și Siria și la ofensiva ISIS (B8-0360/2014)

retrimis

fond :

AFET

2.3) propuneri de rezoluție [articolul 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]

- Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström, referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 august 2014 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (C(2014)05833 - 2014/2805(DEA) (B8-0348/2014)).


6. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


7. Componența Parlamentului

Louis Ide și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputat în Parlament, aceasta producând efecte de la 19 decembrie 2014.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, Parlamentul European a constatat existența locului vacant cu începere de la data respectivă și a informat autoritatea națională în cauză.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Venezuela: persecutarea opoziției democratice (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 și B8-0380/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0375/2014

(care înlocuiește B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014 și B8-0379/2014)

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Luis de Grandes Pascual, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Francisco José Millán Mon, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Csaba Sógor, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Marijana Petir, Elisabetta Gardini și Gabrielius Landsbergis, în numele Grupului PPE;

Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Michela Giuffrida, Javi López, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Miroslav Poche și Neena Gill, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki și Arne Gericke, în numele Grupului ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Antanas Guoga, Martina Dlabajová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš și Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE.

Adoptat (P8_TA(2014)0106)

Intervenție

João Ferreira, după vot, pentru a solicita posibilitatea de a oferi explicații ale votului privind acest text (Președinta nu a dat curs solicitării și a reamintit prevederile în acest sens ale Regulamentului de procedură).

(Propunerile de rezoluții B8-0378/2014 și B8-0380/2014 au devenit caduce.)


8.2. Mauritania, în special cazul lui Biram Dah Abeid (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 și B8-0388/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0382/2014

(care înlocuiește B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014 și B8-0387/2014)

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Philippe Juvin, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Lara Comi, David McAllister, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir și Gabrielius Landsbergis, în numele Grupului PPE;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Hugues Bayet, Enrico Gasbarra, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Gilles Pargneaux, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Enrique Guerrero Salom, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill și Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská și Arne Gericke, în numele Grupului ECR;

Gérard Deprez, Fernando Maura Barandiarán, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Nathalie Griesbeck, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová și Javier Nart, în numele Grupului ALDE;

Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Maria Heubuch, Ernest Urtasun și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE;

Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2014)0107)

(Propunerea de rezoluție B8-0388/2014 a devenit caducă.)


8.3. Sudan: cazul lui Amin Mekki Medani (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 și B8-0395/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0389/2014

(care înlocuiește B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 și B8-0395/2014)

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Maurice Ponga, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, David McAllister, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Inese Vaidere, Tadeusz Zwiefka, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Gabrielius Landsbergis și Anna Záborská, în numele Grupului PPE;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Norbert Neuser, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill și Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská și Arne Gericke, în numele Grupului ECR;

Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová și Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE;

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Maria Heubuch și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE;

Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2014)0108)


8.4. Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (vot)

Propunere de rezoluție B8-0348/2014

(Majoritate calificată pentru adoptarea propunerii de rezoluție)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins


8.5. Decizia de a nu formula obiecțiuni: contribuțiile ex ante la mecanismele de finanțare a rezoluției (vot)

Propunerea de rezoluție a fost anunțată la 16 decembrie 2014 (punctul 13 al PV din 16.12.2014).

Propunere de rezoluție B8-0381/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2014)0109).


9. Urări de bun venit

Dna Președintă a urat, în numele Parlamentului, bun venit Președintelui Georgiei, dl Guiorgui Margvelachvili, care a luat loc la tribuna oficială cu ocazia votării acordului de asociere UE-Georgia.


10. Votare (continuare)

10.1. Încheierea Acordului de asociere cu Georgia (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte [2014/2816(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE NELEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2014)0110)

Intervenție

Cristian Dan Preda, care a prezentat un amendament oral, admis, pentru adăugarea unui nou punct 16 și care a menționat prezența în tribune a fostului președinte al Georgiei, dl Mihail Saakaşvili .


10.2. Acordul de asociere cu Georgia *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2014)0111)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


11. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

(Votarea de miercuri, 17 decembrie 2014)

Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației la nivelul UE – (2014/2907(RSP)) – B8-0362/2014
Laura Ferrara, Sven Schulze, Michela Giuffrida, Jordi Sebastià, Marie-Christine Arnautu, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský și Alessandra Moretti

(Votarea de joi, 18 decembrie 2014)

Raport Andrejs Mamikins - A8-0042/2014
Marek Jurek, Jiří Pospíšil, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Daniel Hannan, Steven Woolfe și Seán Kelly

Recomandare Andrejs Mamikins A8-0041/2014
Jiří Pospíšil și David Coburn.


12. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


13. Componența comisiilor și delegațiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului Verts/ALE următoarea cerere de numire:

BUDG: Ernest Maragall, în locul lui Heidi Hautala

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


14. Transferuri de credite

Comisia pentru bugete a aprobat proiectul prezentat de Serviciul European de Acțiune Externă referitor la transferurile de credite EEAS 2/2014.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Agenția de Aprovizionare a Euratom a informat autoritatea bugetară cu privire la transferurile de credite interne pe baza execuției bugetare din 24 noiembrie 2014.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a aprobat, în cadrul reuniunii sale din 3 decembrie 2014, proiectul prezentat de Comitetul Economic și Social European referitor la transferul de credite DEC 2/2014.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a aprobat, în cadrul reuniunii sale din 3 decembrie 2014, proiectul prezentat de Comitetul Regiunilor referitor la transferurile de credite INF 8/2014, INF 9/2014, INF 10/2014, INF 11/2014, INF 12/2014 și INF 13/2014.

În conformitate cu articolul 27 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a aprobat, în cadrul reuniunii sale din 3 decembrie 2014, proiectul prezentat de Ombudsmanul European referitor la transferul de credite 5/2014.

În conformitate cu articolul 27 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a aprobat proiectul prezentat de Curtea de Justiție referitor la transferul de credite 3/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a aprobat, în cadrul reuniunii sale din 3 decembrie 2014, proiectul prezentat de la Comisie referitor la transferurile de credite DEC 37/2014, DEC 42/2014 și DEC 53/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a aprobat, în cadrul reuniunii sale din 11 decembrie 2014, proiectul prezentat de Comitetul Economic și Social European referitor la transferurile de credite DEC 40/2014, DEC 46/2014, 49/2014, DEC 50/2014 și DEC 55/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite al Comitetului Economic și Social European DEC 2/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite al Serviciului European de Acțiune Externă DEC 2/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite al Ombudsmanului European 5/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferurilor de credite ale Comisiei DEC 37/2014, DEC 48/2014, DEC 53/2014 și DEC 55/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite al Comisiei DEC 40/2014 care însoțește decizia privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2014/010 IT/Whirlpool).

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite al Comisiei DEC 46/2014 care însoțește decizia privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2013/014 FR/Air France - France).

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite al Comisiei DEC 49/2014 care însoțește decizia privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Polonia).

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite al Comisiei DEC 50/2014 care însoțește decizia privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas).

În conformitate cu articolul 203 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis, în cadrul reuniunii sale din 11 decembrie 2014, să nu formuleze obiecțiuni cu privire la renovarea parțială a trei etaje în clădirea Atrium K de la Bruxelles și la transformarea spațiului respectiv în zonă de primire a vizitatorilor.


15. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

- Lorenzo Fontana. Propunere de rezoluție referitoare la uniformizarea criteriilor de autorizare a substanțelor active utilizate de statele membre pentru produsele agroalimentare (B8-0275/2014)
retrimis fond: AGRI   


16. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


17. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 12 și 15 ianuarie 2015.


18. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la ora 12.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boștinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Crowley, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Absenți motivat

Batten, Bradbourn, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Aviz juridic - Politica de confidențialitate