Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 7.Αναφορές
 8.Διάταξη των εργασιών
 9.Νεκρολογία
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 12.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 13.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (100 kb) Κατάσταση παρόντων (47 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (111 kb) Κατάσταση παρόντων (34 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (182 kb) Κατάσταση παρόντων (67 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου