Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 12 januari 2015 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 7.Verzoekschriften
 8.Regeling van de werkzaamheden
 9.In memoriam
 10.Ingekomen stukken
 11.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 12.Agenda van de volgende vergadering
 13.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (89 kb) Presentielijst (47 kb) 
 
Notulen (91 kb) Presentielijst (33 kb) 
 
Notulen (175 kb) Presentielijst (58 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid