Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 - Στρασβούργο

3. Σύνθεση των επιτροπών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα EFDD το ακόλουθο αίτημα ορισμού:

επιτροπή IMCO: Marco Zullo αντί της Diane James.

Ο διορισμός αυτός θα θεωρηθεί επικυρωθείς εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου